دانلود پایان نامه

 

دیدار پنجاه و یکم، ۲۸ دی ۱۳۸۰

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

 

ترکیب پرسپولیس: داود فنائی، بهروز رهبری فرد، علی انصاریان، افشین پیروانی (کاپیتان)، حامد کاویانپور، حمید استیلی، رضا جباری (یونس باهنر)، بهنام ابوالقاسم‌پور (امیر حسین اصلانیان)، حسن خان‌محمدی، اسماعیل حلالی، پژمان جمشیدی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: پرویز برومند، محمد خرمگاه، سهراب بختیاری‌زاده، علیرضا اکبرپور (یدالله اکبری)، مجاهد خذیراوی، محمد نوازی، سیروس دین محمدی، محمود فکری (کاپیتان)، علیرضا واحدی نیکبخت، احمد مومن‌زاده، سید مهدی‌هاشمی نسب.

سرمربی: منصور پورحیدری

گل‌ها: رضا جباری در دقیقه ۲۵ برای پرسپولیس و محمد نوازی در دقیقه ۳۵ (پنالتی) برای استقلال.

داور: پاسکواله رودومونتی (ایتالیا)

===========================

دیدار پنجاه و دوم، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱

پرسپولیس صفر – صفر استقلال

 

ترکیب پرسپولیس: داود فنائی، بهروز رهبری فرد، علی انصاریان، افشین پیروانی (کاپیتان)، حامد کاویانپور، یونس باهنر، رضا جباری (سهراب انتظاری)، بهنام ابوالقاسم‌پور (امیر حسین اصلانیان)، حسن خان‌محمدی (ابراهیم اسدی)، اسماعیل حلالی، پژمان جمشیدی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: ‌هادی طباطبایی، محمد خرمگاه، سهراب بختیاری‌زاده، یدالله اکبری (علیرضا اکبرپور)، مهدی پاشازاده (کاپیتان)، محمد نوازی (داود سید عباسی)، سیروس دین محمدی، محمود فکری، علیرضا واحدی نیکبخت، احمد مومن‌زاده، مهدی‌هاشمی نسب (فراز فاطمی)

سرمربی: منصور پورحیدری

داور: پائولو گومز کاستا (پرتغال)

خبر های ورزشی جدید را در آبشار 24 ببینید.

دیدار پنجاه و سوم، ۲۰ دی ۱۳۸۱

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: داود فنائی، بهروز رهبری فرد، علی انصاریان، افشین پیروانی (کاپیتان)، یحیی گل محمدی، عارف محمدوند (یونس باهنر)، رضا جباری، پایان رافت (سهراب انتظاری امیر حسین اصلانیان)، ابراهیم اسدی، حمید استیلی، پژمان جمشیدی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: ‌هادی طباطبایی، محمد خرمگاه، فرزاد مجیدی، یدالله اکبری، مهدی پاشازاده (کاپیتان)، علی سامره، علیرضا اکبرپور (سیروس دین محمدی)، محمود فکری، علیرضا واحدی نیکبخت (احمد فیض کریملو)، احمد مومن‌زاده، سید مهدی‌هاشمی نسب.

سرمربی: رولند کخ

گلها: علی انصاریان در دقیقه ۷۰ (پنالتی) برای پرسپولیس و علی سامره در دقیقه یکم بازی برای استقلال.

داور: روبرتو روزتی (ایتالیا)

===========================

دیدار پنجاه و چهارم، ۲۳ خرداد ۱۳۸۲

پرسپولیس ۲ – ۱ استقلال

ترکیب پرسپولیس: فرشید کریمی، حسن خان‌محمدی (مهدی تاتار)، علی انصاریان، افشین پیروانی (کاپیتان)، یحیی گل محمدی، کریم باقری، رضا جباری (سهراب انتظاری)، بهنام ابوالقاسم‌پور، ابراهیم اسدی (مهرداد میانوند)، حمید استیلی، پژمان جمشیدی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: ‌هادی طباطبایی، سیروس دین محمدی (علیرضا منصوریان)، فرزاد مجیدی، یدالله اکبری، سهراب بختیاری‌زاده، احمد فیض کریملو (علی سامره)، علیرضا اکبرپور، محمود فکری (کاپیتان)، علیرضا واحدی نیکبخت، احمد مومن‌زاده، سید مهدی‌هاشمی نسب.

سرمربی: منصور پورحیدری

گل‌ها: بهنام ابوالقاسم‌پور در دقیقه ۵۰ و یحیی گل محمدی در دقیقه ۷۰ برای پرسپولیس و علیرضا اکبرپور در دقیقه ۶۰ برای استقلال.

داور: ولادیمیر ریناک (اسلوواکی)

===========================

دیدار پنجاه و پنجم: ۲۵ مهر ۱۳۸۲

استقلال ۲ – ۱ پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: ساشا ایلیچ، علی دایی (علی سلمانی)، جواد کاظمیان، افشین پیروانی (کاپیتان)، یحیی گل محمدی، کریم باقری (یونس باهنر)، رضا جباری، حامد کاویانپور، مهرداد میانوند، عیسی ترائوره، پژمان جمشیدی (حسن خان‌محمدی)

سرمربی: وینگو بگوویچ

ترکیب استقلال: پرویز برومند، پیروز قربانی، فرزاد مجیدی، امیر حسین صادقی، ستار همدانی، محمد نوازی، سید داود سید عباسی، محمود فکری (کاپیتان)، علیرضا واحدی نیکبخت (داریوش یزدانی)، علی سامره (علیرضا منصوریان)، رضا عنایتی (‌فابریتسیو)

سرمربی: امیر قلعه نویی

گل‌ها: علی سامره در دقیقه ۸ و محمود فکری در دقیقه ۵۵ برای استقلال و عیسی ترائوره در دقیقه ۶۹ برای پرسپولیس.

داور: پائولو گومز کاستا (پرتغال)

===========================

دیدار پنجاه و ششم، ۱۳ بهمن ۱۳۸۲

پرسپولیس ۱ – ۱ استقلال

ترکیب پرسپولیس: ساشا ایلیچ، علی دایی، حسن خانمحمدی (جواد کاظمیان، (افشین پیروانی (کاپیتان)، یحیی گل محمدی (مجتبی شیری)، کریم باقری، پژمان جمشیدی، حامد کاویانپور، سهراب انتظاری، عیسی ترائوره، یونس باهنر.

سرمربی: وینگو بگوویچ

ترکیب استقلال: پرویز برومند، پیروز قربانی، یدالله اکبری، امیر حسین صادقی، محمد خرمگاه، محمد نوازی، سید داود سید عباسی، محمود فکری (کاپیتان) ، علیرضا واحدی نیکبخت، علی سامره (فراز فاطمی)، رضا عنایتی.

سرمربی: امیر قلعه نویی

گل‌ها: داوود سید عباسی در دقیقه ۳ برای استقلال و حامد کاویانپور در دقیقه ۱۹.

داور: مصطفی گوجلو (ترکیه)

===========================

دیدار پنجاه و هفت، ۳ آبان ۱۳۸۳

استقلال صفر – صفر پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: محمدی، بهروز رهبری فر، علی انصاریان، یحیی گل محمدی، پژمان جمشیدی، محمد رضا مهدوی، کریم باقری، اسدی، عارف محمدوند، سهراب انتظاری (اولادی‌) و رضا جباری (جوچی‌)

سرمربی: علی پروین

استقلال: توپولوویچ، داود حق دوست، پیروز قربانی، صادقی، آگوستین گیلا اوری، محمود فکری، علی رضا واحدی نیکبخت، علی سامره (سیاوش اکبرپور)، علی منصوریان (حسین کاظمی)، رضا عنایتی و فرزاد مجیدی (مهدی امیرآبادی‌)

سرمربی: امیر قلعه نویی

===========================

دیدار پنجاه و هشتم، ۷ اسفند ۱۳۸۳

پرسپولیس ۲ – ۳ استقلال

گل‌ها: رضا عنایتی در دقیقه ۶۸، محمود فکری در دقیقه ۸۳ و پیروز قربانی در دقیقه ۹۰ برای استقلال و سهراب انتظاری در دقیقه ۷۷ و شیث رضایی در دقیقه ۸۴ برای پرسپولیس.

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، داود حق دوست، آگوستین گیلااوری، محمود فکری، میثم بائو(علیرضا اکبرپور ۵۹) رضاعنایتی، فرزاد مجیدی، پیروز قربانی، علیرضا منصوریان، سعید لطفی و سیاوش اکبرپور.

سرمربی: امیر قلعه نویی

پرسپولیس: محمد محمدی، علی انصاریان (شیث رضایی۴۹) محمدرضا مهدوی، پژمان جمشیدی، رضا جباری(عارف محمدوند ۸۰)، کریم باقری، جواد کاظمیان، مهرداد اولادی (سهراب انتظاری۶۰‌)، مرتضی اسدی، علیرضا امامی‌فر.

سرمربی: زوبل

داور: والنتین ایوانف

===========================

دیدار پنجاه و نهم، ۱۴ آبان ۱۳۸۴

استقلال ۱ – ۰ پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: فرشید کریمی، شیث رضایی، علی انصاریان، بهروز رهبری فرد (کاپیتان)، حامد کاویانپور، باقری (ابوالفضل حاجی‌زاده۶۹)، پژمان نوری، علی علیزاده، مهرداد اولادی، جواد کاظمیان، مهرزاد معدنچی (۷۴ سهراب انتظاری)

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، پیروز قربانی، مجتبی جباری (علیرضا منصوریان۸۵)، امیر حسین صادقی، مهدی امیر آبادی، فرزاد مجیدی، حسین کاظمی، محمود فکری (کاپیتان)، علیرضا واحدی نیکبخت، سیاوش اکبرپور (سعید لطفی۸۴)، رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور.

سرمربی: امیر قلعه نویی

گل: رضا عنایتی در دقیقه ۵۶.

داور: ولفانگ اشتارک (آلمان)

 

تازه ترین اخبار ورزشی را در آبشار 24 بخوانید

 

===========================

دیدار شصتم، ۱۹ اسفند ۱۳۸۴

پرسپولیس صفر – صفر استقلال

ترکیب پرسپولیس: فرشید کریمی، علی انصاریان، شیث رضایی، ابوالفضل حاجی‌زاده، حامد کاویانپور، کریم باقری، مهرزاد معدنچی، محمدرضا مامانی، داود سیدعباسی، جواد کاظمیان و پژمان نوری.

سرمربی: آری‌هان

ترکیب استقلال: وحید طالب‌لو، محمود فکری، امیرحسین صادقی، پیروز قربانی، اصغر طالب‌نسب، مجتبی جباری، مهدی امیر آبادی، علیرضا نیکبخت واحدی، حسین کاظمی، سیاوش اکبرپور و رضا عنایتی.

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

داور: سعید کمیل کویت

===========================

دیدار شصت و یکم، ۱۲ آبان ۱۳۸۵

استقلال ۱ – ۲ پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: فرشید کریمی، ابوالفضل حاجی‌زاده، شیث رضایی، حسین بادامکی (سید داود سید عباسی)، علیرضا واحدی نیکبخت (ابراهیم اسدی)، مهرزاد معدنچی (مهرداد اولادی)، الونگ الونگ، پژمان نوری، فرزاد آشوبی، رابرت ساها، کریم باقری (کاپیتان)

سرمربی: مصطفی دنیزلی

ترکیب استقلال: سیدمهدی رحمتی، پیروز قربانی، امیرحسین صادقی، علی انصاریان، محمد نوازی (فرزاد مجیدی)، مهدی امیرآبادی، حسین کاظمی، علیرضا منصوریان (علی علیزاده)، محسن یوسفی (اصغر طالب نسب)، سیاوش اکبرپور، محمود فکری (کاپیتان)

سرمربی: عبدالصمد مرفاوی

گل‌ها: مهرزاد معدنچی در دقیقه ۲۲، مهرداد اولادی در دقیقه ۷۱ و امیر حسین صادقی در دقیقه ۱۶ برای استقلال.

داور: آلفونسو پرز (اسپانیا(

===========================

دیدار شصت و دوم، ۱۰ فروردین ۱۳۸۶

پرسپولیس ۱ – ۱ استقلال

گل‌ها: علیرضا نیکبخت واحدی در دقیقه ۱۲ برای پرسپولیس و علی عیزاده در دقیقه ۴۳ برای استقلال.

استقلال: وحید طالب ‌لو، علی انصاریان، امیرحسین صادقی، پیروز قربانی، گیلائوری، اصغر طالب‌نسب (علیرضا منصوریان)، حسین کاظمی، فرزاد مجیدی، میثم بائو، علی علیزاده و سیاوش اکبرپور.

سرمربی: صمد مرفاوی

پرسپولیس: فرشید کریمی، کریم باقری، پژمان نوری، الونگ الونگ، شیث رضایی، روبرت ساها، مرتضی اسدی، حسین کعبی، نیکبخت واحدی (حسین بادامکی)، مهرزاد معدنچی و زیاد شعبو.

سرمربی: مصطفی دنیزلی

داور: بریش از آلمان

===========================

دیدار شصت و سوم، ۲۲ مهر ۱۳۸۶

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: محسن خلیلی در دقیقه ۸۵ برای پرسپولیس و امیدرضا روانخواه در دقیقه ۵۸ برای استقلال.

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، امیرحسین صادقی، پیروز قربانی، محمد نوازی، میثم منیعی، پژمان منتظری، مهرداد پولادی (علی علیزاده ۱+۹۰)، مجتبی جباری، فرهاد مجیدی، امیدرضا روانخواه (سعید لطفی ۶۴)، فرهاد مجیدی (محسن یوسفی ۸۸)

سرمربی: ناصر حجازی

ترکیب پرسپولیس: حسن رودباریان، محمد نصرتی، سپهر حیدری، شیث رضایی، پژمان نوری، کریم باقری، الونگ الونگ، عباس آقایی (فراز فاطمی ۶۵)، حسین بادامکی، علیرضا واحدی نیکبخت، محسن خلیلی.

سرمربی: افشین قطبی

داور: برناردینو گونزالس (اسپانیا

جدیدترین  خبر ورزشی را در آبشار 24 بخوانید

)

===========================

دیدار شصت و چهارم، ۱۵ فروردین ۱۳۷۸

پرسپولیس ۱ – ۱ استقلال

گل‌ها: امیدرضا روانخواه در دقیقه ۳ برای استقلال و محسن خلیلی در دقیقه ۲۶ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: حسن رودباریان، شیث رضایی، محمد نصرتی، سپهر حیدری، پژمان نوری، حسین بادامکی، کریم باقری، عباس آقایی، حسین کعبی، محسن خلیلی (ماته ۷۰) و علیرضا نیکبخت واحدی.

سرمربی: افشین قطبی

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، امیرحسین صادقی، بیژن کوشکی، پژمان منتظری، امید روانخواه، مهدی امیرآبادی، مهرداد پولادی، مجتبی جباری، علیرضا منصوریان (سعید بیات۴۵)، آرش برهانی (علی علیزاده۹۳) و محسن یوسفی (فرهاد مجیدی۷۱)

سرمربی: فیروز کریمی

داور: گونزالس از اسپانیا

===========================

دیدار شصت و پنجم، ۱۲ مهر ۱۳۸۷

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: آرش برهانی در دقیقه ۴۵ برای استقلال و علی کریمی در دقیقه ۸۸ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: مهدی واعظی، سپهر حیدری، مجتبی شیری (دی‌کارمو)، فرانک آتسو (پتروویچ)، علیرضا محمد، پژمان نوری، علی کریمی، کریم باقری، ابراهیم توره، مازیار زارع، علیرضا نیکبخت واحدی (منصوری)

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

ترکیب استقلال: وحید طالب‌لو، پژمان منتظری، ‌هادی شکوری، آرش برهانی، سیاوش اکبرپور (کوشکی)، فابیو جان‌واریو، مجتبی جباری (اکبری)، پیروز قربانی، ‌هاشم بیک‌زاده (امیرآبادی)، خسرو حیدری، حسین کاظمی.

سرمربی: افشین قطبی

داور: سعید کمیل از کویت

===========================

دیدار شصت وششم، ۲۵ بهمن ۱۳۸۷

پرسپولیس ۱ – ۱ استقلال

گل‌ها: مازیار زارع در دقیقه ۹۰ برای پرسپولیس و مجتبی جباری در دقیقه ۴۷ برای استقلال.

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، مهدی امیرآبادی، سیاوش اکبرپور (علی علیزاده۸۹)، پژمان منتظری، بیژن کوشکی، حسین کاظمی، مجتبی جباری (یدالله اکبری۸۴)، پیروز قربانی، خسرو حیدری، فابیو جانواریو (فرهاد مجیدی۶۵) و آرش برهانی.

سرمربی: امیر قلعه نویی

ترکیب پرسپولیس:علیرضا حقیقی، مجتبی شیری، رحمان رضایی (‌۷۰ ‌هادی نوروزی)، پژمان نوری، سپهر حیدری، مازیار زارع، علیرضا محمد، کریم باقری (‌۵۲ محمد منصوری)، ایوان پتروویچ (‌۸۱ حمید علی عسگر)، علی کریمی و علیرضا نیکبخت واحدی.

سرمربی: وینگادا

داور: محسن ترکی

===========================

دیدار شصت و هفتم، ۱۰ مهر ۱۳۸۷

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: عادل کلاه کج در دقیقه ۴۹ برای پرسپولیس و فرهاد مجیدی در دقیقه ۵۵ برای استقلال.

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، پژمان منتظری، ‌هاشم بیک‌زاده، ‌هادی شکوری، امیر حسین صادقی، حسین کاظمی، خسرو حیدری، فابیو جانواریو، فرهاد مجیدی (رینالدو۸۰)، رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور.

سرمربی: صمد مرفاوی

ترکیب پرسپولیس: میثاق معمارزاده، علیرضا محمد، شیث رضایی، سپهر حیدری، مجتبی شیری (جلال اکبری۶۸)، مهدی شیری (مجتبی زارعی۷۳)، عادل کلاه کج، سامان آقازمانی (‌هوار ملا محمد۵۷)، میثم بائو، ‌هادی نوروزی و وسلی برزیلیا.

سرمربی: زلاتکو کرانچار

داور: محسن ترکی

===========================

دیدار شصت و هشتم، ۱۴ بهمن ۱۳۸۸

پرسپولیس ۲ – ۱ استقلال

گل‌ها: هادی نوروزی در دقیقه ۳۶ و کریم باقری در دقیقه ۸۶ برای پرسپولیس و فرهاد مجیدی دقیقه ۱۶ برای استقلال.

ترکیب پرسپولیس: علیرضا حقیقی، شیث رضایی، حمید علی عسگر، سپهر حیدری، ابراهیم شکوری، حسین بادامکی، هوار ملا محمد، محسن خلیلی۹۰ نبی‌الله باقری‌ها)، ‌هادی نوروزی (۷۴ مجتبی زارعی)، کریم باقری و عادل کلاه کج.

سرمربی: علی دایی

ترکیب استقلال: وحید طالب لو، ‌هادی شکوری، پژمان منتظری، حنیف عمران‌زاده، خسرو حیدری، مهدی امیرآبادی، حسین کاظمی، جان‌واریو، فرهاد مجیدی، سیاوش اکبرپور (۶۷ آرش برهانی) و مهدی سید صالحی.

سرمربی: صمد مرفاوی

داور: سعید مظفری‌زاده

داربی و فرهاد مجیدی

===========================

دیدار شصت ونهم، ۲۳ مهر ۱۳۸۹

استقلال ۱ – صفر پرسپولیس

گل:فرهاد مجیدی در دقیقه ۹۰.

ترکیب استقلال: محمد محمدی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، مهدی امیرآبادی، آندره لوییز، فرزاد آشوبی، ایمان مبعلی (‌مجتبی جباری۶۷)، فرهاد مجیدی، میلاد می‌داودی، آرش برهانی (‌امید روانخواه۶۸) و کیانوش رحمتی.

سرمربی: پرویز مظلومی

ترکیب پرسپولیس:علیرضا حقیقی، شیث رضایی، علیرضا محمد، حمید علی عسگر، مازیار زارع، مجتبی شیری (علیرضا نورمحمدی۶۰)، امیرحسین فشنگچی (محمد منصوری۶۰)، حسین بادامکی (کریم باقری۸۳)، محمد نورِی، ‌هادی نوروزی و غلامرضا رضایی.

سرمربی: علی دایی

داور: مسعود مرادی

===========================

دیدار هفتادم، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰

پرسپولیس ۰ – ۱ استقلال

گل: آرش برهانی در دقیقه ۴۳.

ترکیب پرسپولیس: رحمان احمدی، سپهر حیدری، علیرضا نورمحمدی، حمید علی عسگر، سامان آقازمانی، حسین بادامکی، مازیار زارع، محمد نوری (وحیدهاشمیان۷۴)، ‌هادی نوروزی، غلامرضا رضایی و امیر حسین فشنگچی (اشپتیم آرفی۸۵)

سرمربی: علی دایی

ترکیب استقلال: محمد محمدی، حنیف عمران‌زاده، امیر حسین صادقی، پژمان منتظری، مهدی امیرآبادی، فرزاد آشوبی، کیانوش رحمتی، ایمان مبعلی، هوار ملا محمد (اسماعیل شریفات۷۴)، فرهاد مجیدی (‌هادی شکوری۸۷)، آرش برهانی (سید مهدی سیدصالحی۸۴)

داور: محسن ترکی

دانستنی های جالب راجع به دربی :

کاپیتان های دربی :

 

محمود فکری (استقلال – 12 بار)  *** علی جباری (استقلال —  11 بار)

همایون بهزادی (پرسپولیس – 9 بار) *** کریم باقری (پرسپولیس – 8 بار)

علی پروین (پرسپولیس – 7 بار) *** جواد زرینچه (استقلال – 7 بار)

مهدی رحمتی (استقلال – 7 بار) *** افشین پیروانی (پرسپولیس – 7 بار)

فرهاد مجیدی ( استقلال 6 بار)

 

 

 

 

استقلال دربیها را با 30 کاپیتان آغاز کرده است (بدون احتساب کاپیتان های تعویضی)

 

پرسپولیس دربیها را با 32 کاپیتان آغاز کرده است (بدون احتساب کاپیتان های تعویضی)

 

علی جباری در ده دربی متوالی کاپیتان استقلال بوده است

 

محمود فکری و کریم باقری هم در هفت دربی متوالی کاپیتانی را تجربه کرده اند

 

 

 

 

 

مربیان دربی :

 

علی پروین (پرسپولیس – 26 بار)

 

منصور پور حیدری (استقلال – 18 بار)

 

زدراوکو رایکوف ( استقلال – 15 بار)

 

امیر قلعه نوعی ( استقلال – 14 بار)

 

پرویز مظلومی ( استقلال – 8 بار)

 

آلن راجرز (پرسپولیس – 7 بار)

 

علی دانایی فرد (استقلال – 5 بار)

 

ناصرحجازی (استقلال – 5 بار)

 

علی دایی (پرسپولیس – 5 بار)

 

 

 

کلا 17 مربی برای استقلال و 25 مربی برای پرسپولیس در دربی ها روی نیمکت این دو تیم نشسته اند

 

برای استقلال 13 مربی ایرانی و 4 مربی خارجی و برای پرسپولیس 13 مربی ایرانی و  12 مربی خارجی مربیگری کرده اند

 

رایکوف در پانزده دربی متوالی مربی استقلال بوده است و از این لحاظ رکورددار میباشد

 

علی پروین هم مربیگری در دربی های متوالی را در دو وهله تجربه کرده است یکبار مربیگری در سیزده دربی متوالی و بار دوم مربیگری در یازده دربی متوالی

 

بیشترین برد در میان مربیان پرسپولیس منعلق به علی پروین با 7 برد میباشد، همچنین آلن راجرز نیز 4 بار در دربیها برنده بوده است

 

بیشترین برد در میان مربیان استقلال متعلق به پورحیدری و رایکوف با 6 برد میباشد

 

پرویز مظلومی با چهار و قلعه نوعی با سه برد در رده بعدی بیشترین بردها قرار دارند

 

پر تکرارترین جدالها در دربی بین مربیان مربوط به منصور پورحیدری و علی پروین میباشد

 

این دو مربی جهارده بار در دربی به عنوان مربی در برابر هم قرار گرفته اند

 

چهارده جدال بین پورحیدری و پروین — پنج برد برای پورحیدری و سه برد برای پروین                                                      

 

هفت جدال بین رایکوف و آلن راجرز — دو برد برای رایکوف و چهار برد برای راجرز     

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com