دانلود پایان نامه

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه داده‌های جمع‌آوری شده

    پارامترهای هواشناسی، دید افقی و کد پدیده‌ی هواشناسی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در صورت کم بودن اندازه دید افقی و نظاره‌ی کد 06 و گاهی اوقات کد 05 روز مورد نظر ثبت می گردد.

برای اطمینان از این‌که پدیده مورد نظر با کد صحیحی ثبت شده می باشد هم داده‌های سالانه و هم داده‌های روزانه مورد مطالعه قرار داده گردید زیرا در منطقه مورد مطالعه به دلیل عدم شناخت صحیح پدیده، گاهی دیده شده با پدیده مشابه دیگر و یا کد دیگر اشتباهی ثبت شده می باشد. در انتها برای روزهای گردآوری شده، پایگاه داده‌ای در نرم افزار Excel تهیه شده می باشد.

تحلیل و مطالعه نتایج

برای هر ایستگاهی که دوره ثبت داده‌ها بیش‌تر از 20 سال بوده از روش آماری من کندال بهره گیری شده می باشد که این روش غیر از روش‌های ناپارامتری می‌باشد به ‌طوری که تعداد روزهای همرا با گرد و غبار در ایستگاه مورد نظر جمع و از روش من کندال بهره گیری شده می باشد.

این آزمون آغاز توسط Mann در سال 1945 ارائه گردید و سپس توسط Kendall در سال 1966 توسعه پیدا نمود. این روش در همان سال‌ها مورد تائید WMO قرار گرفت. همانند سایر آزمون‌های آماری، این آزمون نیز بر مبنای مقایسه فرض صفر و یک بوده و در نهایت در مورد پذیرش یا رد فرض صفر تصمیم گیری می‌نمایند. فرض صفر این آزمون مبتنی بر تصادفی بودن و عدم وجود طریقه در سری داده‌هاست و پذیرش فرض یک (رد فرض صفر) دال بر وجود طریقه در سری داده‌ها می‌باشد. روش محاسبه این روش به تبیین زیر می باشد:

الف)  محاسبه اختلاف بین تک تک جملات سری با هم‌دیگر و اعمال تابع sgn و استخراج پارامتر  s

 

ارتباط شماره (1):

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

N تعداد جملات سری

Xj داده j   ام سری

سایت منبع

Xk داده k ام سری

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com