دانلود پایان نامه

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل طریقه آزمون من کندال

در یک آزمون دو سطح اطمینان در نظر گرفته می گردد یکی سطح اطمینان 95 درصد و دیگری سطح اطمینان 99 درصد که به ترتیب مقدار z 96/1 و 54/2 می باشد. به گونه کلی اگر نتایج به دست آمده بر وجود طریقه در سری‌ داده‌ها دلالت کند و آمار z به دست آمده مثبت باشد، طریقه صعودی می باشد و اگر منفی باشد، طریقه نزولی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از آزمون من کندال انجام شده برای ایستگاه‌های مورد نظر یک طریقه نزولی نظاره می گردد.

پس از تعیین طریقه کلی از طریق آزمون ناپارامتریک من کندال به تعیین مقدار z، آزمون فرض صفر در دو سطح معناداری 95 و 99 درصد اقدام گردید. طبق تحلیل آماری داده‌ها بر اساس آزمون من کندال و همان‌گونه که در جداول شماره (1-5) و (2-5) آورده شده می باشد گرد و غبار تنها برای ایستگاه گرگان دارای طریقه می باشد و نشان دهنده افزایش در سری زمانی می باشد که دلیل آن می‌تواند علاوه بر گرد و غبار‌هایی از غرب و جنوب غرب وارد منطقه می گردد اثر‌ پذیری از بیابان‌های موجود در شمال و شرق منطقه به خصوص قره قوم در کشور ترکمنستان باشد. عامل دوری نسبی از دریا هم نسبت به بقیه ایستگاه‌های منطقه و کمبود بارش نیز از عوامل اثر‌گذار می باشد. برای سایر ایستگاه‌ها فرض صفر قبول می گردد یعنی دارای طریقه نیستند.

مطالعه طریقه تغییرات سالانه

در مطالعه تغییرات سال به سال فراوانی روزهای گرد و غباری در ایستگاه‌های هواشناسی مورد مطالعه می­توان افزایش طوفان­های گرد و غباری را در طی سال‌های 1960 تا 1990 نظاره نمود. از سال 1990 به بعد همان‌گونه که در نمودار (1-5) نظاره می گردد تقریبا با کاهش روزهای گرد و غباری روبرو هستیم که تا سال 2005 ادامه دارد که شاید دلیل آن فراوانی روزهای بارانی در این مناطق و شروع دوباره مقابله با طوفان گرد و غبار از مبدا می باشد. یکی از علل وجود تغییرات در وقوع گرد و غبار حرکت سامانه­های سینوپتیک می باشد که طوفان­های گرد و غباری را به همراه می­آورند. طوفان‌های گرد و غباری که قبلاً به ندرت می­توانستند عرض‌های جغرافیایی 38 درجه را تحت تاثیر قرار دهند در سال‌های1980 تا 1990 به سهولت و با فراوانی بیش‌تر در منطقه نفوذ پیدا می­کنند. دوم فعال­تر شدن منابع انتشار گرد و غبار در کشور عراق می­باشد. در آن سال­ها به دلیل وقوع جنگ بین ایران و عراق و بعضی معضلات در کشور عراق و احتمالاً تغییرات آب و هوایی فراوانی طوفان­های گرد و غبار در کشور عراق افزایش یافته می باشد. به لحاظ همسایگی که بین ایران و عراق هست طبیعی می باشد که فعال­تر شدن بیابان­های این کشور به افزایش فراوانی روزهای گرد و غباری خواهد انجامید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟
  3. سایت منبع

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com