دانلود پایان نامه

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل وضعیت باد در هنگام وقوع طوفان­های گرد و غبار

برای مطالعه جهت کلی جریانات جوی شکل­دهنده و یا منتقل کننده­ی ریزگردها به منطقه پارامترهای سمت و سرعت باد گزارش شده در هنگام وقوع طوفان­های گرد و غباری استخراج شده و به مقصود مطالعه سمت وزش باد و شدت آن با بکارگیری نرم­افزار WRPlot مورد تحلیل قرار گرفته و گُل­غبار تهیه گردید. همان‌گونه که در شکل (1-5) قابل تشخیص می باشد مسیر غالب جریانات جوی در هنگام وقوع طوفا‌‌ن‌های گرد و غباری در منطقه مورد مطالعه از سمت غرب و جنوب غرب می­باشد. این موضوع خود بیانگر این مسئله مهم می باشد که جریانات بادی که باعث ایجاد یا انتقال ریزگردها در منطقه می­شوند از چه سمتی منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.   گُل ­غبار در واقع مسیرهای کلی انتشار و منشاء گرد و غبار را اظهار می­کند.

پارامترهای آب و هوایی

یکی از مهم‌ترین موارد مطالعات آب و هوایی، شناخت روابط موجود بین متغییرهای مورد مطالعه می باشد. در مطالعه انجام شده  نتایج زیر حاصل شده می باشد:

تمام عناصر آب و هوایی با گرد و غبار ارتباط قوی و منطقی دارد و باد دارای ارتباط قوی با رطوبت و بارش دارای ارتباط معکوس با گرد و غبار می باشد. اما در بعضی مواقع به علت شرایط توپوگرافی بسیار متفاوت، پوشش گیاهی و ارتفاعات تأثیر بسیار بارزی در ارتباط با گرد و غبار اعمال می کند.

نوسانات دید افقی بین 700 تا 18000 متر در نوسان می‌باشد. در طی 26 درصد روزها  اندازه دید افقی به کم‌تر از 5000 متر رسیده و هم‌چنین در 74 درصد روزها هم، این اندازه به بالاتر از 5000 متر رسیده می باشد. علت بالا بودن اندازه دید افقی در اکثر روزها رطوبت نسبتا بالا در این منطقه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    سایت منبع

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com