تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

منشأ پدیده گرد و غبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ذرات گرد و غبار ممکن می باشد از فرسایش مواد معدنی و آلی خاک مشتق شده باشند. گرد و غبار ممکن می باشد از تپه‌های شنی فعال به وجود آید. جاده‌های خاکی، کارگاه‌های ساختمانی، دستگاه‌های سنگ شکن و …. از منابع تولید گرد و غبار می‌باشند. تولید کنندگان اصلی گرد و غبار بستر خشک دریاچه‌ها و صحرای بزرگ آفریقا می‌باشد. بیش از 70% از طوفان‌های گرد و غبار به طوفان‌هایی که از بیابان‌های آفریقا نشات می‌‌گیرند نسبت داده می گردد (پراسپرو و همکاران[1]،2002).

سایت منبع

عوامل تشکیل دهنده

طوفان‌های گرد و غباری که تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تغییرات آب و هوایی در حال گسترش می‌باشند به دلایلی در سال‌های اخیر جوامع انسانی و سلامت آن‌ها را در معرض تهدید قرار داده‌اند. تغییر در الگوهای خشکسالی، گسترش بیابان‌زایی و تغییر در پوشش گیاهی زمین که به نوعی به تغییر آب و هوا وابسته می باشد از سویی و تغییرات بشر ساخت اراضی از عواملی هستند که در تشدید این معضل محیطی دخالت داشته‌اند. از دیگر عوامل موثر در تکوین و ایجاد ناپایداری سرعت باد و جریان‌های شدید لایه زیرین تروپوسفر می باشد. شدت طوفان گرد و خاک توسط بقا آن و کاهش دید تعیین می گردد (خسروی، 1389).

10-1-2 اثر عوامل آب و هوایی در طوفان‌ گرد و غبار

گرد و غبار به ‌گونه قابل توجهی برحسب توزیع اندازه ذرات، چسبندگی سطحی خاک، و حضور عناصر زبری یا پوشش گیاهی تغییر می کند. آزمایش‌های انجام شده به وسیله تونل باد نشان داده که گستره محدوده سرعت‌های آستانه، از حدود 0.4 تا 3.39 متر بر ثانیه تغییر می کند. که برای سطوح دست خورده حدود 2 تا 6 برابر کمتر از سطوح دست نخورده می باشد. در شرایط صحرایی، رویدادهای گرد و غبار با سرعت باد مرتبط می باشد برای توسعه یا تعدیل طوفان‌های گرد و غبار، بارندگی یک عنصر حیاتی به شمار می‌رود حتی مقادیر کوچکی از رطوبت خاک، به شدت فرسایش بادی را محدود می کند. وقوع خشکسالی ها تأثیر عمده‌ای در افزایش تولید گرد و غبار بازی می‌کنند. طوفان‌های گرد و غبار وقتی به وجود می‌آیند که مجموع بارش سالانه بطور قابل توجهی از بارش نرمال کم‌تر می باشد. اکثریت گرد و غبارهای دنیا از نواحی محدودی مانند بیابان بزرگ آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوب غربی، مرکز استرالیا، مغولستان و بخش‌هایی از قاره اروپا و آمریکا منشاء می‌گیرند. در مطالعه توزیع جهانی از این کمربند به عنوان کمربند غبار نام برده می گردد. این کمربند جغرافیایی در نیم‌کره شمالی واقع شده می باشد. در منطقه خاورمیانه از شمال آفریقا تا چین گسترده شده می باشد.

[1]. Prospero

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

Written by