دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران

پس از انقلاب اسلامی در نظر داشتن روستاها روندی تازه به خود گرفت، در سرتاسر کشوربارها نیاز به اخذ وام برای بهسازی یا مقاوم سازی ساختمانهای موجود با در نظر داشتن سوانح گوناگون همچون زمین لرزه، سیل، رانش زمین و … مورد توجه قرار گرفت، اما همواره به دلیل ناممکن بودن ارائه ضمانت از سوی روستاییان مانعی جدی در جهت بهره گیری ازتسهیلات مالی که در سراسر کشور برای شهرنشینان دست یافتنی بود، دیده گردید. این امرفارغ از همه مسائل، در واقع یکی از مصادیق بارز نبود عدالت اجتماعی در کشور بود لذا بحث صدور سند روستایی برای نخستین بار در کشور به شکل جدید آن مطرح گردید.

در نتیجه در  برنامه­های توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور در قالب مواد قانونی به این امر توجه گردید که میتوان این اسناد را در دو بخش به تبیین زیر مورد توجه قرار داد:

 

ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران

این مصوبات عبارت­اند از:

  1. طرح صدور سند روستایی در برنامه دوم توسعه کشور

در برنامه دوم توسعه، طرح سنددارکردن املاک روستایی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و گسترش آن و محرومیت زدایی و در نظر داشتن اقشار محروم و کم درآمد مورد توجه قرارگرفت. براساس تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به لحاظ حضور مؤثر و وظایف قانونی که در جهت توسعه و عمران روستاها به عهده دارد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه قانونی صدور سند املاک در سطح کشور را بر عهده دارد، مشترکاً موظف گردیدند برای اماکن روستاهای بالای 400 خانوار و مراکز دهستانها، پس از تهیه نقشه تفکیکی، سند مالکیت صادر نمایند. در طول این دوره قوانین، آیین نامه ودستورکارها )دستورالعملها (اجرایی طرح با مشارکت بنیاد مسکن و سازمان ثبت تهیه گردید وبه مورد اجرا درآمد. لیکن به علت های متعدد طبق اطلاعات به دست آمده در برنامه دوم 1924سند بیشتر صادر نگردید و به بیانی دیگر درصد کمی از طرح تحقق پیدا نمود.

 

  1. طرح صدور سند روستایی در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور

در برنامه سوم توسعه تحت عنوان ماده 140 صدور سند اماکن روستایی برای روستاهای بالای 200 خانوار مجدداً در دستور کار قرارگرفت. در این ماده ضمن رفع موانع قانونی و تسهیل ارتباطات میان متولیان امر و انجام فعالیت از طرف ایشان، زمینه لازم برای پیگیری این طرح در سطح گسترده ای فراهم گردید که به صدور 700  هزار جلد سند مالکیت در طول برنامه انجامید که موفقیت آن در مقایسه با برنامه دوم توسعه قابل توجه بود. با این همه این طرح نیز نتوانست منطبق با برنامه محقق گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com