دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوئد:« تمام کشور سوئد به واحد های ملکی تقسیم شده[تا آنجا] که این کشور جمعاً از 4 میلیون واحد تشکیل شده می باشد. این واحدها در کاداستر شناسایی و تعریف شده اند. ثبت مالکیت حقیقی همراه با نقشه‎های آنها و مدارک دیگر می باشد. در مناطق روستایی، اغلب با ترکیب نقشه های موجود، تفسیر عکسهای هوایی و کنترل زمینی، نقشه های جامعی تهیه شده می باشد. ثبت مالکیت در سطح استان ها یا شهرها انجام گرفته، لیکن سازمان ملی  نقشه برداری زمین، مسئولیت نظارت را برعهده دارد.

حقوق قانونی مربوط به واحدهای زمین در ادارات ثبت به ثبت می رسد. این ادارات تابع قوه قضاییه هستند و از سوی شورای عالی قضایی، نظارت می شوند. نوع ثبت مالکیت با نام می باشد. حدود بیست سال می باشد که املاک غیر منقول و ثبت زمین، در مسیر خودکاری قرار گرفته اند. یک سیستم پردازش اطلاعات با رایانه EDP-(Electronic Data processing) جایگزین دفاتر املاک  شده می باشد. این سیستم در سوئد فعال می باشد و در سال 1995 پایان یافته و تحولات جدید نیز آغاز شده می باشد. یک سازمان دولتی، هیئت مرکزی اطلاعات املاک (C. F. D)، مسئولیت اصلی توسعه، تکامل و پردازش را در کل سیستم بر عهده دارد.

کار با همکاری نزدیک مرکز نقشه برداری زمین و سازمان های قضایی انجام می­گردد.

بانک اطلاعات زمین، یک سیستم همزمان و تمام وقت می باشد. کاربران مقدم عبارت اند از: ثبت املاک غیر منقول (R. P. R) و سازمان­های ثبت زمین(Land Register) که کاربران و چاپگرهایی در اختیار دارند و به وسیله خطوط تلفن با رایانه ها در تماس هستند. بازخواهی اطلاعات از ترمینال ها برای بانک ها، شهرداری‎ها، سازمان ها و موسسات نقشه برداری، واسطه های زمین و ملک، شرکتهای بیمه و سایر کاربران اطلاعات زمین، مقدور می باشد.

تنها ثبت املاک غیر منقول و سازمان­های ثبت زمین مجازند محتوای ثبت را تغییر دهند و روز آمد کنند، لیکن آنها نیز فقط می­توانند در حد اختیارات قانونی خود اطلاعات موجود را تغییر دهند. برای بازخواهی اطلاعات، محدودیتی در بین نیست. هر ترمینال نمایشگر، به هر بخش از اطلاعات دسترسی دارد. از نظر رسمی محتوای «سیستم مالکیت و ثبت زمین» به دو بخش تقسیم شده می باشد: ثبت مالکیت و ثبت زمین اسناد رسمی مانند اسناد و قباله مالکیت، اسناد وجه الضمان رهن و اختصار ثبت های معین، فقط در رایانه مرکزی ممکن می باشد و پس از چاب این مدارک که بنا به درخواست متقاضیان صورت می­گیرد، بین آنها توزیع یا برای آنان ارسال می گردد. نمونه­هایی از استخراج اختصار­های ثبتی به تبیین زیر می باشد:

سایت منبع

گواهی مربوط به ملک حقیقی که بیانگر اطلاعاتی می باشد که سیستم بانک اطلاعات از هر واحد ملکی در اختیار دارد.

گواهی نقشه­ها و برنامه­ها و جزئیات مربوط به برنامه­های زمین.

گواهی اطلاعات مربوط به مساحت، حقوق زمین، قیمت، مالک و رهن.

همچنین نقشه های موضوعی درمورد جمعیت و وضع مسکن را نیز می توان از دیگر منابع و پایگاه های داده‎های رایانه مرکزی خواست، با این سیستم، ثبت مالکیت با نام بسیار آسان شده می باشد. مسئولیت دیگر سیستم، فراهم کردن اطلاعات برای مدیریت زمین و شهرسازی و برنامه ریزی ناحیه­ای و منطقه ای می باشد. این وظیفه به ویژه بر پایه ثبت مختصات و پیوستن آن به دیگر ثبت­های موجود در E. D. P می باشد. مختصات معمولاً از طریق رقومی کننده ها فراهم می شوند. این مختصات برای نقطه مرکزی هر قطعه زمین برای ساختمانهای اصلی و برای آثار تاریخی ثبت و رکورد می­شوند. سیستم مختصات، شبکه مختصات کشوری و ملی می باشد. با بهره گیری از روش مختصات می توان آمارهای مربوط را برای مناطقی که کاربری و فعالیت بیشتر دارند ارائه داد و تبعیت از تقسیمات اداری لزومی نخواهد داشت. فهرست های اطلاعاتی و جدولهای آماری را می توان به صورت نقشه ها و نمودارها عرضه نمود. پردازش مشترک مختصات موجود در سیستم بانک داده های زمین (L. D. B. S) و داده های مربوط به سیستم های عمومی (E. D. P) بدین معنی می باشد که اطلاعات به صورت نقشه های شبکه ای، نقشه های نقطه ای یا نقشه های منحنی دار، تهیه شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com