دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر ICOLD  :

کمیسیون بین المللی سدهای عظیم (ICOLD ) در سال 1928 جهت فراهم سازی محل تبادل نظر برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات و تجربیات در مهندسی سد برای مهندسان و سایر اشخاصی که به نوعی با توسعه منابع آبی در ارتباط هستند تاسیس گردید. هدف آن کمک به پیشرفت در مهندسی سد در تمامی جنبه های آن و در تمامی مراحل برنامه ریزی، طراحی، احداث و عملکرد سدها و کارهای مرتبط می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در همایش ها و کنفرانس ها مانند انجمن های فنی تعیین شده ویژه ، کمییون اطلاعات مربوطه را جمع آوری می نماید و سؤالات در مورد موارد فنی ، زیست محیطی ، اجتماعی،اقتصادی و جنبه های مالی توسعه و اجرا سد را با تاکید ویژه ای بر ایمنی همه جانبه و سازگاری با محیط را مورد ملاحظه قرار می دهند و سپس نتایج را برای اعضای آن منتشر می نماید.

با شناساندن مجموعه ای مشتمل بر 81 کشور عضو، ICOLD  حرفه سدسازی را به سمت تضمین این مطالب رهنمون می گردد که سدها به صورت ایمن ، با راندمان ، اقتصادی و حداقل تاثیر زیست محیطی ساخته شده و کار می کنند.به مدت بیش از 20 سال ICOLD  به صورت خاص در مورد بالا بردن آگاهی شغلی در خصوص جنبه های اجتماعی و زیست محیطی سدها و سازه های مربوط به حوزه سد سازی و دریاچه های آبگیر پشت سدها و جهت گستردن چشم انداز آن در مسیری که این جنبه ها توجه یکسانی را دریافت نمایند و رفتار درستی در خصوص جنبه های فنی آنان مقصود گردد، توجه خود را لحاظ نموده می باشد. در اوایل سال 1973 ، این توجهات در جلسات و محافل مطرح گردیده بود.مسیله اصلی که بایستی حل گردد این  پرسش می باشد که آیا سدها مفیدند یا مضر می باشند، آیا آنها همانند یک مجموعه کامل و خوشی و کامیابی بشر موجب بهبود محیط زیست می شوند یا اینکه آنرا آلوده می سازند و بایستی در هر موردی این مسیله مورد ملاحظه قرار گیرد که آیا سدها سدها بایستی ساخته شوند یا نه و مطابق با چه ویژگی هایی بایستی اجرا شوند.

جهت انعکاس موضوع در حال رشد محیط زیست ، در سال 1972 انجمنی در مورد محیط زیست تشکیل گردیده و از آن وقت 4  مرتبه این مسیله تجدید گردیده می باشد. در تعدادی از نشریه های فنی ، این انجمن بسیاری از معضلات زیست محیطی را در ارتباط با سدها شامل تاثیرات اقتصادی-اجتماعی ، زیست محیطی و ژیوفیزیکی نظیر کیفیت آب را مورد ملاحطه قرار داده می باشد. در ژانویه 1980 ، ICOLD  به عنوان دستورالعملی جهت تشخیص و ارزیابی تمامی تاثیرات قابل تصور سدها ی منفرد در قسمت های مشخص از محیط آنها یک ماتریس جامع در بولتن شماره 35 را منتشر نمود. از سال 1973، نشر زیست محیطی مرتبط با حوزه ها و دریاچه های آبگیر پشت سد و سازه های مرتبط با سد موضوع مجلات ، گردهمایی و جر و بحث ها در هشت کنگره ICOLD  بوده اند. (جین لوئیس، سند جایگاه سد و محیط زیست،2000)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

سایت منبع

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com