دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف گردشگری (گردشگری):

  • از نظر علم واژه شناسی ٬ کلمه ” Tour ” از واژه لاتین ”  Tornare ” و واژه یونانی ”  Tornos ” مشتق شده می باشد که به معنی “چرخ”  یا “دایره” و یا ” حرکت به دور یک نقطه مرکزی یا یک محور ” بهره گیری می شده می باشد. ویژگی اصلی چنین حرکتی بازگشت به نقطه آغازین حرکت می باشد. پس واژه ” Tour ” بر یک سفر رفت و برگشتی دلالت می کند. (محمودی میمند ٬ 1390 ٬ ص 17 )
  • فعالیت های افرادی که به محل هایی خارج از محیط معمول خود و برای کمتر از یک سال متوالی به مقصود تفریح ٬ تجارت و دیگر اهداف سفر و یا در آن محل ها اقامت می کند . (پروفسور ایگلز٬ 1387 ٬ ص 223 )

 

–  صنعت گردشگری:

  • صنعت گردشگری مجموعه ای از فعالیت ها ٬ خدمات و صنایع مختلفی می باشد که به یک تجربه سفر می انجامد.این صنعت شامل حمل ونقل٬ اقامت٬ تغذیه٬ خرید٬ تفریح و سرگرمی و دیگر خدمات مهمان نوازی می باشد.که در اختیار فرد یا گروه های مختلفی قرار می گیرد که از موطن خود به قصد سفر خارج می شوند .
  • صنعت گردشگری کلیه فعالیت هایی که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می گردد را در بر می گیرد و این فعالیت ها می تواند برنامه ریزی برای سفر ٬ جابجایی میان مبدا و مقصد ٬ اقامت و پذیرایی و کلیه فعالیت هایی که گردشگر در مقصد انجام می دهد را شامل می گردد . (رنجبریان٬ 1388 ٬ ص 11 )

 

– گردشگر:

  • به اقدام فردی که به مسافرت می رود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی می باشد برای مدتی کمتر از یک سال  جهت تفریح ٬ تجارت و دیگر هدف ها اقامت نماید ٬ گفته می گردد . (جهانیان ٬ 1388 ٬ 16 )
  • گردشگر٬ کسی می باشد که به منظوری غیر از کار و کسب درآمد برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یک سال به سرزمینی غیر از محیط متعارف خود پای می گذارد و در آن اقامت می گزیند . صنعت گردشگری آمیزه ای از فعالیت های گوناگون از حمل و نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت رویدادها می باشد که در جهت خدمت رسانی به گردشگران ٬ به صورت زنجیره ای به هم پیوسته ایفای تأثیر می کنند .

بر اساس تعریف٬ بازدیدکنندگان یک روزه و تفرجگران نیز در تعریف گردشگر وارد شده اند. گردشگری (گردشگری) شامل کلیه فعالیت هایی می باشد که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می گردد و این می تواند شامل ; برنامه ریزی برای سفر٬ جابجایی میان مبدا ومقصد ٬ اقامت و نظایر آن باشد. (رنجبریان ٬ 1388٬ ص 9)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com