دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط زیست:

  • محیط زیست مجموعه عوامل فیزیکی٬ بیولوژیکی ٬ اجتماعی- اقتصادی ٬فرهنگی و زیبایی شناختی می باشد که بر افراد و جوامع تاثیر می گذارد و از آنها متاثر می گردد.این مجموعه شکل ٬خصوصیات روابط و بقاء موجودات را تعیین می کند. به بیانی دیگر محیط زیست را می توان به مفهوم اجزاء کره خاکی دانست که شامل موارد زیر می باشد:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • زمین٬ آب ٬ هوا (شامل تمامی لایه های اتمسفر)
  • تمامی مواد آلی و غیر آلی و موجودات زنده
  • عمل و عکس و العمل های میان سیستم های طبیعی ( تعالی پسند ٬ 85 ٬ ص 40 )

–   محیط زیست طبیعی شامل آن چیزی می باشد که در طبیعت هست مانند جو(اتمسفر) ٬ خاک ٬ توپوگرافی ٬ سنگ ٬ منابع آب ٬ گیاهان ٬ جانوران و سیستم های اکولوژیکی . محیط زیست دیگری نیز هست که مصنوع بشر می باشد و عوامل بشر ساز را در بر می گیرد که عموما انواع ساختمان ها و توسعه ساختاری هستند همانند مکان های تاریخی و باستانی. (رجبی ٬ 1389 ٬ ص18)

– طبق تعریف مجید عباسپور در محیط زیست عبارتست از : به محیط اطراف که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ما در ارتباط می باشد گفته می گردد و شامل 3 بخش محیط طبیعی ٬ اجتماعی و بشر می باشد:

  • محیط طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد و شامل عوامل جاندار و غیر جاندار می باشد.
  • محیط اجتماعی که همان محیطی می باشد که در آن زندگی می کنیم.
  • بشر ساخت محیطی می باشد که با در نظر داشتن نیازهای بشر ساخته شده می باشد. (آریان پور ٬ 1389 ٬ ص 10)

 

2-3 . پیامدهای توسعه گردشگری :

سایت منبع

وابستگی روزافزون دولت ها و جوامع ٬ به صنعت گردشگری به گونه مداوم ٬ تغییرات و دگرگونی هایی در زمینه های مختلف انسانی و محیط زیست به وجود می آورد. گرچه فعالیت های جهانگردی و نتایج حاصل از آن به همراه جاذبه ها وچشم اندازهای طبیعی و آن چیز که که ساخته بشر  می باشد ٬ برای ایفای تأثیر فراغتی ٬ تفریحی و فرهنگی اوست و وجود آنها برای جوامع کشورهای مختلف یک امر ضروری می باشد و نبودن آن به عنوان یک نقیصه به شمار می رود ٬ لذا تمرکز شدید اینگونه فعالیت ها در یک منطقه جغرافیایی و عدم توزیع آن در نواحی گوناگون از یک سو و بهره برداری بیش از حد از منابع و امکانات توریستی و انتخاب کارکردهای نامطلوب آن و عدم برنامه ریزی های اصولی و متکی بر عدالت اجتماعی در روابط بشر با بشر و بشر با محیط ٬ اثرات زیانبخش و جبران ناپذیری را به بار می آورد. با اظهار ناگواری های گردشگری و نتایج منفی آن می باشد که برنامه ریزان امر توسعه گردشگری را یاری خواهد بخشید که به عیوب آن پی برده و با در نظر داشتن معضلات ناشی از آن و نارسایی ها وکمبودها ٬ با ارائه راه حل های ممکن ٬ خسارات ناشی از توسعه گردشگری و اثرات زیانبار آن را به حداقل ممکن کاهش دهند.(رضوانی ٬ 1386 ٬ ص 178 )

پیامد ها و اثرات گردشگری در مناطق با جاذبه های طبیعی می تواند منجر به تغییرات در محیط زیست می گردد. افزایش و توسعه هتل ها و دیگر بناها و تسهیلات توریستی موجب افزایش فاضلاب و در نهایت آلوده کردن آب به دلیل تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به منابع آب و خاک به ویژه جریان های سطحی ٬ زیرزمینی و دریایی می گردد .    (منوری ٬ 1383 ٬ ص 41-36 )

امروزه صنعت گردشگری اهمیت فراوانی برای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه دارد. مزایا و معایب صنعت گردشگری که اهمیت و ارزش آن انکارناپذیر می باشد ٬ از چشم اندازهای مختلف می توان ابعاد وزوایای ان را مطالعه نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com