عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اعظم جلگه شرق گیلان از فعالیت رسوبگذاری دلتایی رودخانه سفیدرود ناشی شده می باشد. شهر لاهیجان بر روی رسوبات ساحلی دریایی و نهشته های دریایی کواترنر که نتیجه رسوبگذاری سفیدرود می باشد ٬ بنا شده می باشد. این رسوبات به دلیل جوان بودنشان ( سن این رسوبات پلیستوسن می باشد ) هنوز سخت نشده و فضای خالی آن ٬ محل مناسبی برای ذخیره آب های زیرزمینی به شمار می رود. به ویژه در نزدیکی ارتفاعات که تنوع دانه بندی هست از نظر نفوذ پذیری و ذخیره آبها اهمیت بیشتری می یابد.با این حال سطح ایستایی آبهای زیر زمینی از دریا به طرف کوهپایه ها از عمق بیشتری برخوردار می گردد. (طرح جامع ٬ 1388 ٬ صص 27-19  )

قرارگیری منطقه در زون تکتونیکی البرز ٬ حرکت صفحه اقیانوسی دریای خزر به زیر ارتفاعات البرز ٬ وجود گسل لاهیجان و شکستگی های ناشی از فعال بودن این گسل در منطقه و … مانند عواملی هستند که منطقه را پیش روی زمین لرزه ناپایدار کرده و همواره به عنوان مهمترین تهدید بالقوه منطقه به شمار می رود.همچنین جریان رودخانه های مهم و پر آبی زیرا سفیدرود ٬ لنگرود ٬ شمرود ٬ دیسوم رود ٬ با دبی لحظه ای بسیار بالا و بستر طغیانی رودخانه های فوق و یا در پای دامنه های پر شیب خطر بروز سیلاب و طغیان رودخانه ها همواره هست که تخریب روزافزون پوشش گیاهی و منطقه مانند قطع بی رویه درختان جنگلی به صورت سنتی و یا در قالب طرح های جنگلداری و … مانند عوامل مهمی هستند که دوره برگشت سیل را کوتاهتر و احتمال وقوع سیل را در منطقه افزایش می دهند.

ضخامت نسبتا زیاد خاک در سطح دامنه ها ناشی از هوازدگی شیمیایی و نفوذناپذیری لایه های شیلی زیرسطحی و در کنار آن بارندگی نسبتا زیاد ٬ پوشش گیاهی مناسب در جهت بالا بردن نفوذپذیری خاک و فعالیت های انسانی ناشی از زیر کشت بردن سطوح شیبدار ٬ حفر دامنه ها و احداث راه ها وخطوط انتقالی برق ٬ تلفن و … باعث بروز حرکات دامنه ای از قبیل لغزش ٬ جریان گلی و … در سطح وسیعی از منطقه شده می باشد و همواره به عنوان یک تهدید در منطقه به شمار می رود. (رجبی ٬ 1389 ٬ ص 49 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

3-3-2 . وضع توپوگرافی و شیب :

تپه شیطان کوه (شیخان کوه)به رغم ایجاد محدودیت فیزیکی برای گسترش شهر ٬ یکنواختی معمول توپوگرافی در شهرهای لاهیجان را بر هم زده و موجب تنوعی زبیا در چشم انداز شده می باشد.به ویژه اینکه این تنوع با پوشش سبز نیز همراه شده می باشد.در جنوب شهر شیب زمین با ملایمت بیشتری همراه می باشد. شمال ٬ شمال شرق و شمال غرب شهر پوشیده از برنج زارها و مزارع مرغوب روستایی می باشد. پس هرگونه گسترش به این سمت ٬ منجر به تخریب زمین های کشاورزی خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com