دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر لاهیجان از جنوب  از ارتفاع حدود 20 متر از سطح دریای آزاد تا ارتفاع حدود 10 متر در شمال گسترش دارد. منحنی اندازه 20 متر از جنوب شهر و منحنی اندازه 10 متر از شمال شهر لاهیجان عبور می نماید. بدین ترتیب جهت کلی شیب زمین از جنوب به طرف شمال شهر می باشد.

به دلیل ارتفاع گیری زمین به صورت ناگهانی و شیب زیاد زمین و در قسمت جنوب و به ویژه جنوب شرقی شهر لاهیجان ( در این قسمت از شهر تپه 135 متری مشرف به شهر که شیطان کوه نامیده می گردد واقع شده می باشد که از سطح شهر در مرکز آن حدود 125 متر بلندتر می باشد) ٬ امکان ساخت و سازهای شهری وجود ندارد و پس شهر امکان گسترش به طرف این تپه را نیافته می باشد.

بلندترین نقطه ارتفاعی در این تپه در شمال ” امیرکلایه ” و در جنوب ” شیخ خانه ور” در شرق شهر لاهیجان به 350 متر می رسد.

سایت منبع

به غیر از نواحی جنوبی ٬ جنوب شرقی و شرق که دارای شیب بالای 5 درصد می باشد ٬ بقیه نواحی شهر در غرب ٬ شمال غرب و شمال شرق از شیب کمتر از 5 درصد برخوردار می باشد. منحنی های تراز در مرکز شهر به صورت خطوط تقریبا افقی در می آیند که به موازات هم از غرب به شرق کشیده می شوند. مفهوم چنین گسترشی آن می باشد که شیب زمین در مرکز شهر به صورت تقریبا یکنواخت از جنوب به شمال می باشد. (طرح جامع ٬ 1388 ٬ صص 25-24)

به گونه کلی در سطح شهرستان لاهیجان دو واحد توپوگرافیک قابل تشخیص می باشد:

الف) نواحی پست

ب) نواحی مرتفع و کوهستانی

 

این دو واحد بر اساس ارتفاع و شیب دامنه ای به چند واحد اکولوژیکی تقسیم می گردد:

 

  • نواحی پست:

اراضی شهرستان لاهیجان در بخش های غربی ٬ شمالی ٬ شمال شرق اکثرا کم ارتفاع و کم شیب می باشد.بخش های شمال شرقی از اراضی ساحلی پست تشکیل شده که باریکه ای می باشد متصل به دریای خزر با ارتفاع زیر صفر و شیب بسیار ملایم بین 1 تا 5 درصد . این قسمت به خاطر خصوصیات طبیعی معمولا جهت گردشگری مناسب می باشد و پوشش درختی آن که باقیمانده از جنگل های بیشه ای سابق می باشد ٬ در مجاورت نیزارها و چند چاله دارای آب نظاره می گردد. بزرگترین چاله آبی آن تالاب امیرکلایه می باشد که در شمال شرق شهرستان و در نزدیکی دریا قرار دارد. استخرهای زیادی در این محدوده قرار داشته و مکان مناسبی برای زیست جانداران و به ویژه پرندگان بومی و مهاجر می باشد.

یکی دیگر از نواحی پست شهرستان٬ جلگه های حاصلخیزند که زیر کشت برنج وچای می باشد. این بخش  سراسر شمال و غرب و بخش هایی از شهرستان را شامل می گردد. ارتفاع جلگه ها از زیر صفر تا حدود  1000 مترمتفاوت و شیب اراضی بین 5 تا 10 درصد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com