دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

– تعداد ساعات آفتابی:

در شهر لاهیجان بر اساس اطلاعات هواشناسی در سال 1386 ٬ بیشترین ساعات آفتابی مربوط به ماه مرداد٬ با 213.1 ساعت می باشد و فروردین ماه کمترین ساعات آفتابی را داشته می باشد با 92.2 ساعت .بیشترین ساعات آفتابی در سال 1382 مربوط به ماه اردیبهشت و کمترین تعداد ساعات آفتابی نیز مربوط به ماه فروردین بوده می باشد.

. منابع آب و نحوه تامین آب شهر :

آبهای زیرزمینی در استان گیلان در عمق بسیار کمی قابل دسترسی می باشد و به همین دلیل از نظر کیفیت در بسیاری موارد مطلوبیت لازم برای شرب ندارد.در حال حاضر در شهر لاهیجان 14 حلقه چاه عمیق موجود می باشد که همگی در مجاورت و اطراف جاده آسفالته آستانه اشرفیه- لاهیجان واقع شده اند.تمام چاه ها فعال می باشند و در مواقع نیاز و کمبود آب ٬ از آنها بهره گیری می گردد ٬ زیرا به گونه کلی آب لاهیجان از تصفیه خانه سنگر تامین می گردد (طبق بیانات اداره آب لاهیجان ) و پس از ورود به تصفیه خانه لاهیجان و در صورت نیاز انجام اقدام کلرزنی مورد بهره گیری قرار می گیرد. تصفیه خانه لاهیجان در اقدام تنها کار پمپاژ را انجام می دهد. قابل ذکر می باشد سطح محدوده شمالی شهر پایین تر از سطح دریای آزاد می باشد. پس سطح آبهای زیرزمینی در این قسمت از شهر بالا بوده و مانند عوامل محدود کننده توسعه شهر به شمار می آید.

در شهر لاهیجان 3 منبع ذخیره آب هست که در مسیرهای مختلف آبرسانی می کند و به تبیین زیر می باشد:

  • اولین منبع در بازکیاگوراب با گنجایش 4000 متر مکعب می باشد که از این دو خط لوله در دو مسیر متفاوت به منبع دوم که در کاشف مستقر می باشد متصل می گردد که در طول مسیری که از خیابان امام خمینی می گذرد 7033 متر می باشد و طول مسیر دوم که از خیابان کاشف غربی و در ادامه از کاشف شرقی می گذرد 5700 متر می باشد و در این مسیرها عملیات آبرسانی را انجام می دهد.
  • منبع دوم در کاشف قرار دارد که حجمش 1000 متر مکعب می باشد که به منبع سوم که به طرف کوه بیجار (بام سبز) می باشد متصل می گردد.
  • منبع سوم در بام سبز قرار دارد با گنجایش 600 متر مکعب برای پمپاژ آب در قسمت های مرتفع شهر یعنی خیابان کارگر. (طرح جامع ٬ 1388 ٬ صص33-32)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com