دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

درمانی:

شهر لاهیجان دارای یک بیمارستان (22 آبان ) در خیابان امام خمینی و یک بیمارستان خصوصی (شفا ) در خیابان کاشف می باشد ٬ یک بیمارستان 160 تختخوابی نیز با مساحت حدود 2.4 هکتار در خیابان کشاورز در حال ساخت می باشد که می تواند تا حدودی نیاز شهر و شهروندان را تامین کند. همچنین 10 مرکز درمانی و درمانگاه در سطح شهر هست.

 

 

 

 

 

8 – ورزشی :

کاربری ورزشی در سطح شهر شامل: مجموعه ورزشی مهر ٬ مجتمع ورزشی شهید پارسی و مجموعه ورزشی عاقلیه می باشد. مجتمع ورزشی تختی نیز در حال دوباره سازی می باشد.همچنین دو مجتمع ورزشی کارگران و شهرداری با سطح حدود 19180 متر مربع در حال ساخت می باشند که با اتمام این دو مجتمع سرانه کاربری ورزشی در سطح شهر افزایش یافته و شهر در وضعیت نسبتا مناسبی قرار خواهد گرفت.

 

9 – پارک و فضای سبز :

مهمترین پارک وفضای سبز شهر بام سبز در ارتفاعات و می باشد از دیگر فضاهای سبز در مقیاس شهری لاهیجان می توان به پارک جنگلی (باغ صفا ) ٬ پارک باغ ملی و فضای سبز اطراف استخر تصریح نمود. سطوح اختصاص یافته به این کاربری در داخل شهر پایین بوده و نیاز به افزایش سطح پارک های عمومی در سطح شهر می باشد.

سایت منبع

 

10 – حمل و نقل و انبار :

در سطح شهر لاهیجان یک ترمینال اتوبوس رانی در قسمت شرقی شهر در بلوار امام رضا واقع شده می باشد و یک ترمینال دیگر در نزدیکی میدان گیل در حال ساخت می باشد که با بهره برداری از این ترمینال شهر در وضعیت نسبتا خوبی قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com