دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

تاسیسات و تجهیزات شهری :

شهر لاهیجان دارای 3 پمپ بنزین ٬ یکی در بلوار امام رضا ٬ دیگری در جاده کمربندی و نیز یک پمپ گاز در این جاده می باشد و یک پمپ بنزین دیگر در بلوار شهید انصاری واقع شده می باشد. همچنین یک واحد آتش نشانی در خیابان شهید فهمیده ٬ یک محل دفن زباله در روستای تموشل ٬ 1 کشتارگاه در خیابان سردار جنگل و 2 گورستان فعال ٬ گورستان آقا سید محمد یمنی در خیابان کاشف شرقی و گورستان آقا سید مرتضی در خیابان کاشف غربی و 2  گورستان غیر فعال در سطح شهر لاهیجان هست. (طرح جامع ٬ 1388  )

12-  مشخصات و امکانات شهر لاهیجان :

شهر لاهیجان از لحاظ رتبه جمعیت سومین شهر در استان  به شمار می رود و از نظر مساحت شهری با 1013 هکتار یازدهمین شهر استان به شمار می رود.

بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 در این شهر 21518 خانوار 71871 نفر جمعیت سکونت دارند ٬ که سرانه جمعیت برای هر هکتار 71 نفر می باشد.

سایت منبع

  • دو رودخانه به طول 16000 متر از داخل این شهر عبور می کند که تعداد یک پل ماشین رو بر روی آنها تعبیه شده می باشد.
  • در این شهر 17000 متر مربع پارک با سرانه 0.24 متر مربع و 40000 متر مربع فضای سبز با سرانه 0.55 متر مربع مورد بهره گیری اهالی می باشد.
  • 15113 خانوار برخوردار از شبکه آب آشامیدنی با 15833 انشعاب هستند ٬ طول شبکه آب آشامیدنی این شهر 173.91 کیلومتر و طول شبکه جمع آوری فاضلاب 139.42 کیلومتر می باشد.
  • مساحت اراضی مسکونی 3145000 متر مربع می باشد که سرانه ان برای هر نفر 43.7 متر مربع می باشد.
  • 168000 متر مربع مساحت اراضی مربوط به تاسیسات آموزشی می باشد که تعداد 23 کودکستان ٬ 33 دبستان ٬ 25 مدرسه راهنمایی ٬ 25 دبیرستان ٬ 17 مرکز پیش دانشگاهی ٬ یک هنرستان فنی ٬ 4 هنرستان حرفه ای و 3 هنرستان کارودانش در سال تحصیلی 86-1385 به فعالیت اشتغال داشته اند. مساحت اراضی تجاری 112000 با سرانه 1.56 و مساحت اراضی بهداشتی 66000 متر مربع که سرانه آن 0.9 متر مربع می باشد.
  • در این شهر 53000 متر مربع اراضی مربوط به تاسیسات مذهبی هست که سرانه هر نفر 0.7 متر مربع می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شهر لاهیجان 389000 متر مربع اراضی صنعتی ٬ 59000 متر مربع اراضی جهانگردی و پذیرایی هست٬ 149000 متر مربع اراضی ورزشی دارد که سرانه آن برای هر نفر 2.1 متر مربع می باشد.
  • یک هتل دو ستاره ٬ یک مهمانسرا ٬ 3 مهمانپذیر ٬ 3 پمپ بنزین ٬ 363 تاکسی شهری در لاهیجان مشغول به کار هستند.

(عربانی ٬ 1387 ٬ ص 1753 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com