دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

آبهای زیر زمینی :

سفره های آب زیر زمینی شهرستان لاهیجان به سبب ریزدانه بودن بافت خاک و وجود آب شور فسیل در لایه های زیرین از لحاظ کمی و کیفی نسبتا ضعیف می باشند. با این حال به سبب کافی نبودن آب سطحی از منابع آب زیرزمینی به صورت چاه و چشمه برای مصارف مختلف بهره برداری می گردد.

 

– آب بندان ها :

هم اکنون آب شهر با بهره برداری از ذخایر زیرزمینی مربوط به 12 حلقه چاه حفر شده در بخش غربی شهرستان (ناحیه بازکیاگوراب و حواشی شمرود در گلرودبار ) تامین می گردد.تامین آب شهر لاهیجان در سال های آینده تا مقطع سال 1400 در برنامه عمومی تامین آب شهرهای شرق گیلان پیش بینی شده و هم اکنون عملیات اجرایی آن آغاز گردیده می باشد. در این راستا از تصفیه خانه بزرگ سنگر بهره گیری می گردد. (عربانی ٬ 1387 ٬ صص 1683-1682)

 

3-3-5 . جنس خاک :

وسعت فعالیت بستر رودخانه سفیدرود در کواترنر سبب پخش رسوبات آبرفتی این رودخانه در سطح وسیعی در ناحیه شرق لاهیجان شده می باشد . به ویژه اینکه می دانیم رودخانه سفیدرود طی دوره کواتزنر بستر خود را در محدوده وسیعی در شرق گیلان به کرات جابه جا نموده و امروز نیز همین فرایند را ادامه می دهد. شهر لاهیجان بر روی مرز دو نوع خاک بنا شده می باشد.بخش شمالی شهر بر روی خاک های عمیق با بافت نسبتا سنگین با واکنش اسیدی در سطوح فوقانی به وجود آمده می باشد.طبقات تحتانی این خاک قلیایی و آهکی می باشد

بخش جنوبی شهر بر روی واحدی بنا شده که دارای خاک های عمیق با بافت سنگین و اسیدی در نواحی مرتفع تر و دارای خاک های عمیق اسیدی با بافت خیلی سنگین و نمایی رنگین در مناطق پست و گودی ها می باشد و بیشتر این خاک از جنس رس می باشند. در مناطق مرتفع بیرون شهر در این واحد اکثرا چایکاری و در مناطق پست اکثرا برنج کاری صورت گرفته می باشد. (طرح جامع ٬ 1388 ٬ ص 27 )

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-6 . پوشش گیاهی :

در شهرستان لاهیجان حدود 6198 هکتار از اراضی زیر پوشش جنگل قرار دارد.جنگل های لاهیجان در اثر بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی دچار خسارت های غیر قابل جبرانی شده به طوری که حجم وسیعی از آن به صورت مخروبه و نیمه مخروبه درآمده می باشد. برآوردهای کارشناسی در این مساحت موجودی جنگل را حدود 100 متر مکعب در هکتار نشان می دهد که ارزش تجارتی ندارد. در بقیه موجودی به 150 تا 180 متر مکعب در هکتار می رسد.جنگلکاری از سال 1360 تا 1380 جمعا در 1168 هکتار انجام گرفته که از گونه های افرا ٬ ون ٬ صنوبر ٬ توسکا و سوزنی برگ ها بهره گیری شده می باشد. (عربانی ٬ 1387 ٬ ص 1683 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

سایت منبع

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com