دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه سواد

بسیاری از مطالعات پیشنهاد کرده­اند که اصلاح آموزشی در صورت ایجاد نظامی مرتبط با  زندگی روستایی  ممکن می باشد کوچ و یا مهاجرت از روستا را کاهش دهد. اجزاء این نظام عبارتند از تغییر در محتوای   درسی، کلاس­های نهضت سوادآموزی، آموزش­های کشاورزی و حرفه­ای و… برای جلوگیری از   مهاجرتهایی که افراد به خاطر دستیابی به فرصتهای تحصیلی بهتر انجام می­دهند، افزایش خدمات در سطوح بالاتر هم در مناطق روستایی ضروری می باشد. اندازه افراد  باسواد طی دهه 75-65 افزایش داشته و این اندازه از72472 نفر در سال 65 به78884 نفر رسیده که ترکیب نسبی اندازه سواد در سال 65 در زنان برابر 42. 3درصد و در مردان 57. 7 درصد می باشد در صورتیکه این نسبت  در سال 75به 46. 2 در برابر 53. 8درصد در مردان رسیده می باشد.

در محدوده  مورد نظر در طی سالهای 75-1365 اندازه  باسوادی در جمعیت زنان افزایش یافته می باشد. با در نظر داشتن اینکه در طی این دهه رشد جمعیت زنان کمتر از مردان می باشد اما رشد جمعیت باسوادان زن از مرد بیشتر می باشد و بیانگر این موضوع می باشد که اندازه  علاقه   وگرایش به تحصیل در زنان روستایی به مراتب بیشتر از مردان می باشد.

سایت منبع

 

رشد جمعیتی

اگر چه کشورهایی وجود دارند که رشد جمعیت در آنها یا کم و یا درحال کاهش می باشد اما درمقابل جمعیت بیشتر ممالک به گونه سریعی در حال افزایش می باشد و رشد روز افزون جمعیت جهان    یکی از معضلات عمده در زمان حال به شمار می رود.

در برنامه ریزی های روستایی مرتبا با کاهش رشد جمعیت در بیشتر روستاهای کم جمعیت مواجه هستیم که اکثرا به روستاهای پرجمعیت دارای خدمات بیشتر و بهتر، مراکز دهستان و یا به شهرها مهاجرت می‎کنند.  روستاهای منطقه مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با کاهش شدید جمعیت روستایی مواجه بوده و به طوری که در فاصله سالهای 75-1365 از 140337 به 117026 نفر کاهش یافته می باشد.  طی دهه گذشته نیز این طریقه ادامه داشته و این رقم به76574 نفر به علت مهاجرت وکنترل موالید کاهش یافته می باشد  و رشد جمعیت نیز در این سالها به ترتیب برابر بوده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com