دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای اقتصادی

اقتصاد به عنوان یک ضرورت از هنگامی که معیشت وگذران زندگی بشر براساس یک نظام پایه ریزی می‎گردید، شکل گرفته، طی زمانی طولانی تحول می پذیرد. به گونه اختصار می توان گفت که اقتصاد، علم مربوط  به مطالعه نتایج فعالیتهای مربوط به تولید، توزیع و مصرف کالا می باشد.

در پژوهش حاضر مراد از اقتصاد همان اقتصاد روستایی می باشد. پس اقتصاد روستایی عبارت می باشد از:

کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به مقصود گذران زندگی و تامین رفاه مادی روستائیان به وقوع می پیوندد. بطور کلی فعالیتهای اقتصادی روستاها  در3ومحور، کشاورزی، صنعت وخدمات قرار دارد. خاطر نشان می گردد که در محدوده مورد  نظر عمده فعالیتهای اقتصادی روستا در محور اصلی کشاورزی قرار دارد وصنعت در روستاهای مورد نظر بیشتر صنایع وابسته به کشاورزی، ساخت ابزارهای ساده روستایی و صنایع دستی و خدمات بیشتر شامل واحدهای تجاری قرار دارد مانند فروشگاهها و. . . می­باشد.  براساس مطالعات میدانی در سالهای اخیر کاهش در بین شاغلان کشاورزی دیده می گردد و  از مهم ترین عواملی که درکاهش شاغلان بخش کشاورزی در محدوده مورد نظر تأثیر داشته، اختلاف در آمد بین شهرها  و روستاها می باشد که این اختلاف سبب مهاجرت سالانه تعداد کثیری از نیروهای فعال نواحی روستایی به سوی شهرها شده می باشد.

 

3-2-8-1. اشتغال

شناخت جنبه های گوناگون روستا و طبقه بندی اشتغال در آن به مراتب پیچیده تر از حوزه های شهری می باشد. تفاوت اشتغال و بطور کلی فعالیت اقتصادی روستاها با فعالیت اقتصادی شهری به عنوان نمونه از  جنبه های زیر قابل توجه می باشد:

الف) زمان و طول مدت فعالیت

ب) نوع و ویژگی فعالیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) در آمد حاصل از فعالیت اقتصادی

آن چیز که آشکارا باعث فرق فعالیت روستایی نسبت به فعالیت شهری می باشد، تعدد فعالیت در روستاها به ویژه روستاهای سنتی می باشد. کار در مزرعه، نگهداری از دام و تامین علوفه، تهیه مواد لبنی، صنایع دستی، بازاریابی تولیدات زراعی و خانوادگی و مانند آن اشتغال در میان خانواده های روستایی را بصورت منفرد و در   چهار چوبی مشخص ناممکن می سازد. به علاوه، درغالب موارد، سهم اشتغال اعضای خانوار در این   گونه  امور نیز حد معینی ندارد و همه به نوعی در انجام آنها دخالت دارند. البته این به آن معنا نیست که در روستا تقسیم کار وجود ندارد. بلکه بیشتر به این معناست که در میان اعضای خانواده امور گوناگون پیوستگی زیادی به هم دارند و هر عضو ممکن می باشد انجام وظایف مختلفی را بر عهده داشته باشند.

عدم تنوع اشتغال در جامعه روستایی شدیدا به چشم می خورد. اشتغال در بخشهای صنایع و خدمات   کمتر از بخش کشاورزی می باشد، همچنین کم کاری و بیکاری فصلی در روستاها امری متداول   می باشد.

درمحدوده مورد نظر به واسطه افزایش هزینه های کشت محصول که اکثرا  برنج می باشد انگیزه به کشت کمتر شده و با در نظر داشتن این مطلب که منطقه مورد نظر از جنبه توریستی مورد نظر زمین خواران    می باشد، نوعی تمایل به فروش زمین های زراعی و مهاجرت به شهر درآنها نظاره که سبب اشتغال کاذب وعمدتا  دستفروشی گردیده و با مقایسه اندازه رشد جمعیت و رشد اشتغال می توان به وضوح دریافت که اندازه رشد منفی اشتغال از رشد منفی جمعیت بیشتر بوده، یعنی بیانگر این نکته می باشد که روز به روز بر شمار افراد بیکار در روستاها افزوده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com