دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

. توزیع شغلی

اصولا اختلاف زیادی بین سکونتگاههای روستایی و شهری به خصوص درکشورهای پیشرفته وجود ندارد. بعضی از شهرهای کوچک که به علل خاصی در انزوا قرار دارند اما در عین حال اغلب نظاره می گردد که  ارتباط وسیعی بین این شهر ها و روستاهای حاشیه آن مستقر می باشد. این ارتباط شرایطی را به وجود می‎آورد که فرهنگ شهری و روستایی در هم می آمیزد. در چنین ارتباطاتی عده ی زیادی وجود دارند که  مثل اینکه در روستاها زندگی می نمایند اما به گونه کلی دارای نظام اقتصادی شهری هستند، پس تعیین یک شاخص شهرنشینی  برای چنین مردمی مشکل می باشد. جمعیت روستاهایی که معیشت کشاورزی ندارند، یعنی نواحی بدون مزرعه از سال 1920به وجود آمد و رشد یکنواختی پیدا نمود و مردمان این روستاها دارای معیشت غیرکشاورزی از قبیل کارگری معادن، کارگری، کار در هتل ها، گاراژها، کارخانه ها، سازمانهای خدماتی، فروشگاه ها و ادارات بوده و در حال حاضر جمعیت این قبیل روستاها افزون تر نیز گردیده می باشد. این شیوه شاید قابل اعمال در بسیاری ازکشورها منجمله ایران باشد، زیرا در ایران کلیه جمعیت روستایی اگر چه در روستاها زندگی می کنند. اما معیشت آنها متکی به بهره برداری از زمین نمی‎باشد.

در محدوده مورد مطالعه خاصه روستاهایی که مراکز دهستان می باشند و یا روستاهای پیرامون شهر رشت مثل فخب و. . . معیشت آنها متکی به بهره برداری از زمین نمی باشد و اکثرا به کار درکارخانه ها و مشاغل دیگر و دستفروشی روی آورده اند و برمشکلات شهر مانند بار ترافیکی شهر می افزایند.

3-2-8-2-1. کشاورزی

قبل از قرن نوزدهم دگرگونی کشاورزی به اندازه نوآوری و ابتکار شمار اندکی کشاورز و صاحبان صنایع دستی روستایی بستگی داشت، اما با تقاضاهای جمعیتهای صنعتی شدیدا در حال رشد تحقیقات سیستماتیک  بیشتر به کار گرفته گردید که در ابزار ماشینی، در انواع محصول، در مواد غذایی حیوانی و در کودهای شیمیایی  موجب بهبود گردید (فشارکی، 1373، 41).

بخش عمده فعالیتهای اقتصاد روستایی کشاورزی می باشد که شامل:زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگلها و علفزارها، دامداری، صید و شکار و پرورش ماهی و طیور و زنبورداری می باشد. خاکهای حاصلخیز منطقه به کمک اقلیم بسیار مرطوب برای کشت و زرع (برنجکاری)شرایط مناسبی را فراهم آورده می باشد.

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حال حاضر تامین آب برنج زارها بیشتر متکی به کانال ها و سدهای جدید الاحداث هستند که از سفید رود منشعب شده اند. طبق اطلاعات موجود اراضی زیر کشت محدوده مورد مطالعه (بخش مرکزی شهرستان رشت)14582هکتار می باشد. از دیگر محصولات منطقه مورد نظر می توان به سیب زمینی، حبوبات، سبزی و صیفی، توت فرنگی و. . .  تصریح  نمود. پس از برنج که مهمترین محصول  زراعی این محدوده می باشد. 96. 5 درصد از سطح زیرکشت منطقه ر ابه خود اختصاص داده و پس از آن حبوبات با 1. 5 درصد و سبزی و صیفی 1در صد در  رتبه های  بعدی سطح  زیرکشت منطقه قرار دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com