دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

صنعت

صنعت به هر شکل که باشد، اعم از سنگین، سبک، صنایع کوچک و صنایع دستی می تواند در توسعه هر  کشوری  دخالت  نماید و این تاثیر زمانی زیاد می گردد که صنعت مراحل تعالی را پیموده و به شکوفایی برسد. صنایع کوچک روستایی و صنایع دستی دو صنعت مورد توجه در روستاهاست.

کوچاندن صنعت به روستا می تواند این مزیت را داشته باشد که در بلند مدت، توزیع اقتصادی بین جوامع شهری و روستایی، شکل عادلانه تری به خود بگیرد. استقرار صنعت در روستا می تواند با جذب و به کارگیری نیروی کار در مشاغل غیرکشاورزی، از نسبت زمین به کار بکاهد و در نهایت موجب افزایش خود اتکایی در روستا را فراهم آورد، همچنین با ایجاد صنایع روستایی می توان در مقاطعی از سال که فعالیتهای زراعی تعطیل می شوند نیروی کار را برای کسب در آمد های بیشتر به این سمت سوق داد(امامی نژاد، 1380، 62).

بطور کلی صنایعی که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت موجود می باشد شامل صنایعی می باشد مثل کارخانه برنجکوبی در اکثر روستاها مثل کژده در دهستان حومه، طش در دهستان پیربازار، فلکده، کتیگر، وسقالکسار در دهستان لاکان و. .، دام و طیور در روستای کژده که به انجماد و بسته بندی گوشت قرمز و طیور می پردازند، باغی  که به بسته بندی محصولات خشکباری می پردازند و در روستای تخسم دهستان لاکان قرار دارد و در گروه محصولات دام وطیور تولید دان مرغ در دهستان پسیخان، تولید کنسرو زیتون در پیربازار و همین گونه سایر گروه ها یی که در جدول (4-1) موجود می­باشد.

3-2-8-2-3. خدمات

یکی از مهمترین محورهای توسعه روستایی، موضوع ارائه خدمات همراه با تولید می باشد. تأثیر خدماتی سکونتگاههای روستایی طیف وسیعی از انواع خدمات زیربنایی شامل شبکه ارتباطی، حمل ونقل، آب آشامیدنی، برق، گاز، پست و مخابرات، فاضلاب و دفع زباله و بهسازی مسکن روستایی، همچنین  خدمات روبنایی مانند خدمات آموزشی و درمانی، اداری و انتظامی، مذهبی و فرهنگی، ورزشی و تفریحی و تجاری را در بر می گیرد. در این بین خدمات زیربنایی ای که مهمترین اقدام جهت تثبیت جمعیت در روستاها می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل می باشد که ارائه این نوع خدمات به مناطق روستایی درصدد برنامه های دولت قرار گرفته می باشد و از این طریق کوشش گردیده که زمینه های لازم برای ماندگاری روستائیان فراهم گردد تا متعاقبا خدمات برتر و بالاتر بدانها ارائه گردد.  خدماتی که برای توسعه روستایی کشور  بر دستگاههای اجرایی حاکم می باشد، عبارت می باشد از: راهسازی، برق رسانی وآب رسانی، البته مراد  از خدمات در پژوهش حاضر خدمات آموزشی و نحوه توزیع آن می باشد. در برنامه ریزی توسعه خدمات بعضی نظریه مکان مرکزی، بعضی دیگر به قانون نظریه مکان مرکزی توجه   کرده اند. اما آن چیز که مسلم می باشد رویکردهایی زیرا (کارکردهای شهری درتوسعه روستایی  و مدل های تخصیص مکانی) به نوعی تاثیر پذیرفته و برخاسته از نظریه مکان مرکزی هستند. به بیانی دیگر ریشه این دو رویکرد در نظریه مکان مرکزی نهفته می باشد(افتخاری، 1380، ص31).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

سایت منبع

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com