دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران

این مصوبات عبارت اند از:

1) طرح صدور سند روستایی در برنامه دوم توسعه کشور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در برنامه دوم توسعه، طرح سنددار کردن املاک روستایی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و گسترش آن و محرومیت زدایی و در نظر داشتن اقشار محروم و کم در آمد مورد توجه قرار گرفت. بر اساس تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به لحاظ حضور موثر و وظایف قانونی که در جهت توسعه و عمران روستاها به عهده دارد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه قانونی صدور سند املاک در سطح کشور را بر عهده دارد، مشترکاً موظف گردیدند برای اماکن روستاهای بالای 400 خانوار و مراکز دهستانها، پس از تهیه نقشه تفکیکی، سند مالکیت صادر نمایند. در طول این دوره قوانین، آیین نامه و دستور کارهای (دستورالعملها) اجرایی طرح با مشارکت بنیاد مسکن و سازمان ثبت تهیه شدو به مورد اجرا در آمد. لیکن به علت های متعدد طبق اطلاعات به دست آمده در برنامه دوم 1924 جلد سند بیشتر صادر نگردید و به بیانی دیگر درصد کمی از طرح پژوهش پیدا نمود.

2) طرح صدور سند روستایی در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور

در برنامه  سوم توسعه تحت عنوان ماده 140 صدور سند اماکن روستایی برای روستاهای بالای 200 خانوار مجدداً در دستور کار قرار گرفت. در این ماده ضمن رفع موانع قانونی و تسهیل ارتباطات میان متولیان امر و انجام فعالیت از طرف ایشان، زمینه لازم برای پیگیری این طرح در سطح گسترده ای فراهم گردید و به صدور 700 هزار جلد سند مالکیت  در طول برنامه انجامید که موفقیت آن در مقایسه با برنامه دوم توسعه قابل توجه بود. با این همه این طرح نیز نتوانست منطبق با برنامه محقق گردد.

در برنامه توسعه چهارم، طرح صدور سند در قالب ماده 133 مطرح گردید. با در نظر داشتن آشنایی مجریان و دست اندرکاران اجرای طرح، بلافاصله به تهیه آیین نامه اجرایی ماده یاد شده و ابلاغ آن مبادرت گردید و در ابتدای سال اول برنامه، چگونگی تحقق اهداف برنامه با حضور رئیسان سازمان ثبت و بنیاد مسکن مطالعه گردید. همین امر سبب گردید صدور سند اماکن روستایی رشد فزاینده ای یابند.

اسناد موجود در دفتر زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

این اسناد صرفاً شامل آمار تعداد اسناد صادر شده از سال 1376 تا پایان شهریور 1386 به تفکیک دوره های مختلف برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور و دستورالعمل اجرایی ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه (تابستان 1380- معاونت زمین و مسکن، دفتر  امور زمین) می باشد. در طرح حاضر از این اسناد و آمار برای تحلیل ها و ارزیابی های مورد نظر بهره گیری شده می باشد.

 

2-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن

روستاها  به عنوان نخستین واحدهای  اجتماعی و مرکز استقرار و اسکان انسانها همواره، دارای  سازمان اجتماعی و مدیریت بوده اند؛ مدیریتی با مفهوم گسترده تر و متفاوت با آن چیز که که امروزه تحت عنوان علم و یا فن مدیریت تدریس می گردد. مدیریت روستاها در کشورهای جهان سوم که بخش اعظم جمعیت آنها را تشکیل می دهند. (به ویژه در ایران که تا چند دهه گذشته، بیش از سه چهارم جمعیت آن در روستا ساکن بوده اند) مدیریتی می باشد متفاوت با مدیریت مزارع بزرگ  و مدیریت روستاهای کشورهای صنعتی غرب. (طالب، م. 1371، ص 5).

مفهوم نظام مدیریت روستایی در ایران، قانون های مدونی می باشد که در جامعه روستایی به مقصود رعایت نظام سلسله مراتبی، بهره برداری بهینه از فعالیتهای اقتصادی، ایجاد اصول درست در مناسب اجتماعی و برقراری روابط دولت و روستا، طی سالهای متمادی شکل گرفته می باشد. نظامهای حاکم مدیریتی در محیط جغرافیایی روستا عبارت اند از: نظامهای اداری، اقتصادی و اجتماعی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com