دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستاهای ایران را می توان به دور دوره کلی تقسیم نمود که عبارت اند از:

 1. نظام مدیریت روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر.
 2. نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور در دوره معاصر.

دور دوم؛ یعنی نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور در دوره معاصر را می توان به چهار دوره زمانی مشخص  به تبیین زیر تقسیم نمود:

 • نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور پس از مشروطیت.
 • نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور پس از جنگ جهانی دوم.
 • سایت منبع

 • نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی پس از اصلاحات ارضی.
 • نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور در دوره انقلاب اسلامی.

تقسیم بندی در شکل ( 2-1)  هم نشان داده شده می باشد.

. نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر

گردانندگان اجتماع و دولتها برای اعمال طرفداری از حق مالکیت، راهها و وسایل گوناگونی را به کار برده‎اند، از آن جمله ثبت اسناد و املاک در دفترهای ویژه ای می باشد که از دیر زمان ملتها و اقوام مختلف به آن توجه کرده اند. البته در ثبت املاک بیشتر تاکید بر حفظ حقوق دولت و اخذ مالیات و حفظ املاک خالصه دولتی بوده می باشد و برای این کار لوحه های مخصوصی تهیه می کردند و صورت دارایی ها و املاک دولتی را در آن می نوشتند (فاضل سرجویی،  1356، ص 27).

قدیمی ترین سندی که تاکنون کشف شده و معرف قدمت ثبت املاک می باشد. لوحه ای می باشد که ضمن حفاری در «تلو» به دست آمده و به موجب این لوحه اراضی شهر «دونگی» از شهرهای کلده به قطعات منظم هندسی(مربع، مثلث، ذوزنقه) تقسیم و نقشه برداری گردیده می باشد. تاریخ این لوحه را به چهار هزار سال پیش از میلاد نسبت می دهند. مثال دیگر، لوحه ای می باشد که در عملیات حفاری شوش به دست آمده می باشد که حاوی قوانین حمورابی(کهن ترین قانون مدون جهان) می باشد و در آن راجع به روابط صاحب ملک و مردم و نحوه انتقالات مطالبی درج شده می باشد. از روی لوحه های حمورابی دانسته می گردد. که بابلیها (حدود18 سده پیش از میلاد) تفاوت مالکیت را از نحوه تصرف می دانستند و معاملات مختلفی در میان آنان جریان داشته می باشد و طلبکار می توانسته جلب بدهکار را در صورت عدم تادیه بدهی خود بخواهد. این قوانین که بر روی سنگ کنده شده می باشد مجموعه مقرراتی درمورد عقود و احکام آن وقت مانند اجاره زمینها، مزارعه، مساقات، مضاربه، قرض و ودیعه، ازدواج و طلاق و. . . دیده می گردد. در مواد 44 و 60 این قانون درمورد نحوه نوشتن قرار داد اجاره و مدت و مبلغ آن مقرراتی وضع شده می باشد (محمدی، 1383، ص 22-21).

از نظر مذهبی در دین زرتشت احیای زمین، آبیاری، تخم افشانی، درختکاری و گله داری از کارهای نیک محسوب می شده و نشان ستایش اهورامزدا بوده می باشد. در اوستا آمده می باشد:« کسی که گندم می کارد، راستی می افشاند وآیین مزدیسنا را پیروز می کند». ودر سرود زیبایی از وندیداد در پاسخ به زرتشت که از خداوند می پرسد «کیست که زمین را بیش از همه به شادی می آورد؟» اهورامزدا می گوید:«کسی که زمین را آبیاری کند و مرداب بخشکاند و از آن کشتزاری بسازد».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

 1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
 2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com