دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

روم: در روم قدیم نوشتن اسناد و معاملات و عقود و تعهدات از سده 13 پیش از میلاد به دو صورت معمول بود:«مشارطه شفاهی»و«مشارطه خطی» و پیش از آن،  عقود به نام (نیکسوم) یا(نکسوم) انجام می گردید به این ترتیب طبق عادات و رسوم، یک نفر به عنوان حامل اندازه به اتفاق پنج شاهد در محلی- که برای انعقاد عقود آماده و معین بود- حاضر می گردید و دو طرف عقد در حضور حامل اندازه و شهود، جمله هایی را که حاکی از انعقاد عقد بود، رد و بدل می کردند و عقد بسته می گردید.

بر پایه قوانین روم قدیم حامل اندازه و شهود از ارکان ثابت عقود به شمار می رفت و انعقاد عقد به این شکل مخصوص بود. حضور حامل اندازه اعم از آن بود که مورد معامله از اشیای قابل توزین  باشد یا نباشد. در هر صورت، حضور او برای لزوم عقد شرط صد در صد بود و این مطلب حاکی از یک رمز تقلیدی از عادات و عرف اقدام آن وقت بوده می باشد. زیرا زمانی در معاملات نفوذ توزین می شده می باشد و این رویه شکلی نسبت به معاملات و انعقاد عقود در روم قدیم جریان داشت تا آنکه دایره معاملات به موازات تمدن آنان توسعه پیدا نمود. و اندک اندک تشریفات زائد در انعقاد عقود لغو گردید و با الفاظی که حاکی از انعقاد عقد بود، معاملات انجام می گردید و مفاد آن را به عنوان سند می نوشتند. بر اساس منابع تاریخی نوشتن سند را رومیان عصر باستان مانند بسیاری از قوانین دیگر از مصریان هم روزگار خویش اقتباس کردند. (همان، ص 225-266).

«سروپوس  تولیوس» ششمین پادشاه روم مقرر داشت که افزون بر ثبت املاک، حقوق ارتفاقی مجاوران نسبت به آن ملک و به عکس نیز ثبت گردد و هر چهار سال یک، بار در آن تجدید نظر گردد. دیوکلیسین دستور داد از تمام املاک روم مساحی و ممیزی به اقدام آید و عده ای مهندس و مساحتگر به این مقصود تربیت گردید که نظر آنها در محاکم  معتبر بود و این افراد از مستخدمان رسمی دولت محسوب می شدند. (جعفری لنگرودی، م، 1382، ص 8-7) ادارات به درجاتی تقسیم شده بودند، در درجه اول اداره وصول  عایدات قرار داشت و پس از آن اداره ثبت اسناد و املاک به شمار می رفت. در این اداره همه نقل و انقالات و تصرفات نسبت به املاک غیر منقول منعکس بود. این اداره دفترهایی داشت که رونوشت اسناد مالکیت در آن ثبت می گردید و اصل سند به صاحبان املاک تسلیم  می گردید. عقود اتفاقی و احوال شخصیه نیز در آن دفترها ثبت می گردید. این اداره در کاخ سرخ که یکی از کاخها و اداره های تابعه دربار بود و بر املاک نظارت می نمود، اداره می  گردید و درآمد آن صرف تهیه هدایایی می گردید که به خدایان(امپراتورها) تقدیم می‎گردید.

یونان: در یونان قدیم به تاسی از دستور داریوش بزرگ بر ممیزی و مساحی زمینهای کشاورزی نامهای مالکان، مقدار مالیت، مشخصات ملک، اضلاح زمینها و دیگر ویژگیها در دفترهای مخصوصی به ثبت می‎رسید. مورخان نوشته اند سولون، قانونگذار معروف یونانی در سده ششم پیش از میلاد مسافرتی به مصر نمود و مجموعه قوانین برخوریس را همراه خود به یونان برد و از آن بسیار قوانین را هنگام وضع لوایح دوازده گانه که پایه و بنیاد قوانین غربی می باشد، اقتباس نمود(همان، ص 266-223).

سایت منبع

در  ادامه ثبت اسناد و املاک ایران در دوره های تاریخی زیر مطالعه  می گردد:

1) روستاهای ایران پیش از دوره هخامنشیان

2 ) دوره هخامنشیان و سلوکیان

3) دوره اشکانیان وساسانیان

4) دوره عباسیان

5)  دوره مغولان

6)  دوره صفویه

7)  دوره افشاریه و زندیه

8) دوره قاجاریه

9) دوره مشروطیت تا اصلاحات ارضی

10)  دوره اصلاحات ارضی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

11) دوره انقلاب اسلامی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com