دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای طبیعی

3-1-1. جایگاه جغرافیایی بخش مرکزی رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش مرکزی شهرستان رشت بین 49 درجه و27 دقیقه تا 49 درجه و41 دقیقه طول جغرافیایی و37 درجه وصفر دقیقه تا 37 درجه و23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر جایگاه طبیعی بخش مرکزی رشت دارای جایگاه جلگه­ای وکوهپایه­ای می­باشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته می باشد. به همین مقصود ارتباط واسکان جمعیت در جایگاه جلگه ای این بخش بیشترازموقعیت­های کوهپایه ای می باشد.

2 زمین شناسی

بیشترین قسمت بخش مرکزی رشت در دوران چهارم زمین شناسی قرار دارد  با در نظر داشتن نقشه زمین شناسی بخش مرکزی نهشته های دریایی، دلتایی و آبرفتی و ساحلی سراسر محدوده را در برگرفته می باشد.

وجود نقشه های ساحلی گویای این می باشد که روزگاری این شهر با دریای خزر فاصله چندانی نداشته می باشد. پالوسکا و همکارانش در این مورد می نویسند: شهر رشت که حدود20کیلومتر دورتر از کرانه امروزی قراردارید درسده های میانه بیشتر به صورت شهر بندری مورد بهره گیری قرامی گرفته، پس تصور می گردد که کرانه دریا از این شهر فاصله زیادی نداشته می باشد. برای مثال می توان جایگاه شهررشت را با بندرانزلی امروزی سنجید. بر پایه مدارک تاریخی این شهر در سده نهم به صورت بندری، مرکز داد و ستد فعال بازرگانی میان شرق حوزه ولگا و خلفایی عباسی بوده می باشد.

دوران اول( پالئوزوییک)

به غیر از برونزدهای آهکی یا سن پر مین در جنوب دهستان لاکان آثار دیگری گزارش نشده می باشد.

دوران دوم ( مزوزوییک)

در این دوران سنگ آهک و ماسه سنگ آهکی فسیل دار در جنوب روستای عزیزکیان نظاره گردیده.

دوران سوم ( سنوزوییک )

دراین دوران چیزی نظاره نگردیده می باشد.

دوران چهارم ( کواترنر)

بیشترین قسمت بخش مرکزی توسط رسوبات و نهشته های دریایی، دلتایی و ابرفتی پوشته شده می باشد.

رسوبات جوان کواترنری و شرایط مناسب اقلیمی که در سراسرجلگه بخش مرکزی گسترده می باشد شرایط مساعدی برای زراعت که غالب فعالیتهای کشاورزی مبتنی برکشت برنج می باشد و پیدایش سکونتگاههای روستایی همیشگی وگسترش باغات و درختکاری که علاوه بر صرفه اقتصادی برای حفظ محیط زیست و کنترل سیلاب رودخانه ها نیز مفید خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. سایت منبع

  3. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  4. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com