تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

توپوگرافی

توپوگرافی محدوده بخش مرکزی رشت را می توان در 3 قسمت عمده اختصار نمود

-ناحیه جنگلی و دشتی با ارتفاع کمتر از 100 متر

این قسمت در حقیقت شامل آبرفتهای دریایی و رودخانه ای دریای خزر می باشد که تمامی دهستانهای پیربازار، پسیخان، حومه و بیش از 75 درصد دهستان لاکان را در بر میگیرد.

ناحیه جلگه ای به علت شرایط مناسب آب و هوایی، بیشتر اراضی خویش را به کشت برنج اختصاص داده

می باشد و از سوی دیگر به علت توسعه شهر رشت در تمامی جهات موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی

گردیده و با در نظر داشتن اهمیت زمین همواره سطح زیر کشت اراضی این محدوده کاهش می یابد.

تعداد 84 روستا ( و به بیانی دیگر 89 درصد) روستاهای این بخش در این محدوده قراردارند.

همچنین شهر رشت( به عنوان مرکز استان) نیز در این ناحیه واقع گردیده که ارتفاع قسمتهای مرکزی آن بین

(1+) و (2-) تغییر می ‌کند و در شیب ملایمی از طرف جنوب به شمال قرار دارد و دو رودخانه سیاهرود وگوهر رود از آن گذشته و به مرداب انزلی می ریزند ( طاهری، 1375ص204)

-ناحیه کوهپایه ای با ارتفاع 100 تا 500 متر

این قسمت شامل دامنه های کم شیب ارتفاعات جنوبی دهستان لاکان که دارای توپوگرافی وناهمواری نسبتا محسوسی می باشد. کشت غالب منطقه برنج و درختان غیر مثمر می باشد. روستاهای واقع در این ناحیه 2 روستا به نامهای چشمه سر و خوکی می باشند. این قسمت درگذشته پوشیده از جنگلهای متراکم بوده می باشد

-ناحیه کوهستانی با ارتفاع بیش از 500 متر

این قسمت به صورت لکه هایی در جنوب دهستان لاکان قرار داردوکمترین مساحت بخش مرکزی رشت را به خود اختصاص داده و هیچ سکونتگاهی در این ناحیه قرار ندارد. دلیل عدم استقرارسکونتگاههای روستایی دراین قسمت را می توان وسعت کم اراضی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی، شیب زیاد اراضی، دسترسی مناسب و راحت این مناطق به مناطق جلگه ای همجوار و پوشیده بودن منطقه ازگیاهان و جنگلی بودن منطقه دانست. لازم بذکر می باشد ناحیه کوهپایه ای بخش مرکزی رشت در محدوده حفاظتی اداره کل منابع طبیعی استان گیلان قرار دارد.

. اقلیم

خصوصیات اقلیمی ازعوامل مهم درتعیین وضعیت جغرافیایی هر جایگاه جغرافیایی می باشد ودر ارتباط بابرنامه ریزیهای جغرافیایی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردارند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نزدیکی با دریای خزر، ارتفاع کمتر از 800 متر در بخش مرکزی رشت و تاثیر پذیری از جریانهای پرفشار سیبری، مدیترانه ای و. . . شرایط خاص آب و هوایی را در محدوده مورد مطالعه به وجودآورده که بر اقتصاد و شیوه ی تولید و معیشت تاثیرگذار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com