دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پوشش ابری

پوشش آسمان به وسیله ابرها را اصطلاحا ” ابرناکی ” گویند. به وسیله ایستگاههای هواشناسی می توان مقدار ابر آسمان را تخمین زد و از اطلاعات ابرناکی و ساعات آفتابی به مقصود بر آورد نیاز آبی گیاهان بهره گیری به اقدام می آید. اندازه ابرناکی درماه اسفند به حداکثر اندازه رسیده، از اسفند ماه به بعد روندکاهش اندازه ابرناکی آسمان در ایستگاه رشت قابل نظاره می باشد و در تیرماه به حداقل اندازه خود می رسد.

سایت منبع

 


 

3-1-6 . فشار وباد

یکی از خواص اساسی و بنیادی هوا که در ایستگاههای هواشناسی درجه یک هر کشور اندازه گیری می‎گردد فشار هواست که در طول شبانه روز در راس هر ساعت اندازه گیری می گردد. اهمیت این مشخصه هوا در این می باشد که باعث جابجایی جریانهای هوا می گردد. و این جابجایی می باشد که در مقیاس کوچک جریانهای هوای باد و در مقیاس بزرگ توده های عظیم هوا را به وجودمی آورد. این توده های هوا گرما و رطوبت را از جایی به جای دیگر در سطح زمین انتقال داده و شکل یافتن اقلیمهای آب و هوایی را پی ریزی می کنند.

میانگین فشار هوای ایستگاه رشت1017هکتوپاسکال می باشد. این مقدار از کمترین فشار که حدود1009، 5هکتوپاسکال در ماه ژوئیه و بیشترین آن که حدود1021، 5هکتوپاسکال در ماه نوامبر و ژانویه می باشد متغیر می باشد. حداقل فشار ثبت شده طی دوره آماری مورد مطالعه 989  هکتوپاسکال در 29ژوئن 1995 و حداکثر آن 1049 هکتوپاسکال در 14 دسامبر 1959 و 1047 هکتوپاسکال در 16 مارس1990 می باشد.

باد را به غیر از در نواحی کوهستانی که در اثر ناهمواری از پایین به بالا یا برعکس می وزد، می توان جابجایی افقی هوا دانست. در سطح زمین که انواع خاک ها و آب ها و جنگل ها و کشتزارها و صحراها ودیگر پدیده‎های طبیعی و انسانی آن را پوشانده و هر یک از اینها پیش روی تابش آفتاب عکس العمل خاصی از خود نشان می دهند و این عکس العمل خاص به اختلاف گرما و فشار هوا منجر می گردد. ازاین رو بادهای استان گیلان را تحت دو عنوان متمایز عمومی و محلی مورد مطالعه قرار می دهند. مقصود از بادهای عمومی جریانهای هوایی می باشد که در نتیجه جریانات کلی هوای مجاور زمین از مراکزدور دست سرچشمه گرفته و به مرکز دور می وزند و در بعضی فصول سال از استان گیلان هم عبور کرده و اقلیم آنرا تحت تاثیر قرار می‎دهند.

بادهای محلی بادهایی هستند که د ر اثر اختلاف گرما و فشار هوا در مسافت های نسبتا کم به وجودمی آیند

و در منطقه شرایط برای تشکیل این قبیل بادها کاملا آماده می باشد.

بر همین اساس در فصل بهار وزش باد از جهت شمال شرقی به سوی جنوب غرب می باشد. درفصل زمستان بادها از سمت شمال غرب و غرب می وز ند. در فصل پاییز جریانات هوایی دارای فعالیت بیشتری می­باشند و جهت وزش آن از جهات زمستانی باد تبعیت م­ کنند.

میانگین سرعت باد سالانه در رشت 2. 5 گره یا 1. 4 متر بر ثانیه می­باشد. کمترین سرعت باد حدود 2 گره یا 1. 1 متر بر ثانیه در ژوئیه و بیشترین آن حدود 3. 1 گره یا 1. 7 متر بر ثانیه در ژانویه و فوریه می­باشد. تندترین باد ثبت شده طی دوره آماری 60 گره یا 33. 3 متر بر ثانیه در 10 اکتبر 1985 از جهت شمالی(350 درجه) بوده می باشد. جهت باد غالب رشت در تمام ماههای سال به غیر از سه ماه مه، ژوئن و ژوئیه که 45درجه (شمال شرقی) می باشد 270 درجه (غربی) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com