دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

1-8-1. پیشینه پژوهش در زمینه تجارب جهانی

تجربیات ثبتی هیچ کشوری برای کشور دیگر به صورت صد درصد قابل بهره گیری پذیرش نیست لیکن در شرایط فناوریهای امروزه جهانی، اطلاع از تجربه دیگران حداقل این فایده را دارد که بدانیم از چه راههایی نرویم وکدام سیستمهاموفق بوده اند وکدام یک شکست خورده اند ودلایل موفقیتها وشکستها چه بوده می باشد. لذا در زیر کوشش گردیده به ارائه این تجارب با در نظر داشتن تفکیک یاد شده در ارتباط با محتوا وارزیابی طرح صدور سند مبادرت گردد.

نظامهای حقوقی جهان به سه گروه اصلی تقسیم می­شوند:

  1. نظام سوسیالسیتی مانند همه کشور های شوروی پیشین، کوبا و. . .

در کنار سه گروه اصلی یاد شده« گروه های تکمیلی» قرار می گیرد که در بر گیرند ه نظامهای مذهبی و حقوقی کشورهای جهان سوم می باشد. به این ترتیب نبود وحدت حقوقی در سطح جهان مطرح می گردد که آن نیز به ناگزیر به عدم اتخاذ روشهای یکسان در حل مسائل حقوقی جهان مانند مسئله ثبت سند مالکیت می انجامد. به ویژه اینکه نحوه در نظر داشتن مالکیت در نظام سوسیالیستی با دو نظام دیگر دارای تفاوت بنیادی می باشد. با این همه می توان راه حلهای پذیرفته شده را ر هر یک از این نظامها با هدف شناخت علتهای پذیرش این راه حلها مطالعه نمود. از طرفی از نظر شیوه ثبت سند، کشورها از سه روش و الگوی زیر تبعیت می نمایند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) سنی

ب) مدرن

پ) تلفیقی

سایت منبع

-کشورهای در حال توسعه

آذربایجان: تجربیات روسها در زمینه نقشه های پوششی و تولید نقشه های 25000: 1 توپوگرافی جهت تمام مساحت شوروی با دستگاههای کوچک فتو گرامتری تجارب خوبی را در اختیار آنان قرار داده می باشد. (پورکمال، ص 118). در قلمرو شوروی مردم از یک مالکیت دولتی برخوردار بودند و فقط یکسری از خانه‎های کوچک مالکیت شخصی داشتند. این مسئله در دوران استقلال آذربایجان به سمت مالکیت مردم بر اموال و املاک خود حرکت نمود.

ترکیه: کشور ترکیه از 1990 رسمی کردن مالکیت ها را در دستور کار خاود قرار داده می باشد. نظام ثبتی این کشور سنتی بوده که در سالها اخیر با بهره گیری از سیستم های مدرن به تعیین محدوده ها و مالکیت ها روی کرده می باشد. ترکیه در بهره گیری از نقشه های دیجیتالی  و سیستم های جدید ثبتی در آغاز راه قرار دارد. بهره گیری از تصاویر ماهواره ای برای این کشور منبع جدیدی می باشد که اخیراً توسط سازمان مربوطه شروع به استخراج داده ها از تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های ثبتی شده می باشد. تعیین محدوده ها و مالکیت در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری تحقق یافته می باشد، زیرا درصد قابل توجهی از روستاهای کشور ترکیه در مناطق جنگلی و کوهستانی واقع شده می باشد که این خود عامل بازدارنده ای در زمینه دسترسی به نقشه های رقومی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com