دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه­ها و مفاهیم

-مالکیت: مالکیت یکی از طبیعی ترین و قدیمی ترین پدیده هایی می باشد که در زمره حقوق بشر و جامعه انسانی قرار می گیرد و رعایت تکریم آن همواره مورد نظر و تایید پیروان مذاهب و سازمان های اجتماعی و دولتی  بوده می باشد. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر بوده می باشد. در سده نوزدهم و بیستم، با پیدایش فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده می باشد. بر اساس، مالکیت را می توان چنین تعریف نمود:

مالکیت حقی می باشد عینی که بشر مستقیماً بر شی یا مالی می یابد و به وسیله آن می تواند از آن مال به گونه کامل بهره گیری کند. حق مالکیت کامل ترین حقوق عینی افراد نسبت  به اشیاء می باشد و اثر عینی بودن آن، این می باشد که مالک می تواند مال خود را در دست هر کسی که باشد تعقیب کند و مسترد دارد. در مالکیت بین صاحب حق و موضوع آن واسطه وجود ندارد و قانون تکریم آنرا لازم شمرده می باشد و هیچ کس نمی تواند اقدامی کند که مخالف حق او باشد (کاتو زیان،  1378، ص 106).

  • سند: ماده 1284 قانون مدنی، سند را این گونه تعریف کرده می باشد: «سند عبارت می باشد از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»و ماده 1286 قانون یاد شده می گوید: سند بر دو نوع می باشد: رسمی و عادی.

بر طبق ماده 1287 ق. م سند رسمی چنین تعریف شده می باشد:« اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند رسمی می باشد». در مورد سند عادی، ماده 1289 ق. م. می گوید:« غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی می باشد»

  • ثبت: فرهنگ معین ثبت را نوشتن قراردادهاومشخصات املاک در دفترهایی که از طرف دولت برای این امورتعیین شده تعریف می ‌کند که اگر مربوط به قرار دادها باشد ثبت اسناد واگر مربوط به املاک باشد ثبت املاک می نامیم. مقصود از ثبت نوشتن قرار دادها وچگونگی معاملات املاک می باشد در دفاتر دولتی (رسمی) (شهری، 1374ص1).

اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون وبه وسیله مامور رسمی سازمان ثبت در دفتر رسمی آن سازمان وبه استناد علت های یا پرونده حاوی مدارک وضمایم مربوط به آن مطلب می باشد واین نوشته مامور رسمی دارای تاریخ ثبت، امضاء مامور ودر صورت لزوم امضاء شخص یا اشخاص ذی نفع می باشد. (حمیتی واقف، 1382، ص37)

– ارزیابی: اقدام یافتن ارزش وبهای هرچیز، سنجش وبررسی حدود هرچیزرا ارزیابی گویندی (معین، 1382، ص64). به تعبیری دیگرارزیابی باحجم عملیاتی سروکار دارد که در یک برنامه اجرا شده می باشد (سرور، 1383، ص21). ارزیابی وسیله ای می باشد برای سنجش کارایی برنامه ها وفراهم کردن زمینه‎های عقلانی برای برنامه ریزیهای آینده در سیستمهای برنامه ریزی پیشرفته. ارزیابی عبارت از سنجش وداوری عملکرد برنامه ها وطرحها با هدفها وظوابط استانداردهای پیش بینی شده از پیش، وشناخت و تحلیل اثرات اقتصادی واجتماعی اجرای برنامه می باشد.

سایت منبع

– مسکن روستایی: « واژه مسکن در فرهنگ های فارسی به معنی سکونت، منزل، مقام جایگاه، . . . آمده و امروز به«خانه» نیز تعبیر می گردد. حتی در گذشته این واژه به اتاق نیز گفته می گردید. اما امروز و به ویژه در سرشماری ها، تعریفی از مسکن و واحد مسکونی ارائه می گردد که قابل ملاحضه می باشد. براساس سرشماری 1365، واحد مسکونی مکانی می باشد که در  زمان سرشماری، یک یا چند خانواده در آن سکونت دارند. » (ریاحی، 1382 ص 58).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com