دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه­ها

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر گذار بوده می باشد.
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست.
  3. بین صدور سند وتوسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست.

1-6 . روش پژوهش و مراحل آن

1-6-1 . روش پژوهش

در این پژوهش از روش  توصیفی و تحلیلی و مشاهدات میدانی و کتابخانه­ای بر پایه استدلال و آمارها و نقشه­های گوناگون برای رسیدن به نتیجه نهایی بهره گیری شده می باشد. روش توصیفی- تحلیلی به توصیف وضعیت حال وتحلیل شرایط موجود آن می­پردازد و روش پژوهش همبستگی که به مقصود کسب اطلاع از وجود ارتباط بین متغیرها انجام می­پذیرد که آیا بین دو متغیر یا دو گروه اطلاعات ارتباط و همبستگی هست یا خیر. آیا تغییر در یکی ازآنها با تغییر در دیگری همراه می باشد یا خیر.

1-6-2 . مراحل پژوهش

1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری داده­ها و اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش­های گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات هست که هر کدام با در نظر داشتن اهداف تعیین شده و برای مطالعات مورد بهره گیری قرار می‎گیرد (مشیری و آسایش، 1384، ص142).

سایت منبع

باتوجه به موضوع موردبررسی دراین پژوهش بخش اعظم اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه مورد مطالعه و در نهایت جمع­آوری می­گردد وضمنا برای مقایسه وانجام مطالعات تکمیلی، مقصود اطلاعاتی که در مطالعه­های کتابخانه­ای نباشد از مطالعه­های میدانی بهره گیری می­گردد.

برای انجام مطالعات کتابخانه­ای از منابع موجود درزمینه های مرتبط با موضوع مورد پژوهش که قبلا انجام شده که شامل پیشینه پژوهش درسطح جهانی، ملی ومنطقه ای بوده بهره گیری می گردد. لذا جهت تهیه آمارهای جمعیتی و خدمات به سازمان  مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رشت و همینطور بعضی ادارات و سازمانهای شهرستان رشت و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه نموده می باشد.

1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات

   در این مرحله اطلاعاتی که از طریق روش­های  اسنادی و میدانی بدست آمده می باشد به مقصود تسهیل در امر بهره گیری از آنها در کار پایان نامه در قالب جداول، نمودار و نقشه سازماندهی و طبقه بندی شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com