دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سابقه صدور سند

2-5-1. سابقه صدور سند در جهان

فرانسه: در فرانسه در قانون مدنی 1804 و قانون موسوم به قانون ناپلئون(مدون به سال1806) مالکیت کاملاً محترم شمرده شدع و محدوده های آن تعریف دقیق گردیده می باشد تاحدی که صدماده در قانون مدنی 1804 به اراضی روستایی اختصاص یافته می باشد. با وجود این به هنگام تعارض مالکیت فردی با منافع ملی، به سود منافع ملی، با قانون حل تعارض به سود مصالح عمومی، مسئله مالکیت کاملاً حل می گردد. البته در قانون مدنی 1804 که هنوز هم بسیاری از موارد آن به قوت خود باقی می باشد. زمینهای روستایی با تکیه بر خندقها، حصارها و همجواریها دارای تعریف مشخص هستند و در نتیجه ثبت هر قطعه زمین کاملاً  مقدور می باشد کما اینکه در عملیات ثبت زمین به شیوه مدرن با کمترین مشکلی به صورت کاداستر بیشتر زمینهای فرانسه ثبت سند شده می باشد. به گونه ای که هنگام برنامه ریزی بافت با ارزش مرکز شهر بهره گیری گردید. (آنسل، م، بخش چهارم).

در کشور فرانسه، کشور مادر کاداستر، هنوز درمورد یکپارچه سازی کاداستر و ثبت زمین اقدامی به اقدام نیامده می باشد. به این دلیل که کاداستر فرانسه نه فقط جامعیت کاداسترهای کشورهایی مانند آلمان، سوئد و. . . را ندارد، بلکه همانند این کشورها نیز حفظ و نگهداری نشده می باشد. اضافه براین کاداستر فرانسه با مسائل قانونی و حقوقی ارتباط اندکی دارد و بیشتر یک کاداستر مالیاتی می باشد که فاقد ارتباط نزدیک با ثبت قانونی زمین می باشد. در واقع ثبت زمین در فرانسه در آغاز برای اخذ مالیات بود و در شهرداریها انجام می گردید. لذا دفتر اسناد رسمی تنها به مسئله حل اخذ مالیات توجه می نمود و به تعیین دقیق محدوده ها نمی پرداخت.

وظایف وعملکرد هر یک از بخشهای این مکانیزم به تبیین زیر می باشد:

  1. دفتر اسناد رسمی: این دفتر ها در کنار دیگر وظایف خود وظیفه ثبت مالکیت فردی و ارزیابی املاک و نظات بر بنگاههای املاک را برای اخذ مالیات به عهده دارند.
  2. کارشناس مساح: کارشناس مساح مسئول تعیین حدود ملک و مساحت آن می باشد که با مراجعه به زمین مرز میان مالکیت ها را تعیین می کند. نظر این کارشناس بایستی ضمیمه برگ مالکیت دفتر ثبت اسناد گردد و در بخش ارائه خدمات زمین ثبت گردد.
  3. سایت منبع

  4. بخش ارائه خدمات زمین: این بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد در قسمت اخذ مستقیم عوارض مالیات می باشد. وظیفه این بخش آن می باشد که اطلاعات دریافت شده از دفتر اسناد رسمی و گزارش کارشناس مساح را ثبت کند. همچنین این بخش همه مسائل مربوط به زمین مانند وام، امور زمین و. . . را در کنترل دارد. در حال حاضر این بخش با بهره گیری از رایانه به انجام وظایف می پردازد.
  5. خدمات کاداستر: این بخش به تهیه نقشه های کاداستری می پردازد. در آغاز سده 19 این بخش جهت ثبت داده های مالی برای تعیین مالیات زمین شکل گرفت. قطعات زمین با در نظر داشتن محدوده های صوری آن در این بخش تهیه می گردد، در نتیجه به غیر از نقاط محدودی مانند منطقه آلزاس و یا زمینهایی که کارشناس مساح آن را تعیین حدود کرده می باشد، با محدوده های واقعی منطبق نیست.
  6. موسسه ملی جغرافیایی: این موسسه دارای سه وظیفه مشخص می باشد:

-در مقیاس کلان نقشه های جغرافیایی مرجع را تهیه و به روز می نماید؛

– نقشه های جغرافیایی را با بهترین کیفیت در اختیار کاربران قرار می دهد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com