دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

در برنامه توسعه چهارم، طرح صدور سند در قالب ماده 133 مطرح گردید. با در نظر داشتن آشنایی مجریان و دست اندرکاران اجرای طرح، بلافاصله به تهیه آیین نامه اجرایی ماده یاد شده و ابلاغ آن مبادرت گردید و در ابتدای سال اول برنامه، چگونگی تحقق اهداف برنامه با حضور رئیسان سازمان ثبت و بنیاد مسکن مطالعه گردید. همین امر سبب گردید صدور سنداماکن روستایی رشد فزاینده ای یابند.

طریقه صدور سند اماکن روستائی دراستان گیلان

دراستان گیلان صدور سند اماکن روستائی در قالب تبصره 71 برنامه دوم و از سال  76  آغاز گردید. در این سال حدود150 جلد سند روستائی صادر و برنامه ریزی و هماهنگی با مقامات ونهادهای مردمی بمنظور تسریع درصدور سند اماکن روستائی مورد توجه دست اندر کاران قرارگرفت.

در ادامه این تلاشها ودر قالب ماده  140 برنامه سوم توسعه برای حدود 120 روستا در سطح  16  شهرستان استان سند مالکیت صادر وهمچنین در قالب ماده  133  برنامه  چهارم  توسعه برای  حدود 400  روستای جدید  سند مالکیت صادر گردید.

خاطر نشان می گردد درمراحل ابتدائی و آغازین عملیات اجرائی بدلیل عدم آگاهی اذهان عمومی روستائیان ونبود تبلیغات کافی در این زمینه گاهاً با ممانعت اهالی در خصوص نقشه برداری اماکن (بدلیل ترس از احتمال تعیین ووضع مالیات بر املاک ) مواجه بوده واین امر بنوبه خود موجب رکود دراجرای عملیات می‎گردید.

 

 

سایت منبع

طریقه صدور سند اماکن روستائی در شهرستان رشت

درشهرستان رشت نیز از سال  76 وبه ندنبال آغاز عملیات اجرائی تبصره 71  قانون برنامه دوم توسعه  نقشه برداری وتهیه نقشه تفکیکی اماکن روستائی شروع گردید. دراین راستا وبا گذشت قریب 16 سال از آغاز مراحل اجرائی تا پایان سال 1391حدود 11000جلد سند روستائی در سطح  36  روستا صادر گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com