دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

. مهاجرت

طریقه مهاجرت ازجامعه روستایی در سالهای اخیر به علت کمی یا نبود اشتغال خدمات و امکانات رفاهی  در روستاها بوده و به صورت غیر متعارف در آمده می باشد. تمرکز نامتناسب امکانات در شهرها  در تشدید مهاجرت و جذب بیش از نیمی از رشد طبیعی جمعیت روستایی سهم اساسی داشته می باشد. این حرکات جمعیتی از جامعه روستایی به شهری در بعضی موارد  به صورت کوچ دسته جمعی در آمده و باعث تهی شدن روستاها و از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست شده می باشد.

از علت های دیگر مهاجرت از روستا پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی روستائیان و بالا بودن ضایعات و همچنین پایین بودن اندازه محصول در واحد سطح که برای یک زندگی نسبتا مرفه کافی نیست و در بسیاری  مواقع باعث کنار گذاشتن فعالیتهای کشاورزی از سوی روستائیان و مهاجرت آنها شده می باشد. از سوی دیگر کیفیت وکمیت رفاه در سطح روستاها و در جامعه روستایی به علت کمبود و یا عدم وجود خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی سالم، خدمات فنی و برق و  راه های ارتباطی نا مناسب می باشد و روی هم رفته کیفیت زندگی و برخورداری از رفاه در روستاهای محدوده در مقایسه با زندگی شهری در سطح پایینی قرار دارد.

مهاجرت از روستا به نواحی شهری عموما مهمترین شکل مهاجرت داخلی به شمار می رود. این پدیده مخصوصا درکشورهایی که در حال صنعتی شدن و تغییرات سریع تکنیکی هستند اتفاق می افتد.  اصولا  مهاجرت های روستایی-شهری پاسخی به محرکهای اقتصادی می باشد. همانگونه که افزایش طبیعی آهسته تر جمعیت در بسیاری از نواحی شهری هست، اما اغلب به شکل گیری مهاجرتهای تحولی در ثبات جمعیت به وجودمی آید. درکشورهای پیشرفته، از نیروی کار و اشتغال بیکاران نواحی روستایی سود برده می‎گردد و بسیاری از مهاجران روستایی- شهری اولین شغل خود را بدست می آورند، این در حالی می باشد که عده ای شغل خود را از یک کار کشاورزی به شغلی غیر کشاورزی تغییر می دهند. این تحول اساسی در ساختار اشتغال یکی از نتایج اصلی مهاجرت روستا-شهری به شمار می رود. این تحول اساسی در ساختار  اشتغال یکی از نتایج اصلی مهاجرت روستایی-شهری به شمار می رود. مشاغل اصلی جذب مهاجرین عبارتند از:  کار در کارخانه ها، مغازه ها، ادارات، ساختمان سازی و خدمات عمومی و بعضی مشاغل کاذب و غیر دولتی در محدوده مورد مطالعه اکثرا پس از مهاجرت به شهر  رشت به دست فروشی و یا به  بعضی از مشاغل خدماتی می پردازند.

در بخش مرکزی رشت، روستاهایی که در حاشیه شهر واقع شده اند مهاجر پذیر بوده و افزایش جمعیت دارند و افزایش تغییرات و رشد جمعیت درآنها دیده می گردد. مانند روستاهای بیجار بنه، بیجار پس، پایین  کویخ، پیرکلاچا، کژده و لچه گوراب در دهستان حومه و روستاهای آتشگاه و پسویشه و طرازکوه از دهستان پسیخان و روستاهای طالشان و لاکان در دهستان لاکان و همچنین روستاهای پیله داربن و رجاکل و راسته کنار وکماکل و فخب و سیاهرود کنار و منگوده در دهستان  پیربازار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com