دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

. اندازه تأثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها

نبود مدیریت در املاک و مستغلات، سبب می گردد که معاملات به صورت غیررسمی صورت گیرد و باندهایی در فروش مستغلات ایجاد شوند که این امر موجب گشته تا اعتماد لازم درهنگام خرید وفروش ملک وجود نداشته باشد خصوصا در مورد املاکی که دارای سند نیستند در نتیجه در صورت سند دارشدن ملک دست باندهای سودجودر این زمینه کوتاه خواهد گردید وبا ایجاد اعتماد، خرید وفروش املاک ودرنتیجه حجم گردش پول نیز افزایش می یابد. در مطالعات میدانی از جامعه آماری دراین خصوص نظر سنجی شده می باشد وبطورکلی0. 5 درصد این تاثیر رابسیارکم، 6. 1 درصد کم، 27. 9 درصد متوسط، 43. 6 درصد زیادو20. 5 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 92درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند اماکن روستائی در حجم گردش مالی(مبادله پول) در داخل بافت روستا متوسط به بالا بوده می باشد.

تأثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادله­ای

مشاهدات بیانگر این واقعیت می باشد که امروزه با وجود سند دارشدن املاک، روستاییان بیشتر تمایل به فروش دارند تا بهره گیری ومصرف خود درگذشته. زمین در روستا به عنوان یک منبع درآمد وشغل روستاییان بود وکشاورز بر روی زمین در طی فصول کشاورزی می نمود ومخارج زندگی خود وخانواده را تامین می نمود اما امروزه به دلیل هزینه بالای کشاورزی وسود کم آن اکثر روستاییان خصوصا جوانان دیگر تمایل به کشاورزی ندارند وفروش زمین در روستاها باتوجه به متقاضیان زیاد اعم از بومی وغیر بومی منبع درآمد راحت وسودآوری برای آنان می باشد خصوصا اگر زمین دارای سند نیز باشد. این موضوع گویای این مطلب می باشد که برخلاف رویه گذشته که از زمین تنها بعنوان منبع تولید ومصرف مواد غذائی و … بهره گیری می‎گردید، در شرائط فعلی وبا در نظر داشتن وجود پاره ای معضلات در مسیر کشت داشت وبرداشت محصولات کشاورزی، اکثر کشاورزان ساکن در مناطق روستائی که اراضی آنها دارای مزیت تغییر کاربری وتبدیل به عرصه مسکونی می باشد ترجیح می دهند از زمین بعنوان یک محصول مبادله ای استفائه نمایند. در برسیهای بعمل آمده از پاسخگویان در این خصوص پرسش شده می باشد که اندازه تاثیر صدور سند در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادله ای چقدر می باشد؟ 5. 6 درصد پاسخگویان این تاثیر راکم، 39. 6 درصد متوسط، 35. 1 درصد زیاد و18. 4 درصد خیلی زیاد دانسته­اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 93 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادله­ای، متوسط و بالا بوده می باشد.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com