دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته­های توصیفی

با در نظر داشتن سئوالات تعیین شده و همچنین اهداف پژوهش حاضر، پرسشنامه ای تهیه گردید که پس از تکمیل و استخراج آن دیدگاه های افراد در خصوص پیامدهای صدور سند اماکن روستایی، معلوم گردید، که در ادامه ضمن مطالعه آنها به ارزیابی فرضیات مطرح شده، خواهیم پرداخت. لازم بذکر می باشد که به مقصود ارزیابی فرضیات هم از جداول توصیفی و هم از مشاهدات محقق بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن فرضیات و سوالات آن، پرسشنامه ای تهیه گردید که شامل 40 سئوال  می باشد. پس از استخراج داده های مرتبط با پرسشنامه و با عنایت به سئوالات و  فرضیات پژوهش جداول توصیفی تهیه گردید. این جداول حاوی مباحث مهمی از ویژگی های فردی و اجتماعی افراد پاسخگو می باشد. همچنین  مجموعه نظرات و عقاید پاسخگویان در خصوص پیامدها ی صدور سند واثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی  آن مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد که در ادامه به آنها پرداخته شده می باشد.

 

سایت منبع

4-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخ­گویان

جنس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از مجموع 376  نفرپرسش شونده،  261 نفر برابر  69. 5 درصد را مردان و 109 نفر برابر 29 درصد را زنان تشکیل می­دهند

سن

در مطالعه های انجام شده ویژگی های سنی افراد در4 گروه سنی ( کمتر از 20 سال،  20 تا 40 سال، 40   تا 65 سال و 65 سال به بالا)مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که تعداد ودرصد آنها بشرح زیر می باشد. بیشترین درصد سنی پاسخگویان مربوط به سنین 40-20 سال میباشد که حدود  54. 3 درصد جامعه آماری را به خود اختصاص داده می باشد، سنین 65-40سال در مرتبه دوم با   27. 7 درصد، سنین کمتر از 20 سال در مرتبه سوم با  9. 8 درصد وسنین 65 ساله وبالاتر با 6. 4 درصد در مرتبه آخر قرار دارند

وضعیت تاهل

در مطالعه­های بعمل آمده از مجموع 376 نفر پاسخگو 73. 4 درصد متاهل و23. 7 درصد مجرد می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com