دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات اقتصادی صدور سند روستایی

  ارزیابی اولیه از مناطقی که در آنها طرح صدور سند  انجام شده می باشد، نشان می‌دهد که دولت در بسیاری از شاخص‌های توسعه مانند ایجاد اشتغال، بهره‌وری و غیره، موفق‌تر بوده می باشد. در این قسمت با بهره گیری از نتایج حاصل از پرسشنامه به مطالعه اثرات اقتصادی صدور سند در روستاهای نمونه پرداخته شده می باشد.

4-2-2-1. تأثیر صدور سند در ایجاد اشتغال در روستاها

تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته می باشد. این معضل به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی  روستاها مطرح می‌باشد. در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. زیرا علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها، کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، بخصوص به شهرهای بزرگ مواجه می باشد که این امر خود پیامدهای منفی زیادی درزمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی دارد.

سایت منبع

بنابر نتایج تحقیقات بعمل آمده تاثیر صدور سند روستائی در اندازه ایجاد اشتغال تا حد قابل ملاحظه ای در خور توجه وتامل می باشد. چراکه با در نظر داشتن ضوابط وشرائط حاکم بر نظام بانکی کشور، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی(چه با بهره بالا از سوی بخش خصوصی وچه بابهره کم از سوی سیستم دولتی) منوط به ارائه ضامن ویا وثیقه معتبر خواهدبود که در این خصوص بهره مندی ازمزایای اسناد مالکیت روستائی بنوبه خود تأثیر قابل توجهی در بهره گیری از تسهیلات بانکی در زمینه اشتغال وتاسیس کارگاههای تولیدی کوچک ویا بزرگ در سطح روستاها بدنبال خواهد داشت. همچنین جوان‌گزین و نخبه‌گزین بودن مهاجرت‌های روستایی مانند عواملی می باشد که فرایند توسعه درون‌زا و طریقه بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل می سازد. مطالعه­های صورت گرفته در خصوص  تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد اشتغال موثر در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، نشان میدهد که از مجموع پاسخگویان، 3. 2 درصد به گزینه بسیار کم، 11. 4 درصد به گزینه کم، 43. 9 درصد گزینه متوسط، 29. 8 درصد گزینه زیاد و11. 4 درصد گزینه خیلی زیاد را موثر دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 85 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال روستایین، متوسط و بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com