دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیرصدورسند روستایی دراستفاده ازتسهیلات بانکی

نظام بانکی کشور در سالهای گذشته دستخوش تغییرات متععدی درسیاستگذاری های خرد وکلان بوده می باشد. چه بسادر دولتی بدلیل وجود منابع مالی مکفی پرداخت تسهیلات بانکی در بره ای از زمان آنچنان سهل وآسان انجام می پذیرفت که افراد به شکل تضامنی وزنجیر وار متضمن پرداخت اقساط وامه های دریافتی یکدیگر می شدند وپس از دریافت تسهیلات جملگی از پرداخت آن استنکاف می نمودندوچه بسا در شرائط حاضر که اکثر بانکها بدلیل پرداخت وامهای خرد وکلان به اشخاص وافراد واجد وغیر واجد از پرداخت کمترین اندازه وام (حتی وام ازدواج )نیز امتناع می ورزند. لذا در شرائط فعلی اکثر بانکها بدلیل حصول اطمینان از وصول اقساط وامها ناچار به وضع شرائط سنگین ارائه ضامن معتبر توسط وام گیرندگان ویا اخذ اسناد ملکی معتبر توسط شخص متقاضی می باشند که در این راستا وجود سند املاک ومستغلات روستائی تأثیر به سزائی در امکان بهره مندی از تسهیلات مذکور توسط روستائیان را میسور نموده می باشد.

از پاسخگویان سوال شده که تا چه اندازه صدور سند روستایی در بهره گیری از تسهیلات بانکی در روستاها موثر می باشد؟در پاسخ به این پرسش 1. 9 درصداین تاثیررا خیلی کم، 11. 2 درصد کم، 27. 4 درصد متوسط، 35. 6 درصد زیادو22. 9 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 86درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند اماکن روستائی در بهره گیری ازتسهیلات بانکی متوسط به بالا بوده می باشد.

 

 

شکل 4-16. اندازه تاثیر صدور سند در بهره گیری از تسهیلات بانکی

4-2-2-7. اندازه تاثیر سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی و خصوصی

مانند مهمترین فعالیتهای اقتصادی در روستاها می توان به فعالیتهای کشاورزی، باغداری، دامداری تصریح نمود که هریک از این فعالیتها نیاز به جذب اعتبارات دولتی  وخصوصی دارند. در این خصوص از  پاسخگویان در این خصوص سوال شده که از مجموع 376 نفر پاسخگوتعداد 1. 6 درصد این اثر رابسیار کم، 9. 3 درصد کم، 44. 4 درصد متوسط، 27. 1 درصد زیادو16. 2 درصدخیلی زیاد دانسته اند. لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 88درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند اماکن روستائی درجذب اعتبارات دولتی وخصوصی متوسط به بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. سایت منبع

  3. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  4. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com