دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی، عمران و آبادی روستا

امروزه یکی از مهمترین برنامه­ریزیها دولت، درخصوص رشد اقتصادی وعمران وآبادی نقاط روستایی می باشد ومسئولین ودولتمردان همواره دراین خصوص طرح ها وبرنامه های متعددی را ارائه می کنند وبرهمین اساس در سالهای اخیر در نقاط روستایی ما همواره شاهد رشد وتوسعه ونز عمران وآبادانی بوده ایم یکی از مواردی که در رشد وآبادانی مناطق روستایی موثر بوده صدور سند در روستاها می­باشد. بدیهی می باشد سرمایه گذاری در مناطق دارای سابقه رسمی مالکیت برای سرمایه گذاراعم از بخش خصوصی ودولتی از ارجحیت بالاتری نسبت به سایر نقاط برخوردار بوده و در نتیجه شاهد رشد وشکوفائی بالاتری نسبت به سایر نقاط در اینگونه روستاها خواهیم بود. بر همین اساس طی مطالعات میدانی در طی این پژوهش از روستاییان در این خصوص نظر خواهی شده می باشد ونتایج حاکی از ان می باشد که 0. 8 درصد این اثر را خیلی کم، 5. 9 درصد کم، 32. 7 درصد متوسط، 40. 7 درصد زیادو18. 1 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 91درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا، متوسط به بالا بوده می باشد.

مطالعه اثرات اجتماعی صدور سند روستایی

جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری رامی توان مانند نتایج مثبت تثبیت املاک عنوان نمود. فقدان مدیریت املاک، باعث ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی در جامعه خواهد گردید.

در این قسمت با بهره گیری از نتایج حاصل از پرسشنامه به مطالعه اثرات اجنماعی صدور سند در روستاهای نمونه پرداخته شده می باشد.

4-2-3-1. تأثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستائیان

داشتن اموال موجب افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها می گردد که خود توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. بدیهی می باشد با در نظر داشتن لزوم مشارکت اقشار مختلف جامعه روستائی در فراهم سازی مقدمات صدور سند روستائی، شاهد برگزاری جلسات توجیهی توسط کارشناسان ذیربط درسطح روستاهاوافزایش روحیه همکاری ومشارکت مابین اقشار مختلف روستاهای مشمول صدور سند  می باشیم. پس کنترل وبرنامه ریزی در این خصوص همواره موجب افزایش این روحیه در بین روستاییان خواهد گردید در مطالعات میدانی در این خصوص از پاسخگویان پرسیده گردید که صدور سند روستایی تا چه اندازه موجب افزایش روحیه همکاری ومشارکت بین روستاییان شده می باشد؟در پاسخ 1. 1 درصد روستاییان این تاثیر را بسیار کم، 5. 3 درصد کم، 18. 6 درصد متوسط، 58. 8 درصد زیاد و14. 6 درصد خیلی زیاد دانسته‎اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 92 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در افزایش روحیه همکاری ومشارکت روستائیان، متوسط به بالا بوده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com