دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه بهره گیری از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی

سایت منبع

همواره تجربه ثابت کرده که در هر برنامه اجرایی در خصوص روستا بهره گیری از نیروهای بومی ومحلی در تسریع ونتیجه بخش بودن آن موثر می باشد. بدیهی می باشد بهره مندی از این نیروی بالقوه موجود در روستا واستفاده بالفعل از آن تاثیر بسزائی در تسریع مراحل مختلف نقشه برداری، تشکیل پرونده، بازدید میدانی کارشناسان و … بدنبال خواهد داشت. بر همین اساس از روستائیان در این خصوص سوال شده که تا چه اندازه در مراحل انجام طرح صدور سند روستایی از نیروهای بومی ومحلی بهره گیری شده می باشد؟د رپاسخ به این سوال 5. 9 درصد روستاییان بهره گیری از نیروهای بومی ومحلی را خیلی کم، 11. 7 درصد کم، 11. 4 درصد متوسط، 30. 3 درصد زیاد و39. 4 درصدخیلی زیاداعلام کرده اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 81درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند روستائی در بهره گیری ازنیروهای بومی محلی، متوسط به بالا بوده می باشد.

تأثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از اثرات صدور سند روستایی در نواحی روستایی ایجاد حس مالکیت ونیز تقویت هویت اجتماعی آنان می باشد. بدهی می باشد همانگونه داشتن شناسنامه برای احراز هویت واظهار شخصیت حقیقی بشر در جامعه امری ضروری ولازم خواهد بود، به همان نسبت برخورداری از اسناد مالکیت املاک ومستغلات نیز بنوبه خود موجب ابراز وتقویت هویت اجتماعی بشر در سطح جامعه وعند اللزوم در محاکم ومراجع حقوقی وقضائی خواهد بود. در این راستا از روستائیان در این ارتباط سوال شده می باشد که تا چه اندازه صدور سند در تقویت هویت اجتماعی آنان موثر بوده می باشد ؟ 2. 9 درصد پاسخگویان این اثر رابسیار کم، 6. 6 درصد کم، 16. 8 درصد متوسط، 54. 5 درصد زیاد و17. 3 درصد آنراخیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 87درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سندروستائی در تقویت هویت اجتماعی روستائیان، متوسط و بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com