دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی

یکی از مهمترین نهادهایی که در خصوص صدور سند روستایی تأثیر دارد دهیاری می باشد. برهمین اساس دهیاران محترم روستاها که خود نیز عضوی از این جامعه روستایی هستند باتوجه به ضرورت این امر بایددراین خصوص اقدامات وپیگیری های لازم وکافی را بعمل آورند. در این پژوهش جهت ارزیابی دهیاران در روستاهای نمونه از پاسخگویان این پرسش شده که تا چه اندازه دهیاران در خصوص صدور سند روستایی پیگیری می کنند؟ در پاسخ به این سوال 8. درصد این پیگیری را خیلی کم، 4. 0 درصد کم، 12. 8 درصد متوسط، 25. 3 درصد زیادو55. 9 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند واین حاکی از مهم بودن صدور سند روستایی می باشد. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 94 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند روستائی درپیگیری دهیار روستا، متوسط و بالا بوده می باشد.

سایت منبع

اندازه تأثیر صدور سند روستایی درتسریع  رفع معضلات و معضلات روستاییان

در طی زمان همواره روستاییان دچار معضلات ومعضلات متعددی درخصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و… بوده اندکه همواره تمامی مسئولان کوشش در رفع این معضلات ومعضلات داشته‎اند. لذا در طی سالهای اخیر یکی از برنامه های که دولت کوشش در رفع معضلات روستاییان داشته صدور سند روستایی بوده می باشد. ذکر این نکته ضروری می باشد که درمحاکم حقوقی وقضائی ویا موسسات مالی واعتباری، ارائه سند معتبر مالکیت بعنوان وجه الضمان بسیاری از معضلات ومعضلات موجود را مرتفع خواهد نمود. طی مطالعات انجام شده در روستاهای نمونه از روستاییان سوال گردید که تا چه اندازه صدور سندهای روستایی تأثیر تسربع کننده در رفع معضلات ومعضلات شما را داشته می باشد. پاسخگویان دراین خصوص 1. 3 درصد این تقش را خیلی کم، 3. 7 درصد کم، 26. 6 درصد متوسط، 52. 7 درصد زیاد و13. 3 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 92درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند روستائی درتسریع دررفع مشکل ومعضلات روستائیان، متوسط به بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com