دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی

سایت منبع

یکی از نهادهای مردمی که در مراحل صدور سندروستایی تأثیر مهمی را می توانند اعمال کنند اعضای شورای اسلامی روستا هستندبا در نظر داشتن این که اعضاءشورا خود ساکن روستا هستند، می توانند در تسربع انجام صدور سند پیگیریهای ضروری را انجام دهند. طی مطالعه های بعمل آمده در روستاهای نمونه اندازه مشارکت اعضای شورا را 2. 1 درصدپاسخگویان بسیارکم، 3. 5 درصد کم، 16. 8 درصد متوسط، 26. 9 درصد زیاد و 48. 4 درصدخیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 92 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سندروستائی در اندازه مشارکت اعضای شورای اسلامی روستا، متوسط به بالا بوده می باشد.

 

اندازه همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی

یکی از مهمترین معضلات در مراحل انجام هر طرح وپروژه عدم همکاری ادارات ونهادهای ذیربط ووجود بروکراسی های اداری می باشد. در خصوص انجام طرح صدور سند روستایی نیز از روستائیان جامعه نمونه  پرسیده گردید که اندازه همکاری نهادها وادارات راچگونه ارزیابی می کنید ؟ درپاسخ به این سوال، پاسخگویان اندازه همکاری نهاد ها وادارات را 1. 6 درصد بسیارکم، 9. 3 درصد کم، 22. 3 درصد متوسط، 46. 5 درصد زیاد و18. 6 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اندکه میتوان دریافت که از نظر بیش  از 87 درصد پاسخگویان اندازه همکاری نهادهاوادارات دولتی درمراحل صدورسندروستائی، متوسط و بالا بوده می باشد.

اندازه تأثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی

در طی بررسیهای بعمل آمده از روستاهای نمونه مشخص گردید صدور سند روستایی موجب افزایش اشتغال ودر نتیجه افزایش درآمد روستاییان شده می باشد که این خود عاملی در جهت افزایش رفاه اجتماعی روستائیان می باشد. سنجش اندازه رفاه اجتماعی در جوامع روستائی به تناسب فرهنگ وآداب ورسوم هر منطقه دستخوش تغییرات وتفاوتهای بارزی خواهد بود. چه بسا در مناطق روستائی نقاط مرکزی کشور ودر حاشیه سحاری جنوبی برخورداری از حداقل رفاه نسبی آمال وآرزوی یک روستائی محسوب و بالعکس در مناطق شمالی وغربی کشور که روستاها از سطح معیشت بالاتری برخوردارند رفاه نسبی تعریفی از یک زندگی نیمه شهری در دل طبیعت وبا برخورداری از مواهب الهی تفسیر گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com