دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

تمایل : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : بررسی Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی 

عنوان : بررسی عوامل مربوط به سوختگی در کودکان 6-1 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی سونح سوختگی ولایت شهر رشت در سال 1389

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی نساجی

عنوان : مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

عنوان : زمانبندی به­ هنگام روی ماشین­های موازی با سرعت­های متفاوت با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زمان آماده­سازی و محدود کردن مجموعه پردازش

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

تمایل :نانو فیزیک

عنوان : مطالعه تئوری Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

تمایل :شیمی فیزیک

عنوان : مطالعاتAb-initio   و DFT  روی پایداری ترمودینامیكی نانولوله های بورون نیترید و بررسی  NMRآن درحلال های جور واجور

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

تمایل : میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : مدل­سازی عوامل موثر بر تخمیر سرکه خارک تحت تیمار شروع کننده استیکی غالب در اون

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جنگل­ شناسی و اکولوژی جنگل

عنوان : روش­های جنگ با بعضی از مریضی­های درختی در فضاهای سبز شهری

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

تمایل :مکاترونیک

عنوان : کنترل امپدانس ربات توان بخش زانو

Continue reading