تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نواحی مرتفع :

بخش جنوبی و جنوب شرقی شهرستان مرتفع و کوهستانی می باشد . ارتفاع این قسمت از 100 متر تا حدود 850 متر می باشد. شیب اراضی این بخش زیاد می باشد . بعضی نقاط آن بیش از 50 درصد شیب دارند٬ و نقاط کم شیب آن بین 10 تا 15 درصد می باشد. قسمتی از اراضی پوشیده از جنگل می باشد و بخش های پایین دست معمولا به کشت چای اختصاص یافته می باشد . این قسمت جمعیت کمی را در خود جای داده می باشد اما در لطافت آب و هوای شهرستان به ویژه لاهیجان و تامین منابع آب رودخانه لاهیجان رود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. (رجبی ٬ 1389 ٬ صص 52-51 )

 

 

3-3-3 . آب و هوا

– حرارت:

مطالعه آمار و اطلاعات وضع دمای شهر لاهیجان در سال 1386 نشان می دهد که متوسط دمای هوای این سال بین 7/3 درجه تا 8/26 درجه در نوسان می باشد.بیشترین درجه حرارت متوسط در سال 1386 مربوط به ماه های مرداد و شهریور بوده می باشد و سردترین ماه های سال دی و بهمن می باشند. در سال 1382 بیشترین درجه حرارت متوسط مربوط به ماه خرداد و سردترین ماه های سال ماه های آذر و دی بوده می باشد.

بارندگی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر لاهیجان در منطقه پر باران واقع شده می باشد. میانگین بارندگی در ماه های مختلف نشان می دهد که در سال 1382 ماه آذر با 297.3  و ماه تیر با کمترین بارندگی یعنی 10.1 می باشد. ودر سال 1386  ماه آذر دارای بیشترین بارندگی با 264.4 میلیمتر و ماه خرداد کمترین بارندگی یعنی 1.8 میلیمتر می باشد.

– تعداد روزهای یخبندان :

روزهای یخبندان در شهر لاهیجان در سال 1382 در ماه های فروردین و آذراست که در ماه فروردین 1 روز و در ماه آذر 4 روز می باشد.و در سال 1386 در ماه های آذر ٬ دی ٬بهمن  رخ داده می باشد که در ماه آذر 1 روز ٬ دی 15 روز و بهمن 9 روز گزارش شده می باشد.

– رطوبت نسبی :

شاخص رطوبت نسبی یکی از شاخص های مهم اقلیمی برای هر منطقه می باشد ٬ که در دو ساعت 6:30 و 12:30 در هر ماه  در سال 1382 و 1386 اندازه گیری شده می باشد.

 

سایت منبع

– باد :

بادهای فعال در شهر رشت و جلکه مرکزی گیلان که شهر لاهیجان نیز در آن واقع شده  را می توان به سه دسته تقسیم نمود. این سه دسته بیش از بادهای دیگر می وزند. باد غربی ٬ باد شمال غربی ٬و باد شمال شرقی  باد غربی و شمال غربی به عنوان باد غالب اول بیشتر در ماه های فصل سرد سال یعنی پاییز و زمستان می وزند اما باد شمال شرقی  به عنوان همین بادها در فصل بهار و تابستان غلبه می یابد به علاوه بر بادهای فوق باد محلی گرمیش ( باد گرم ) که نوعی فون به حساب می آید در طول سال به ویژه در فصل پاییز و زمستان چند بار(5 بار) می وزد و به سرعت به دمای هوا می افزاید.این افزایش گاه تا 20 درجه در طول یک شبانه روز می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

Written by