دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته علوم اجتماعی 

تمایل : بررسی مسائل اجتماعی ایران

عنوان : شرمساری بازپذیرکننده و گناه کاری؛ بررسی جامعه ­شناختی نظریة شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خونواده

دانشگاه مازندران

دانشكده ­ی علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph
D
) در رشته بررسی مسائل اجتماعی ایران

موضوع:

شرمساری بازپذیرکننده و گناه کاری؛ بررسی جامعه ­شناختی نظریة شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خونواده

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

چکیده:

مقدمه: کنترل اجتماعی در همة جوامع و گروهها اعمال می­شه، اما چگونگی و نحوه اعمال اون در فرهنگ­های جور واجور متفاوته
طبق نظریة شرمساری بازپذیرکننده، جامعه باید محیطی جفت و جور بیاره که در اون پذیرش متخلف و برگشت اون به جامعه، به عنوان هدف اصلی دنبال شه
نظریة شرمساری بازپذیرکننده، رهیافتی نئودورکهایمیه که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید می­گذارد
این نظریة، عدسی­های جدیدی جلو جامعه قرار می­بده و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی رو در بخش­های جورواجور نهادی مثل خونواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و

عرضه می­داره

اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدوم از ابعاد نظریة شرمساری بازپذیرکننده، ساخت وسایل (اندازه­های) اندازه­گیری، بررسی رابطة ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد گناه کاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربست­پذیری نظریة شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدل­های جور واجور تحلیلی، گسترش نظریة شرمساری و بررسی دلالت­های سیاستی نظریة شرمساری بازپذیرکننده

 

کلیدواژه­ها: شرمساری، شرمساری بازپذیرکننده، انگ­زنی، به­هم­ترتیب، جامعه­گرایی، عدالت ترمیمی، گناه کاری

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح موضوع

2
1-1 بیان مسأله

2
1-2 اهداف تحقیق

12
1-2-1 هدف کلی

12
1-2-2 اهداف فرعی

12
1-3 سوالات تحقیق

12
1-3-1 سوال اصلی تحقیق

12
1-3-2 سوال فرعی تحقیق

12

 

2 فصل دوم: پیشینة تحقیق

15
2-1 گذشته تجربی

15
2-1-1 تحقیق‏های داخلی 

15
2-1-2 تحقیق‏های خارجی

15
2-1-2-1 آزمونهای غیرمستقیم نظریة شرمساری بازپذیرکننده

16
2-1-2-2 آزمونهای مستقیم نظریة شرمساری بازپذیرکننده

19
2-1-2-2-1 جرایم یقه سفید

20
2-1-2-2-2 تخلفات مجرمانه خرد

20
2-1-2-2-3 گناه کاری نوجوانان

22
2-1-2-2-4 قلدری

23
2-1-2-3 طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده

25
2-1-2-4 جمع بندی، بررسی و نتیجه گیری از پیشینة تحقیقات تجربی

28
2-2 گذشته نظری

33
2-2-1 مروری بر تعاریف شرم و مفاهیم مربوط بهش

33
2-2-1-1 شرم

33
2-2-1-2 رشد شرم

35
2-2-1-3 گناه

37
2-2-1-4 رابطه شرم و گناه

38
2-2-1-5 شرمساری و شرم مثل تجربه هایی تخریب کننده

38
2-2-1-6 شرمساری و شرم

39
2-2-1-7 سه نوع تلقی از شرم

42
2-2-1-7-1 شرم مثل تهدید اجتماعی

43
2-2-1-7-2 شرم مثل شکست شخصی

43
2-2-1-7-3 شرم مثل تهدید اخلاقی

44
2-2-2 تئوریهای مربوط به شرم

46
2-2-2-1 تئوریهای روان شناختی

46
2-2-2-1-1 هلن لوئیس

46
2-2-2-2 تئوریهای روان شناسی اجتماعی

47
2-2-2-2-1 نقش احساسات نقش پذیری تأملی در آسون کردن کنترل اجتماعی

49
2-2-2-2-2 جورج هربرت مید

50
2-2-2-2-3 چارلز هورتون کولی

51
2-2-2-2-4 اروینگ گافمن

52
2-2-2-2-5 توماس شف

53
2-2-2-3 تئوریای جامعه شناختی

58
2-2-2-3-1 جرج زیمل

58
2-2-2-3-2 امیل دورکیم

59
2-2-2-3-3 نوربرت الیاس

60
2-2-2-3-4 میشل فوکو

63
2-2-2-3-5 رندال کالینز

65
2-2-2-3-6 جاناتان ترنر

66
2-2-3   جمع بندی و نتیجه گیری پیشینة تجربی و نظری تحقیق

67

 

3 – فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق

70
3-1 بنیادهای نظریه جرم شناختی

70
3-1-1 خصوصیات نظریها

70
3-2 نظریهای ترکیبی

72
شکل های جور واجور ترکیب نظری

73
3-3 نظریة شرمساری بازپذیرکننده

79
3-3-1 تلقی از فرد در نظریه بریث ویت

84
3-3-2 بخش ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت

85
3-3-3 مفاهیم کلیدی نظریة شرمساری

86
3-3-3-1 به هم ترتیب

86
3-3-3-2 جامعه گرایی

87
3-3-3-3 شرمساری

90
3-3-3-4 شرمساری بازپذیرکننده

91
3-3-3-5 انگ زنی/داغ ننگ

92
3-3-3-6 خرده فرهنگای مجرمانه

92
3-3-4 خلاصه و جمع بندی نظریة شرمساری بازپذیرکننده

95
3-4 دلالتای شرمساری بازپذیرکننده واسه کنترل اجتماعی

98
3-4-1 نظریة هنجاری در برابر نظریة تبیینی

100
3-4-1-1 سیاستای جنبش اجتماعی

101
3-4-1-2 عدالت ترمیمی

102
3-5 عدالت ترمیمی چیه؟

102
3-5-1 اصول عدالت ترمیمی

104
3-5-2 بازسازی مادی و بازسازی نمادی

106
3-5-3 عدالت ترمیمی و نظریة شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت

106
3-5-4 اصلاح عدالت جوونا و عدالت ترمیمی

107
3-5-5 منافع ششگانه عدالت ترمیمی

108
3-5-6 برنامه های ترمیمی

109
3-5-7 معنی عدالت در اسلام

110
3-5-7-1 عدالت در قانون جزای اسلامی

111
3-5-7-2 اهمیت آدم و اهمیت جامعه در آیین قضاوت اسلامی

112
3-5-7-3 گذشت، مهربانی و توبه در قوانین اسلامی

113
3-6 مسیرهای زخم و کاهش نظریه شرمساری

115
3-6-1 فشار مثل عامل مشروط کننده

115
3-7 فرضیات و مدل تحقیق

117
3-7-1 فرضیه های مربوط به شرمساری:

118
3-7-1-1 شرمساری والدین رابطه مستقیم و منفی با گناه کاری داره

118
3-7-1-2 شرمساری والدین از راه افزایش انتظار شرم، موجب کاهش گناه کاری می شه

118
3-7-1-3 شرمساری والدین از راه افزایش ارزشهای اخلاقی، موجب کاهش گناه کاری می شه

118
3-7-2 فرضیه های مربوط به بازپذیری

118
3-7-2-1 بازپذیری والدین رابطه مستقیم و منفی با گناه کاری داره

118
3-7-3 فرضیه های مربوط به انگ زنی

118
3-7-3-1 انگ زنی والدین رابطه مستقیم و مثبت با گناه کاری داره

118
3-7-3-2 انگ زنی والدین از راه افزایش همالان گناهکار، موجب افزایش گناه کاری می شه

118
3-7-4 فرضیه های مربوط به به هم ترتیب

118
3-7-4-1 به هم ترتیب خانوادگی رابطه مستقیم و منفی با گناه کاری داره

118
3-7-4-2 به هم ترتیب خانوادگی از راه اثر گذاری بر شرمساری والدین، با گناه کاری رابطه غیرمستقیم و منفی داره

118
3-7-4-3 به هم ترتیب خانوادگی از راه اثر گذاری بر بازپذیری والدین، با گناه کاری رابطه غیرمستقیم و منفی داره

118
3-7-4-4 به هم ترتیب خانوادگی از راه اثر گذاری بر انگ زنی والدین، با گناه کاری رابطه غیرمستقیم و منفی داره

118
3-7-5 فرضیه های مربوط به همالان گناهکار

118
3-7-5-1 همالان گناهکار رابطه مستقیم و مثبتی با گناه کاری داره

118
3-7-5-2 همالان گناهکار از راه کاهش انتظار شرم، موجب افزایش گناه کاری می شه

118
3-7-5-3 همالان گناهکار از راه کاهش ارزشهای اخلاقی، موجب افزایش گناه کاری می شه

118
3-7-6 فرضیه های مربوط به فشار

118
3-7-6-1 فشار رابطه مستقیم و مثبتی با گناه کاری داره

118
3-7-6-2 اثر انگ زنی والدین بر گناه کاری کمتر از اثر مشروط اون تحت شرایط فشار بالاه
یعنی اثر انگزنی روی گناه کاری طبق میزان فشار، فرق پیدا میکنه

118
3-7-6-3 اثر شرمساری والدین بر گناه کاری کمتر از اثر مشروط اون تحت شرایط فشار پایینه
یعنی اثر شرمساری والدین روی گناه کاری طبق میزان فشار، فرق پیدا میکنه

118
4 فصل چهارم: روش

121
4-1 روش

121
4-2 تصریح مفاهیم و نحوه امتحان متغیرها

122
4-2-1 متغیر وابسته تحقیق

122
4-2-2 متغیرهای جداگونه

132
4-2-2-1 به هم ترتیب خانوادگی

132
4-2-3 متغیرهای واسطه

132
4-2-3-1 شرمساری

135
4-2-3-2 بازپذیری

136
4-2-3-3 انگ زنی

137
4-2-3-4 همالان گناهکار

137
4-2-3-5 انتظار شرم

139
4-2-3-6 تعهد به ارزشهای اخلاقی

139
4-2-4 متغیر مشروط کننده

140
4-2-4-1 فشار

141
4-2-5 متغیرهای زمینه ای

143
4-2-5-1 جنس

143
4-2-5-2 خاستگاه اجتماعی-اقتصادی والدین

143
4-2-5-3 نوع مدرسه

144
4-3 جمعیت تحقیق

144
4-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

144
4-5 واحد بررسی، واحد مشاهده و سطح بررسی

147
4-6 اعتبار و پایایی تحقیق

147
4-6-1 اعتبار سازه

148
4-6-1-1 اعتبار متغیرهای شرمساری، بازپذیری و انگ زنی

148
4-6-1-2 متغیر به هم ترتیب

152
4-6-1-3 همالان گناهکار

153
4-6-1-4 تعهد به ارزشهای اخلاقی

154
4-6-1-5 انتظار شرم

155
4-6-1-6 گناه کاری گذشته نگر

156
4-6-2 پایایی

158
4-7 روشای آماری جدا سازی و بررسی داده ها

162

 

5 فصل پنجم: یافته های و یافته های تحقیق

165
5-1 یافته های توصیفی تک متغیره تحقیق

165
5-1-1 متغیرهای زمینه ای

165
5-1-1-1 جنس

165
5-1-1-2 معدل سال قبل

165
5-1-1-3 تحصیلات والدین

166
5-1-1-4 اهمیت شغلی پدر

167
5-1-1-5 درآمد خونواده

168
5-1-1-6 ساختار خونواده

169
5-1-1-7 محل سکونت

169
5-1-1-8 محل تولد

170
5-1-1-9رشته تحصیلی پاسخگویان

170
5-1-1-10 نوع مدرسه محل تحصیل

170
5-1-2   متغیرهای جداگونه

171
5-1-2-1 شرمساری

171
5-1-2-2 بازپذیری

172
5-1-2-3 انگ زنی

174
5-1-2-4 به هم ترتیب

175
5-1-2-5 همالان گناهکار 

177
5-1-2-6 تعهد به ارزشای اخلاقی

178
5-1-2-7 انتظار شرم

179
5-1-2-8 فشار

180
5-1-3 متغیر وابسته

183
5-1-3-1 گناه کاری گذشته نگر و گناه کاری آینده نگر

183
5-1-3-2 گناه کاری گذشته نگر طبق جنس

185
5-1-3-3 گناه کاری آینده نگر طبق جنس

186
5-1-3-4 پخش درصد پاسخگویان در اندازه کل گناه کاری و ابعاد اون به جدا جنس

188
5-2 آمارههای دو متغیری

190
5-2-1 رابطة جنس با گناه کاری

190
5-2-2 رابطة خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با گناه کاری

190
5-2-3 رابطة ساختار خونواده با گناه کاری

191
5-2-4 رابطة محل سکونت با گناه کاری

192
5-2-5 آزمون فرق میانگین واسه متغیرهای جداگونه طبق جنس

193
5-2-6 رابطة رشته تحصیلی با گناه کاری

195
5-2-7 روابط اتحاد بین گناه کاری گذشته نگر و گناه کاری آینده نگر

201
5-2-8 روابط اتحاد بین ابعاد جور واجور گناه کاری و متغیرهای جداگونه

202
5-2-9 مدل بررسی راه

204
5-2-9-1 اثرات مستقیم

206
5-2-9-2 اثرات غیرمستقیم

207
5-2-9-3 اثرات کل

208
5-2-10 مدل معادلات ساختاری گناه کاری

210
5-2-10-1 مدل معادلات ساختاری گناه کاری کل

210
5-2-10-1-1 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته گناه کاری در بین جمعیت کل

216
5-3 یافته های آزمون فرضیات

218

 

6 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

220
6-1 یافته های تحقیق

220
6-1-1 دلالتهای تجربی

220
6-2 بحث و نتیجه گیری

231
6-3 پیشنهادات

253
6-3-1 پیشنهادات پژوهشی

253
6-3-2 پیشنهادات اجرایی و سیاستی

254
6-3-2-1 سطح خرد (فردی)

254
6-3-2-2 سطح میانی (سازمانی)

255
6-3-2-3 سطح کلان (جامعه ای)

257
6-4 محدودیتای تحقیق

258
منابع و مآخذ

260
پیوستها

279

  

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل ‏2-1: مدل رشد شرم 36

شکل ‏2-2: چرخة شرم
57

شکل ‏3-1: سطح بررسی، جرم و مجرمیت

71

شکل ‏3-2: نمودار کنترل-فشار ترکیبی الیوت
76

شکل ‏3-3: مدل دوسویة ورود بزهکاران در ابتدای نوجوونی

77

 

شکل ‏4-7: مدل امتحان گناه کاری آینده نگر: بررسی دلیلی- تأییدی

157

شکل ‏5-1: مدل بررسی راه در بین آدما به هم پیوسته
205

شکل ‏5-2: مدل بررسی راه در بین افراد نابه هم پیوسته
206

شکل ‏5‑3: مدل معادلات ساختاری گناه کاری

211

 

 

فهرست جدولا

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3‑1: قلمروهای توضیح در نظریة بریث ویت

85

 

 

جدول ‏5‑58: آزمون فرضیه های تحقیق

218

جدول ‏6‑1: تفاوتهای مدلهای آمرانه با مدلای ترمیمی

245

جدول ‏6‑2: مدلهای برنامه ای عدالت ترمیمی در مدارس

248

 

1         فصل اول: طرح موضوع

1-1    بیان مسأله

نوجوونی برهه­ای از زندگیه که نوجوون در خطر خطر ورود به رفتارای پرخطر و مسأله­آمیز مثل گناه کاری[1]، مصرف مواد و رفتارای جنسی واقع می­شه
ورود به این نوع رفتارها، الگوهای سالم موافقت و رشد رو با معطلی و رکود روبرو می­سازه
این نوع علایم و نشونه­های به درد نخوری رفتاری در نوجوونی ممکنه پیش­درآمد اختلاف و تعادل ضعیف در طول بزرگسالی باشه
به خاطر این، مطالعه و شناخت پیش­زمینه­ها و مقدمات کجروی نوجوانان، محور علایق روان­شناسا و جامعه­شناسا بوده (اریکسون[2]،396:2000)
در بررسیای به عمل اومده در بیشتر کشورهای جهان، آمار جرایم و گناه کاری متوجه جوونا، بازم رو به افزایش بوده
در آمریکا، هرساله بیشتر از دو میلیون فرد زیر 17 سال بازداشت می­شه (گرین[3]،323:2008)
برابر آمار دیگری در این کشور 700000     علم­آموز از دبیرستان ترک تحصیل می­کنن، چارده میلیون کودک در خونواده­های تک والد زندگی می کنن، 200000 کودک هرساله در خطر یه جور سوء رفتار و سوءاستفاده هستن، 3000000 علم­آموز و معلم سالیانه قربونی جرم واقع می­شن و هرساله 500000 مورد سرقت، زورگویی، حمله و تجاوز در مدارس به اتفاق می­پیوندد (گروس[4] و بقیه،5:2000)
در سال 2005، وکیل سابق دادگستری جون اشکرافت گفت که برخلاف صرف میلیونها دلار هزینه در برنامه­ها واسه کاهش و حل و فصل گناه کاری و جوونا در خطر خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوونا ناموفق بوده
اشکروفت بعدا گفت که جوونا در قبال رفتار خشونت­آمیز خود مسئولیت­پذیر و جوابگو بار نیامده و به خاطر این، جوونایی که در قرن 21 مرتکب جرم می­شن متفاوت از گذشتگان ­خود می­باشن (استونس[5]،295:2011)

بی­شک نوجوانان و جوونا، بخش مهم و پایه­ای سرمایة انسانی هر جامعه به حساب می­آیند که در عین حال، بیشتر از بقیه گروههای جامعه در خطر گناه کاری و جرم­دیدگی قرار دارن
در آخرین سرشماری ملی در ایران که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده (مرکز آمار ایران،1392)
طبق برآوردهای مرکز آمار ایران الان نزدیک 24168821 نفر از جمعیت ایران یعنی 32 درصد اون، از نظر سنی زیر 18 سال هستن
جمعیت علم­آموزی کشور هم در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با احتساب سه مقطع دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی بوده که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار علم آموز در دوره های متوسطه شامل دوره اول متوسطه (راهنمایی سابق) و دوره دوم متوسطه تحصیل می کنن (مرکز آمار ایران،1392)
آمار مزبور از طرفی بیان کننده ظرفیت­های بالقوه آموزشی و سرمایه انسانی در جامعة ایرانیه، و از طرف دیگه، در صورت نبود توجه کافی و برنامه­ریزی دقیق، می­تونه به عنوان یک آسیب­ و یا تهدید قلمداد ­شه

در داخل کشور هم با در نظر گرفتن آمارهای منتشر شده می­توان نتیجه گفت که میزان اتفاق جرایم طبق سن، جوون­تر شده و گناه کاری و جرم از جوونا به نوجوانان خیلی در حال گسترشه (رجبی،131:1388)
به ویژه اینکه با در نظر گرفتن تحولات بوجود اومده در بخش رسانه­ها و فناوری ارتباطات، آسیب­های نوپدیدی هم ظهور پیدا کرده که زندگی و سلامت کودکان و نوجوانان رو با خطرات جدی روبرو ساخته
اعتیاد و مصرف مواد مثل آسیب­هاییه که به مدارس نفوذ کرده و وضعیت بهداشت و سلامت علم­آموزان رو روز به روز با شدت بیشتری مورد تهدید و حمله قرار می­بده
گزارش سال 2008 سازمان ملل می گوید که ایران بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان رو داراس
گزارش های دیگری هست که پایین ترین سن شروع اعتیاد رو هم ویژه ایران می دونه
یافته های یک تحقیق علمی در مورد جنگ با مواد مخدر نشون می بده که مدارس راهنمایی و دبیرستان، یکی از محیط های اصلی واسه شروع استفاده از مواد مخدره
اون طور که مسئولان ستاد جنگ با مواد مخدر اقرار دارن، رواج مواد مخدر در بین علم آموزان مدارس به ویژه در حاشیه شهر، به وضعیت نگران کننده ای رسیده
طاها طاهری جانشین دبیر کل ستاد جنگ با مواد مخدر در این مورد می گوید: طبق بررسی های انجام شده، در بعضی مدارس حاشیه ای نقاط آسیب پذیر، علم آموزان به مصرف کننده مواد مخدر تبدیل شده ان
با در نظر گرفتن شرایط یاد شده، زنگ های خطر در مورد رواج مواد مخدر در بین علم آموزان مدارس این مناطق به صدا در آمده (خبرگزاری تحلیلی ایران،1388)

گسترش جرم و رفتارای پرخطر در بین نوجوانان و جوونا در سالهای گذشته به یک مسألة عمدة اجتماعی تبدیل گشته
یافته های و یافته­های حاصل از اندازه گیری­ها و تحقیقات تجربی به قوت بر مدعای فوق مهر تأیید می­زنند
پوراصل[6]و بقیه (2007) در پژوهشی بین 1785 علم­آموز از شهر تبریز به این نتیجه رسیدن که 226 نفر (7/12 درصد) تجربة مصرف الکل و 36 نفر (2 درصد) تجربه مصرف مواد مخدر داشته­ان
کلیشادی[7] و بقیه (2006) در پژوهشی در بین علم­آموزان به این نتیجه رسیدن که میزان گسترش مصرف سیگار در بین پسران 5/18 درصد و در بین دختران 1/10 درصد می­باشه
میانگین سنی اولین اقدام واسه مصرف سیگار 2/13 سال بوده
یافته های این تحقیق نشون می­بده که مصرف سیگار در بین نوجوانان به عنوان یک تهدید حساب می­شه
آیت­اللهی[8] و بقیه (2005) در تحقیقی به این نتیجه رسیدن که 9/16 درصد علم­آموزان مصرف سیگار رو تجربه کرده و 5/2 درصد مرتباً مصرف سیگار داشته­ان
هم اینکه 35 درصد از         علم­آموزان الکل رو تجربه کرده و 1/2 درصد از اونا به طور منظم مصرف الکل داشته­ان
در تحقیق دیگری که به وسیله امیری[9] و بقیه (2011) در بین 3958 دانشجوی دانشگاه در شمال ایران انجام شده دیده شد که مصرف اکستازی، تریاک و شاهدانه به ترتیب 3/4، 7/2 و 4/2 درصد در بین دانشجویان رواج داره

 

 

 

تعداد صفحه : 301

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by