دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی  با راه و روش سازه های نو

پردیس دانشگاهی

تمایل معماری

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی

با راه و روش سازه های نو

استاد راهنما :

دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی

 

استاد مشاور :

مهندس کیامرز جوانمردی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

 

 

 

    فهرست مطالب(2)                                 صفحه   صفحه     فهرست مطالب (1)
         
         
27 2-4-2- پیام سازه   1 فصل اول:بیان موضوع
28 2-5- شکل های جور واجور سازه   2 1-1-مقدمه
28 2-5-1-سازه مشبک فضایی   3 1-2-طرح موضوع
30 2-5-1-1-پیشرفت ابتدایی شبکه های فضایی   3 1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ
34 2-5-1-2-امتیازات استفاده از شبکه های فضایی   3 1-2-2-رابطه هنر و فرهنگ و اثر اون بر زندگی
38 2-5-1-3-مشکلات و محدودیتهای  شبکه های فضایی   4 1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ
40 2-5-2- سازه های کابلی   5 1-2-4- معماری و مهندسی نوین
40 2-5-2-1-خرپای فضایی کابلی   5 1-3-اهداف تحقیق
42 2-5-2-2-شکل های جور واجور سیسنمای خرپای فضایی کابلی   6 1-4-ضرورت تحقیق
44 2-5-2-3-ویژگیا و امکانات خرپای فضایی کاابلی   6 1-5-روش تحقیق و جمع آوری
46 2-5-2-4-محدود کردن و امکانات خرپای فضایی کابلی   6 1-6-محدودیتا و امکانات تحقیق
46 2-5-2-5-امتیازات و مشکلات خرپای فضایی کابلی      
47 2-5-3- سازه های حبابی   8 فصل دوم : مبانی نظری
48 2-5-3-1-سازه حبابی پر شده از هوا   9 2-1- فرهنگ
48 2-5-3-2-فرم فعال/سطح فعال   9 2-1-1- معنی شناسی فرهنگ و ویژگیای اون
50 2-5-3-3-یافته های حاصل از محاسبات سازه ای   10 2-1-2-ویژگیای فرهنگی
51 2-5-3-4-بررسی سازه با فرم فعال   11 2-1-3-نمای شماتیک  فرهنگ
52 2-5-3-5-تغییر شکل عناصر هوایی   12 2-1-4-صورت بندی معنا شناختی فرهنگ
53 2-5-4-سازه های پارچه ای کششی   13 2-1-5-مجموعه فرهنگی
54 2-5-4-1-افسون مردم عادی و بهت معماران   14 2-2-سازه های نو و معماری
57 2-5-4-2-فرق اولویتا در درک سازه پارچه ای کششی   16 2-2-1-میراث مهندسین و معماران
58 2-5-4-3-عناصر فرم و طرح   16 2-2-2 پیشرفت تاریخی
60 2-5-4-4- شاخصای کارایی غیر سازه ای   18 2-2-3- توجه به معماری در عصر حاضر
67 2-5-5-سازه پیش تنیده   19 2-2-4-معمار و مهندس
69 2-5-5-1-معنی پیش پیچیدگی   20 2-2-5- هدف سازه
70 2-5-5-2-اصول پیش پیچیدگی   21 2-2-6-تاثیر بر سازه و بعد اون فرم در معماری امروز
70 2-5-5-3-امتیازات استفاده از پیش پیچیدگی در سارها   22 2-3-جدایی سازه و معماری
73 2-5-5-4- روشهای اعمال پیش پیچیدگی   25 2-4- زیباگرایی سازه ای
76 2-5-6-سازه های پیش ساخته  بتنی   26 2-4-1-پیامدای رمزی

 

 

صفحه     فهرست مطالب (4)   صفحه     فهرست مطالب (3)  
         
         
114 فصل پنجم-سازه طرح   76 2-5-6-1-معرفی سازه های پیش ساخته بتنی
115 5-1-عوامل موثر   77 2-5-6-2-ویژگی معماری
115 5-1-1-آب و هوا   77 2-5-6-3-سیستم سازه ای
115 5-1-2-نوع شکل بنا   80 2-5-6-4-کاربردای مناسب
116 5-1-3-سهولت اجرا   81 2-5-6-5-محدودیتا
116 5-1-4-مقاومت در برابر آتیش سوزی   81 2-5-6-6-چیزای مهم طراحی و اجرا
116 5-1-5-صرفه اقتصادی      
116 5-1-6-طول دهانه   83 فصل سوم: شناخت بستر طرح
116 5-2-نتیجه گیری   84 3-1-تعریف منطقه آزاد
121 منابع و ماخذ   84 3-2-تاریخچه منطقه آزاد انزلی
122 نقشه ها و عکس   85 3-3-روند شروع فعالیت
      85 3-4-نحوه تشکیل منطقه آزاد انزلی
      86 3-5-روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی
      87 3-6-آثار با ارزش طبیعی منطقه
      88 3-7-امکانات بندری و کشتیرانی
         
      91 فصل چهارم: برنامه ریزی فضایی و کالبدی لازم
      92 4-1-برنامه ریزی کالبدی
      92 4-2-قوانین طراحی سالن نمایش
      99 4-3-فرم مناسب تالار
      102 4-4-فضای نمایشگاهی و گالری
      102 4-5-آمفی تئاتر روباز
      103 4-6-کتابخونه
      103 4-7- سالن مطالعه
      104 4-8-کارگاههای آموزشی
      113 4-9-مکانیابی سایت مجموعه در منطقه آزاد انزلی
         
         
       

فصل اول

بیان موضوع


1- 1مقدمه

آدم از بدو پیدایش تا کنون در طبیعتی که همیشه واسه اون ناشناخته و پر رمز و راز بوده، به جستجو مشغول بوده
اون کم کم از دل طبیعت، مفاهیم و جلوهای تکنولوژی رو بیرون کشید و اونا رو تو ذهن خود پروراند و حاصل اون رو طی صدها سال به زبانای جور واجور بازگو نمود
اون روزی با یک کشف جدید حیرت دنیا رو برنگیخت و روزی با یک جرقه یهویی در افکار، اختراعی رو ثبت نمود و اینطوری تکنولوژی پا گرفت
پس تکامل نه فقط از مغز آدم بلکه در پیش چشمون اون، از طبیعتی که خدا در اختیارش گذاشته می تراود

معماری به عنوان یکی از عامل های محیط آدم ساخت، درزمان روند تاریخی خود همیشه متأثر از فناوریای زمونه بوده که اثرات غیر قابل رد فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست
اما طی سالهای گذشته که پیشرفتای کلی ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده، شاهد محدود کردن تأثیرگذارتری از جلوهای تکنولوژی در معماری هستیم
این وسط بعضی وقتا معماری در سایه فناوریای جدید قرار گرفته و بعضی وقتا تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده
(1)

عناصر مورد استفاده فن آوری در میونه قرن بیستم، به طور هنرمندانه در معماری استفاده شدن
در این معماری، از دقت و ظرافت صنعت اسلحه سازی، نور و نورپردازی مناسب، اجرا درست اصول رفتار ساختمانی، شکل مقاوم و ساخت هواپیما، کارایی اتومبیل، زیبایی هنرمندانه و اقتصاد ماشینای استفاده کرده واسه مقاصد جورواجور استفاده شده
(8)

طی سالای گذشته ضرورت تشکیل نگرشی کامل و بین رشته ای به سیستمای ساختمانی و پیوند بین متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمون با همدیگه رفت و امد دارن به ویژه در مورد سازه و معماری، در دانشگاها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته
(10)

اختراع سازه های جدید این امکان واسه معماران جفت و جور کرده که با در نظر گرفتن شرایط جور واجور طراحی، امکان طراحی یه مجموعه مناسب، با در نظر گرفتن ویژگیای کالبدی و فعالیتی اون جای رو داشته باشن
همین امر نشون از این داره که معماران باید نسبت به تکنولوژیای جدید سازه ای آگاهی داشته تا بتونن ساختمانای موندگار طراحی و اجرا کنن

1- 2–طرح  موضوع

تاثیر فرهنگ بر هنر، هنر بر فرهنگ، فرهنگ بر معماری، به ویژه درقرن حاضر، صد برابر شده
این تاثیر به حدیه که نفوذ هرکدام از بخش های یادشده در دیگری درپاره ای موارد باعث تغییرات بنیادی شده و از طرف دیگه نمیشه یک هنرمند یا فیلسوف یا عالم رو به تنهایی در بخش خودش مورد مطالعه قرار داد
بعضی وقتا یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گه و یا کار فیلسوف، رابطه گفتارها و اندیشه های او با مردم و درک اونا از طرف ایشان، می تونه هنر باشه
اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب واسه هنرمندان، ادیبان و عارفان درهر شهریه

1-2-1-هنر، سرچشمه ی فرهنگ
هر فرهنگ درخشش سیستم ارزشی یک نظام اجتماعیه
در معنی کامل میشه گفت که علم و هنر حامی این بازنمایی هستن
در حالی که علم در جهتی شدیداً عقلانی قدم بر می داره و تنها با شعور آدم سروکار داره، هنر چیزیه ادراکی که با احساس سروکار داره که این جنبه ی غیرعقلانی و احساسی فرهنگ مثل جنبه ی علمی اون، قدمتی طولانی داره

هنر که ارنست کریز اون رو رؤیاهای زیباشناختی می نامد، به نظر فروید هم شروع فرهنگه
اینطوری هنر در گذشته دور به تعبیر امروز هم استحاله ی ترفیعی کارا و رفتار آئینی با محتوای ظاهری بوده و هست، هنر چیز مستقلی نبوده، بلکه جزئی از ساختار اجتماعی- اخلاقی بوده

1-2-2-رابطه هنر و فرهنگ و اثر اون بر زندگی:
هر قوم و ملتی یا هر فردی به روشی فکر می کنه، نگاه میکنه و به شکلی برداشت می کنه، یعنی دارای هدفیه
آداب و رسوم، سنتها و… نشون دهنده نگاه خاص به هستی و نشانیه از نحوه ی نگاه به آرمانا
از اینجاست که فرهنگ هر قومی شکل میگیره و در زندگی کارایی پیدا می کنه
فرهنگ عامل هم بستگی قومیه و عامل تفاهم
تفاهم به معنی کامل کلمه و به معنی ” فهم از دو طرف” و این نقطه تلاقی هنر و فرهنگه

 

1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ:
هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شه و هر نوع ایده سیاسی که بر اون حاکم باشه دارای اهداف و آرمانای خاص خوده
وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنیه به وسیله نمود اشکال عینی
در پروسه این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده داره

هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی اینجور می نویسه:
” معماری وسیله واقعی امتحان فرهنگ یک ملت بوده و هست
وقتی که ملتی می تونه مبلا و لوسترهای قشنگ بسازه، اما هر روز بدترین ساختمانا رو می سازه، دلالت بر شرایط بی نظم و تاریک اون جامعه داره
اوضاعی که در کل، بی نظمی و نبود سازماندهی اون ملت رو به ثبات میرسونه هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه رو داره که یک اندیشه ذهنی رو از راه فرم ظاهری خود، عینیت بخشه و اینطوری نمودی هستش واسه امتحان این فرهنگ

در جوامع رو به رشد و در حال پیشرفت، ضرورت بازنگری به ارزشا و عناصر فرهنگی، پریشونی اقتصادی و هرج و مرجای رفتاری، همه و همه باعث گردیده تا ضرورت میدون هایی کالبدی که بتونه مجموعه ای منظم از آموزشای غیر رسمی رو خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه کنه، بیشتر از قبل حس می شه

در نظر گرفتن مسئله جا و زمان درهمه رویدادها چیزی عاقلانهه درعصری که به شکل گسترده همه جنبه های زندگی انسانی رو در بر گرفته و دیگه راههای ایجاد رابطه و انتقال پیام متفاوت شدن، وجود فضاهای فرهنگی که پایگاهی واسه گسترش هنر و فرهنگ در جامعه باشه و بتونه روحیه ادبی و هنری بشر رو زنده نگهدارد، لازم نیس؟

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by