دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی 

تمایل : تاریخ

عنوان :  بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار

دانشگاه گیلان 

گروه پژوهشی گیلان شناسی

معاونت پژوهشی و فناوری

گروه ایرانشناسی ( تمایل تاریخ )

 بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار

  استاد راهنما

دکتر علی رفیعی جیردهی

استاد مشاور

 دکتر مریم سادات فیاضی   

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده:

تحقیقات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی های اسناد اون در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه هدف دار تالش از اهمیت ویژه ای برخورداره، هدف این تحقیق مطالعه ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود توجه به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندانای محلی در دوره قاجاریه شامل اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودن
با در نظر گرفتن این نکته که خیلی از مطالب موجود در اسناد در منابع نوشته شده دیگه پیدا نمی شدن پس از منابع دست اول و منحصر بفرد تاریخی هستن که در روشن نمودن زوایای تاریک تاریخ منطقه نقش زیادی داشتن به خاطر این بررسی اسناد مربوط به حاکمان منطقه تالش لازم بود ، تحقیق حاضر درصدد یافتن پاسخی به سوال هایی چون رابطه اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار در عزل و نصب حکام، نوع حکومت داری پادشاهان قاجاری و هم اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار شامل نگفته هایی درباره وضعیت معیشتی مردم بود

تحقیق حاضر بنیادی بوده و در بخش تحقیقات نظری قرار داشت و روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی بود به این معنا که پس از جمع آوری داده ها، اول توضیح و بعد بررسی مربوط به اونا درباره اسناد ارایه شد

نتیجه تحقیق حاضر جمع آوری اسناد خیلی از خاندان حکومت گر و حاکمان منطقه تالش بود که شامل وسعت موضوعی متنوعی بود که جدا از اینکه اسناد مربوط به عزل و نصب حکام اسناد مربوط به وضع معیشتی، اقتصادی، روابط مردم منطقه با حکام محلی، حکومت گیلان و حکومت مرکزی رو هم دربر می گرفت

 عنوان                       صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1

1-1: بیان مسئله: 2

1-2: هدف و اهمیت موضوع: 2

1-3: پرسشهای تحقیق: 2

1-4: روش تحقیق: 3

1-5: محدود کردن های تحقیق

3

1-6: ضرورت تحقیق

4

1-7: تعریف تحقیق

4

1-8 :گذشته و ادبیات تحقیق

5

فصل دوم: منطقه تالش

16

2-1: تالش

17

2-2: زبون تالشی: 19

2-3: مذهب: 19

2-4: تاریخ

20

جغرافیایی طبیعی

 2-5: آب و هوا 27

2-6: پوشش گیاهی

27

جغرافیای انسانی

2-7:جمعیت و اشتغال

28

2-8: جانوران

29

2-9: کوهها و رودها 29

2-10: آثار تاریخی و گردشگری

30

فصل سوم: حکومت و حاکمان تالش در عصر قاجار
32

3-1: تالش در زمان حکومت آقامحمد خان قاجار 34

3-1-1: حکومت میرمصطفی خان تالش

35

3-2: حکومت و حاکمان تالش در زمان فتحعلی شاه قاجار 37

3-2-1: میر حسن خان تالش

41

3-2-2:میر کاظم خان تالش

42

3-3: حکومت و حکام تالش در زمان محمدشاه قاجار 44

3-4: حکومت و حکام تالش در عصر ناصری

45

3-5: حکومت و حاکمان تالش در عصر مظفرالدین شاه قاجار 62

3-6: حکومت و حاکمان تالش در دوره محمد علی شاه 77

فصل چهارم: اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار
89

4-1: تعریف سند: 90

4-2: اهمیت اسناد: 91

4-3: شکل های جور واجور سند: 91

4-4: دوره زمانی مربوط: 92

4-5: اسناد میرمصطفی خان

94

4-6: اسناد میر حسن خان تالش

96

4-7: اسناد حکومت و حکام آستارا و نمین

97

4-7-1: اسناد صارم السلطنه سردار ناصر و دیگه حکام نمین و آستارا 101

4-8: اسناد حکومتی و حاکمان کرگانرود(عمیدالسلطنه سردار امجد) 104

4-9: اسناد حکومتی و حکام اسالم
106

4-9-1: عمید السلطان

108

4-10: اسناد حکومتی و حاکمان ماسال

109

4-11: اسناد حکومتی فومن و حاکمان اون

111

4-11-1: اسناد مشخص الرعایا 113

4-12: اسناد متفرقه
114

4-13: طالش دولاب و اسناد  مربوط به حاکمان اون

115

4-14: اسناد  متفرقه: 119

4-15: اسناد میرزا عبدالوهاب آصف الدوله
120

4-16: اسناد موسسه تحقیقات تاریخ معاصر ایران

122

فصل پنجم: بررسی اسناد حکام تالش در دوره قاجار
123

5-1: بررسی اسناد حاکمان آستارا و نمین

124

5-1-1: اختلاف و جنگ با قاجاریان

125

5-1-2: جنگ با روسیه
126

5-1-3: اختلاف با حکام و طوایف دیگه
127

5-1-4: 5-1-5: تصرفات ملکی ، اموال و احشام رعیت

129

5-1-6: مرزبانی و نگهداری سرحدات

130

5-1-7: مالکیت و اجاره بندر آستارا و گمرکات اون

130

5-2: بررسی اسناد خوانین و حکام کرگانرود
132

5-2-1: مالیات و جمع آوری اون در کرگانرود
133

5-2-2: روسها و حکام کرگانرود
133

5-2-3: اختلاف با حکام دیگه منطقه
133

5-2-4: شکایات مردمی از حکام کرگانرود
134

5-3: بررسی اسناد خوانین و حکام اسالم
135

5-4: بررسی اسناد حکومت و حاکمان تالشدولاب

137

5-5: بررسی اسناد حکومتی و حکام شاندرمن

140

5-6: بررسی اسناد حکومتی و حکام ماسال

142

5-7: بررسی اسناد حکومتی و حکام فومن

145

نتیجه گیری

147

پیشنهادات تحقیق

148

ضمیمه
149

متن بعضی اسناد
149

منابع و مآخذ 161

فهرست روزنامه ها 168

فهرست اسناد
170

تصاویر انتخاب اسناد
182

  1-1: بیان مسئله:

تاریخ­های محلی مثل منابع مهم تحقیق در تحقیقات تاریخی هر کشور حساب می­شن که جدا از اینکه تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، شامل اطلاعات بسیاری درباره ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی اون منطقه هستن
افزون بر این، بخشی از ارزش تحقیقات مربوط به تاریخ­های محلی توجه این آثار به جزئیات کارها و یا ذکر مطالبیه که در منابع دیگه پیدا نمی­شن و تنها رد پای اون­ها رو در اینجور آثاری می­توان جست

پژوهشی مثل این زمینه­ساز دو دستاورد عمدهه
اول اون که از راه شناسایی و تهیه تاریخ محلی، بر غنای تحقیقات تاریخی کشور به عنوان پیکره­ای منظم اضافه می­شه
دیگه اون که مجموعه ی اسناد مربوط به حکام تالش در دوره­ی قاجار تا حد امکان به شکل کامل جمع آوری می­شه

از آن جا که دوره­ی قاجار از چشم­اندازه های جورواجور، مهم ویژه­ای پیش محققان تاریخه، بررسی و شناخت تاریخ­های محلی در این دوره می­تونه پاسخگوی سوال­های بسیاری در این مورد باشه
به خاطر همین، تحقیق حاضر به مطالعه­ی اسناد بازمانده از دوره­ی تاریخی پیش­گفته در منطقه­ی تالش به عنوان منطقه­ای هدف دار می پردازه

 1-2: هدف و اهمیت موضوع:

به دلیل همجواری منطقه تالش با کشور روسیه در دوه قاجار ، تولید اجناس هدف دار ، سکونت قوم تالش با ویژگیهای زبانی و تاریخی منحصر به فرد و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقلیمی اهمیت تحقیق در تاریخ محلی اون و به ویژه بررسی مستند به اسناد بازمانده از حاکمان این منطقه اهمیت اساسی در این پژوهشه

1-3: پرسشهای تحقیق:

  • اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار به عزل و نصب حکام در ارتباط می­شه؟
  • در اسناد مربوط به حاکمان دوره­ی قاجار می­توان دلایلی از نوع حکومت­داری پادشاهان این دوره پیدا؟
  • اسناد مربوط به حاکمان تالش در دور­ی قاجار شامل نگفته­هایی درباره ی­ وضعیت معیشتی مردمه؟

1-4: فرضیه ها:

1- اسناد حاکمان مربوط به عزل و نصب اوناس

2- حکومت داری قاجاریان از داده های این اسناده

3- در مورد وضعیت معیشتی این اسناد اطلاعاتی ندارن

 1-4: روش تحقیق:

پیکره­ی داده­های تحقیق به دو روش­ی کتابخونه ای و اسنادی جمع آوری شده
در بخش میدونی با مراجعه به مراکز اداری در ارتباط مثل فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و کتابخونه­های تالش همه اون چه از دوره­ی قاجار به­جای­مونده جمع آوری شد
هم اینکه با حضور در منطقه و مراجعه به خونواده­های قدیمی تلاش شد که اگر سندی از این دوره باقی مونده جمع آوری شه
بخش تحقیق میدونی به تهیه­ی پیکره­ی داده­ها از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخونه­ی ملی ایران، مرکز اسناد، موزه و کتابخونه مجلس شورای اسلامی، کتابخونه­ ملی ملک، مرکز اسناد، موزه و کتابخونه آستان قدس رضوی، موسسه­ی تحقیقات تاریخ معاصر ایران اختصاص پیدا

تحقیق حاضر بنیادیه و درحوزه­ی تحقیقات نظری قرار داره؛ روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلیه
به این معنا که پس از جمع آوری داده­ها، اول پیکره توضیح شده و بعد تحلیلی درباره ی­ نوع داده (سند) به دست داده شده
در ادامه به توضیح فرضیه­های مطرح­شده در تحقیق پرداختیم

1-5: محدود کردن های تحقیق

پراکندگی اسناد در سازمان های جور واجور اولین مشکل موجود در راه این تحقیق بود
جدا از اینکه اونکه خیلی از اسناد موجود در کتابخونه ها وسازمانها شناسایی و فهرست نشده، پس قابل بازیابی نبود و امکان رسیدن به اونا نبود، بعضی از اسناد هم در پستوی خونه ها، یا در سازمانها و پیش افراد قرار داشته و غیر قابل دسترس بود و امکان استفاده از اونا در این تحقیق ممکن نشد

دسترسی به اصل اسناد هم موضوع مهمی بود که در بعضی موارد سختگیری های بی مورد مسئولین باعث ناامیدی و ناامیدی می شد
بازخوانی و استنساخ بعضی اسناد احتیاج به زمان خیلی زیادی داشت و تلاش شد به دلیل حجم بسیار اسناد و مدارک موجود بررسی محتوایی اونا انجام شه

  1-6: ضرورت تحقیق

از آنجایی که تحقیقات تاریخی نیازمند اسناد و مدارک جور واجور جهت اثبات و یا تعیین صحت و سقم مطالب تاریخی بوده و تاریخ منطقه تالش هم از این قضیه مستثنی نیس پس لازم بود تا حاکمان منطقه رو از نگاه اسنادی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نتیجه تحقیق مستند به اسناد معتبر تاریخی باشه
از طرفی چون شهرها و مردمون تالش درگیر ظلم و استبداد حکام محلی و دست اندازی روسها از طرف دیگه در دوره قاجاریه بود پس بررسی اسناد حکام اون سرزمین جهت روشن شدن تاریخ محلی منطقه به عنوان جزیی از تاریخ کشور لازم تشخیص داده شد

1-7: تعریف تحقیق

از اونجا که این تحقیق به بررسی اسنادی حاکمان تالش در دوره قاجار می پردازه که درباره حاکمان نوشته شده و یا به اونا و از اونا صادر شده، پس تعریف هر کدوم از عناوین به اختصار  آورده می شه:

– اسناد: قانون سازمان اسناد ملی ایران سند رو این گونه تعریف کرده« کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پروندها، عکسها نقشه ها، نمودارها، فیلما، نوارهای ضبط صوت و بقیه اسنادی که در دستگاه به دولت تهیه و یا به دستگاه دولت رسیده و از دید اداری،مالی، اقتصادی،قضایی،سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی، تاریخی» تبصره ماده اول قانون قبول کرد شده 17/2/1349(عزیزی،1390،شماره 81،صص 120-151)

 و به تعریفی دیگه: جمع سند و به هر چیزی گفته می شه که بشه با اون مطلبی یا چیزی رو اثبات ،رد و یا درباره ی اون داوری نمود و در لفظ به معنی چیزیه که بشه بهش تکیه کرد و در تحقیق حاضر به اسناد نوشته شده گفته می شه که مورد بررسی و قابل دلیل باشه

 حاکمان تالش: حاکم در دوره قاجار به فردی گفته می شد که دارای حکم حکومتی واسه اداره یک منطقه، ولایت، شهر و یا روستاه
و به شکل موروثی و یا به تیول جایی رو تحت حاکمیت خود داره
و به معنی فرمانده، فرمانفرما، کسی که از طرف دولت مامور حکومت ایالت، شهر و یا دهی باشه
عالی ترین مقام حکومتی شهر (مدرسی،1380،ص218)

– دوره قاجار: تحقیق حاضر فقط مربوط به دوره قاجاریه یعنی فاصله زمانی سالهای 1210، تا سال 1344 قمری یعنی از شروع تا پایان مجموعه قاجاریان رو شامل می شه

 1-8 :گذشته و ادبیات تحقیق

گرچه تلاش های زیادی در سالهای گذشته به وسیله محققان و محققان برجسته و گمنام در این موضوع در منطقه انجام گرفته ولی هنوز فعالیت جدی در مورد جمع آوری، بررسی و بازبینی اسناد در ارتباط انجام نگرفته، پس لازمه سازمانهای متولی و دارنده این آثار مثل سازمان اسناد و کتابخونه ملی مدیریت گیلان به عنوان سازمانی که مسئول جمع آوری آثار نوشته شده مثل کتاب، مجلات و روزنامه ها و به ویژه اسناد زمان جور واجور تاریخ ایرانه و هم گروه پژوهشی گیلان شناسی در این مورد همت خود رو بیشتر از قبل در  زمینه جفت و جور آوری مجموعه مطالعاتی غنی درباره ی شناخت تاریخ تالش متمرکز کرده تا حاصل اون ایجاد زمینه و بستر مطالعاتی و تحقیقاتی واسه محققان و پس روشن شدن زوایای جور واجور تاریخ محلی و شناساندن جایگاه، نقش، و حوادث و وقایع تاریخ اجتماعی و سیاسی منطقه شه

درباره ی تاریخ تالش می توان به کتابهایی مراجعه کرد که بعضی مستقیم و بعضی غیرمستقیم به تاریخ تالش و به ویژه نقش حاکمان اون منطقه اشاره کرده ان که با در نظر گرفتن اهمیت و رابطه مستقیم منابع نمونه های اون رو معرفی می کنیم

اخبارنامه

کتاب اخبارنامه تالیف میرزا احمد بن خداوردی لنکرانی رو  عبدلی در مجموعه نسخ خطی آكادمی علوم جمهوری آذربایجان کشف و با تصحیح اون به بخشی از سوالات محققان تاریخ تالش جواب گفته ان، این اثر اولین بار در سال 1380 به وسیله مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه منتشر شد که به حوادث یکصد ساله تالش از دوره نادرشاه افشار تا آخرای سلطنت فتحعلی شاه می پردازه و وقایع جنگهای ایران و روس و درگیری تالشان با نیروهای قاجار رو دربر داره و با در نظر گرفتن اینکه نویسنده اون از نزدیک شاهد  وقایع بوده و اون رو گزارش کرده اطلاعات مهمی از حاکمان ارایه می بده و به ویژه اطلاعات بسیاری درباره ی میرمصطفی خان و فرزندان اون می بده پس از اهمیت بالایی برخورداره
این اثر با عنوان خانات تالش در جنگهای روسیه علیه ایران، و هم با زیر عنوان ت‍اری‍خ ت‍ال‍ش‍ان از س‍ل‍طن‍ت ن‍ادرش‍اه ت‍ا س‍ل‍طن‍ت م‍ح‍م‍دش‍اه ق‍اج‍ار به چاپ رسیده

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله

این اثر به اهتمام عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری به وسیله انتشارات موسسه تحقیقات تاریخ معاصر ایران در سه جلد چاپ شده که جلد دوم اون مربوط به اسناد و خاطرات گیلانه و از این جهت که مولف حاکم گیلان بوده اطلاعات و اسناد مفیدی در تاریخ تالش و حاکمان اونجا به دست می بده

اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی وق‍ای‍ع م‍ش‍روطه ای‍ران «ن‍ام‍ه ه‍ای ظه‍ی‍رال‍دول‍ه »

این اثر به وسیله جهانگیر قایم مقامی در سال 1348 به وسیله کتابخونه طهوری چاپ شد و با در نظر گرفتن اینکه ظهیرالدوله در زمان مشروطیت حاکم گیلان بود اطلاعات مهمی در شرایط گیلان و تالش در دوره مشروطه رو دربر داره

المآثر و الاثار

 المآثر و الاثار، تاریخ زمان ناصرالدین شاه و احوال فرزندان و همسران و بزرگان لشكر و فرمانروایان روزگار اون به انضمام توضیح رویدادهای سیاسى و جنگها و دیگه حوادث اون عصره
این كتاب در 16 باب ، اولین بار در 1307ق به روزگار زندگی مؤلف به چاپ رسید  و در 1348ش تو تهران تجدید طبع شد
در سالهای گذشته هم به اهتمام ایرج افشار عرضه شده است

تعداد صفحه :209

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by