دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل : علوم گیاهی

عنوان :  بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی

دانشگاه شیراز 

دانشکده­ ی علوم

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی زیست شناسی- علوم گیاهی

بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی

 (Thymus daenensis Celak
) در مراحل ساخت

 استاد راهنما

دکتر هما رجایی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 چکیده 

هدف از تحقیق حاضر بررسی بافت شناسی و ساختگی برگ آویشن دنایی با تاکید بر ساختار ترشحی بوده­است
مطالعه جوونه رویشی و ساقه هم در بین کار انجام شد
برگ­ها در چار مرحله، از برگ کنار جوونه تا برگ بالغ، و ساقه در سه میانگره بررسی شدن
تحقیقات با استفاده از میکروسکوپ­های نوری و الکترونی روبشی انجام گرفت
مریستم انتهایی دارای یک لایه تونیکا بود و بنیان­گذاری برگ در لایه زیر تونیکا شروع شد
افزایش ضخامت کوتیکول، افزایش فضای بین سلولی در مزوفیل و تفاوت فیبر گسترده روی آوند آبکش از مهم­ترین اتفاقات درزمان ساخت برگ می­باشن
بافت پوششی سریع تر از بقیه بافت­ها جدا می­شه و کرک­های اپیدرمی رو ایجاد می­کنه
تراکم کرک­ها در سطح ساقه کم می­باشه، ساقه به شکل نیمه علفی بوده و آوندهای پسین و فیبر بین آوندی حلقه کاملی رو تشکیل داده­ان
در سطح برگ کرک­های محافظتی و شکل های جور واجور کرک ترشحی مشاهده شد
کرک­های peltate شامل یک پایه، یک تنه کوتاه و 8 سلول ترشحی سر بودن
سه نوع کرک­ capitate مشاهده شد که همه از نوع پایه کوتاه بوده و شامل یک سلول پایه، یک سلول تنه و یک سلول ترشحی سر بودن و در مورفولوژی سلول سر با هم متفاوت بودن
کرک­های digitiform هم از سه سلول شامل سر انگشت مثل، تنه و پایه تشکیل شده­ان
مراحل تفاوت­یابی کرک­های peltate در 11 مرحله و capitate طی 6 مرحله بررسی شد
در هر دو نوع اول یک سلول اپیدرمی در جهت عمود بر اپیدرم رشد می­کنه بعد دو تقسیم پری­کلین اتفاق می­افتد
در کرک­های peltate سلول بالایی با تقسیمات آنتی­کلین پشت سر هم سلول­های ترشحی سر رو ایجاد می­کنه
مراحل تفاوت یابی این کرک­ها رو می­توان در سه فاز عملکردی قبل از ترشح، در بین ترشح و پس از ترشح قرار داد
شکل های جور واجور دیگه کرک­ هم در مراحل ساخت برگ­های آویشن دنایی شناسایی شد که آزمایش­های شیمی بافتی واسه ترشحی یا محافظتی بودن اون­ها مورد نیازه
در برگ ­کنار جوونه و برگ­های جوون کرک­های محافظتی و ترشحی تراکم بالایی دارن و با بالغ شدن برگ­ها از تراکم کرک­ها کم کرده شده و کرک­های ترشحی اکثرا در فاز پس از ترشح به سر می­برند
جوونه آویشن دنایی و برگ­های جوون کنار اون واسه مصارف دارویی مناسب­تر به نظر می­رسند

کلید واژه: آویشن دنایی، کرک­های ترشحی، میکرومورفولوژی، ساخت، برگ، ساختار

فهرست مطالب

عنوان…………………

صفحه

: مقدمه

مقدمه

2

مروری بر تحقیق­های انجام شده

8

2- 1- تحقیقات فیتو شیمیای

8

2- 2- تحقیقات ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدانی

12

2- 3- تحقیقات ساختاری و فراساختاری

15

اهداف تحقیق

20


22

3- 1 -انتخاب نمونه

22

3- 2- آماده سازی نمونه ها جهت تحقیقات سلولی ساختگی با استفاده از میکروسکوپ نوری (1978Roland, )

23

3- 2- 1- اثبات (Fixation)

23

3- 2- 2- آبگیری (Dehydration)

24

3- 2- 3- نفوذ پذیری (Infiltration)

24

3-2 -4- قالب­گیری (Embedding)

25

3- 2- 5- برش گیری (Sectioning)

25

3- 2- 6 – رنگ آمیزی (Staining)

26

3- 2- 7- مشاهده و عكس­ورداری (Observation and Photography)

26

3-3- آماده سازی نمونه ها جهت تحقیقات میکرومورفولوژیک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تصویر (Bozzola and Russel,1998)

26

3-3-1- اثبات (Fixation)

27

3- 3- 2 – آبگیری (Dehydration)

27

3-3-3- چسباندن (Mounting)

28

3-3-4- پوشش دادن (Coating)

28

3-3-5- مشاهده و عکس­ورداری (Observation and Photography)

28

یافته های

30

4- 1- ویژگی­های مورفولوژیک آویشن دنایی

30

4- 2- بررسی­های میکروسکوپی

31

4-2-1- جوونه انتهایی

31

4- 2- 2- بافت شناسی و تغییرات ساختگی ساقه

33

4- 2- 3- ساختار داخلی و تغییرات ساختگی در برگ

34

4- 2- 4- کرک­های اپیدرمی در برگ آویشن دنایی

36

4- 2- 4- 1- بررسی­های ساختاری

36

4- 2- 4- 2- تمایزیابی کرک­های غده­ای

39

4- 2- 4- 2- بررسی­های میکرومورفولوژیک

41

بحث و نتیجه­گیری

98

5- 1- بررسی مورفولوژیک

98

5- 2- تحقیقات میکروسکوپی

99

5- 2- 1- جوونه انتهایی و بنیان گذاری برگ

99

5- 2- 2- ساختار و تغییرات تدریجی ساقه

101

5- 2- 3- تغییرات تدریجی برگ

102

5- 2- 4- کرک­های اپیدرمی

105

5- 2- 4- 1- تنوع و پراکندگی

105

5- 2- 4- 2- تفاوت یابی کرک­های غدهای

109

5- 2- 4- 3- رابطه بین نمو شکل های جور واجور کرک و ساخت برگ و ساقه

114

مقدمه

تیره نعناعیان (Lamiaceae) یکی از بزرگ­ترین تیره­های گیاهی و دارای 178 جنس و 3000 گونه س
گونه­های این تیره تقریباً در سراسر جهان پراکنده­ان و به طور خاص در مناطق مدیترانه­ای تجمع دارن (قهرمون، 1373)

آویشن (Thymus) یکی از جنس­های تیره نعناعیانه که در زیر خونواده Nepetoideae قرار داره و از نظر فیلوژنی با جنسای Origanum، Zataria و Micromeria قرابت و خویشاوندی داره
مبدأ پیدایش این جنس زمان سوم زمین­شناسیه و در فلور خشکی پسند این دوره آثار اون رو یافته­ان و بدنبال پیشرفت مناطق خشک به ویژه در دوره پلیوسن و بعد از آن تا به امروز تکامل جنس صورت گرفته (جم­زاد، 1388)
در فلور ایرانیکا، واسه سهولت شناخت جنس­های تیره نعنا، اونا رو به پنج گروه تقسیم کرده­ان و آویشن در گروه گیاهانی که دانه اونا لعاب­داره قرار می­گیرد (قهرمون، 1373)

در مورد تعداد گونه­های آویشن از نظر تاکسونومیک گزارش­های متفاوتی هست، تعداد گونه­های اون در بعضی از گزارش­ها به 800 می­رسد، اما با در نظر گرفتن کمترین مقدار تنوع مورفولوژیک، 215 گونه از این جنس گزارش گردیده
نام جنس Thymus از کلمه یونانی Thyo به معنی عطر گرفته شده
تفسیر دیگری که در مورد نام این جنس هست کلمه یونانی Thymos به معنی قوته و Thymus به گروهی از گیاهان اتلاق می­شده که دارای اثر تقویت کننده و محرک بوده­ان (جم­زاد، 1388)
آویشنا به دلیل داشتن عطر و هم اینکه خواص دارویی در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می­گیرند
وجود غده­های ترشحی در سطح برگ­ها و گل­های گیاه باعث و عامل اصلی عطر و بو و خواص دارویی در گیاهه (جم زاد، 1388)

این جنس در ایران 18 گونه معطر و چندساله داره گونه­های انحصاری اون در ایران عبارتند از:

 1. persicus, T
  marandensis, T
  daenensis, T
  lancifolius

و دیگه گونه­های اون:

 1. fallax, T
  kotschyanus, T
  transcaspicus, T
  armeniacus
 2. eriocalyx, T
  nummularius, T
  pubescens, T
  carmanicus
 3. caucasicus, T
  transcaucasicus, T
  linearis, T
  armeniacus
 4. fedtschenkoi, T
  migricus

این جور­ها جدا از اینکه ایران در ترکیه، قفقاز، عراق، هند، آذربایجان شوروی، ارمنستان، ترکمنستان و پاکستان هم می­رویند (جم­زاد، 1391)

آویشن دنایی(T
daenensis
) در مناطق کوهستانی استان­های زنجان، کردستان، همدان، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس و مرکزی می­روید
گیاهان این جور دارای ویژگی­های زیر می­باشن: خشبی، کوتاه قد، بالشتکی، به ارتفاع 15 تا 30 سانتی­متر، راست، بدون انشعاب، تقریبا بدون کرک تا کم و بیش کرکدار
برگ­ها به طول 10 تا 20 و به عرض 2 تا 5 میلی­متر، کم و بیش گسترده، از بین گره کوتاه­تر، خطی تا سرنیزه­ای باریک، بدون دمبرگ، نوک تیز، سطح زیرین برگ با رگبرگ میانی برجسته و 2تا 3 جفت رگبرگ جانبی برجسته، جفت سوم تا نیمه برگ امتداد یافته
با تعداد زیادی غده ترشحی قرمز رنگ در هر دو سطح
گل­آذین کله­ای انتهایی، بعضی وقتا کشیده، چرخه های پایینی دور از یک­دیگه و کم دارای دمگل­آذین
برگه­ها تقریبا مثل به برگ­ها، کوتاه­تر و تقریبا پهن تر از اونا، سبز رنگ، خیلی کم قرمز مایل به بنفش
کاسه به طول 3 تا 5/4 میلی­متر، لوله­ای یا استکانی، دندانه­های لبه بالایی به طول 5/0 تا 1 میلی­متر، نزدیک به هم به طرف بیرون برگشته، حتماً کوتاه­تر از دندانه­های لبه پایینی
جام گل به طول 5تا 6 میلی­متر، قرمز رنگ
زمان گل­دهی تابستون (جم­زاد، 1391)

عدد کروموزمی در جنس آویشن بسیار متنوعه
حالت­های پلی­پلوئیدی شامل تترا و هگزا پلوئید گزارش گردیده
عدد پایه کروموزمی 7=xه
اعدا کروموزمی 24=n2 تا 90=n2 واسه گونه­های Thymus گزارش گردیده، ولی عادی­ترین اعداد کروموزمی 60، 56، 30 و 28=n2 می­باشن (جم­زاد، 1388)

خواص داروئی و معطر بودن آویشن باعث شده که این گیاه در گروه گیاهان مهم قرار گیرد
اسانس گل و برگ­های آویشن دارای اثر ضد­اسپاسم، ضد­نفخ، ضد­روماتیسم، ضد­سیاتیک و ضد­عفونی کننده قویه (Stahl-biskup, 2002)
کلی­ترین ترکیبات موجود در اسانس آویشن­ها تیمول و کارواکرول می­باشن
این­ها دو ترپنوئید هستن که تنها در تعداد محدودی از گونه­های گیاهی مثل آویشن­ها وجود دارن
وجود غده­های ترشحی در سطح برگ­ها و گل­های گیاه عامل اصلی عطر و بو و خواص دارویی در گیاهه (جم­زاد، 1388)

ساختار­های ترشحی در بیشتر گیاهان آوندی وجود دارن و موقعیت مکانی، ساختار و مواد ترشحی متفاوتی دارن
مواد معمولا از سلول­های ترشحی به بیرون از گیاه رانده می­شن یا در فضا­های درون سلولی تخصصی شده محدود می­شن (Fahn, 1988)

ساختار­های ترشحی داخلی شامل: سلول­های ترشح کننده، مجاری و کیسه­های ترشح کننده و سلول­های شیرابه­دار هستن
ساختار­های ترشحی خارجی شامل هیداتود، نوشجای و کرک­های اپیدرمی می­باشن
کرک­های اپیدرمی زوائد تک سلولی و چند سلولی هستن و در دوگروه غیرغده­ای و غده­ای قرار می­گیرند (Fahn, 1990)

کرک­های غیر­غده­ای از دید شکل و آناتومی متنوعند و ممکنه تک سلولی یا چندسلولی باشن و هر دو نوع این­ها می­تونن ساده یا منشعب باشن
کرک­های چند سلولی ممکنه منشعب، یک ردیفه، دو ردیفه یا چند ردیفه باشن
دیواره­های عرضی بین سلول­ها مشخص و یا غیرقابل تشخیصه
ممکنه در طول، اندازه و حالت سلول برابر و یا غیر برابر باشن
می­تونن در پهنا متحدالشکل باشن و یا پهنایشان در طول تار تغییر کنه و نوک اونا باریک شه و یا کنه باشه
ضخامت دیواره می­تونه جور واجور باشه و یا مواد تزریق شده در دیواره اون­ها می­تونه دیواره­ها رو به حالت نرم سینوسی و یا سیخی دربیاره
انشعابات در کرک­های چند سلولی منشعب، ممکنه چندسلولی و یا تک سلولی با طول­های مساوی یا متغیر، متناوب و یا دوطرفه و در یک یا چرخه­های بسیار، با ظاهری منگوله­ای باشن (Werker, 2000)
کرک­های فلسی، Tشکل، چندسلولی ستاره­ای و کرک­های یک ردیفی، تک سلولی ساده یا چند­سلولی از شکل های جور واجور غیر­غده­ای هستن (Fahn, 1990)

 کرکای غده­ای بسیار جور واجور­ان و در خیلی از تیره­ها وجود دارن، ولی بیشتر در تیره­های Solanaceae، Lamiaceae، Rosaceae و Cannabinaceae پیدا می­شن
طبق موارد زیر رده­بندی می­شن: ترکیب شیمیایی موادی که ترشح می­کنن، روش تولید اون­ها، ساختار، موقعیت (غده­هایی مشابه ولی روی اندام­های رویشی و یا زایشی) و وظیفه­ی اون­ها

در کرک­های غده­ای تک­سلولی بین قسمت رأسی و قانون­ای، تفاوت مورفولوژیک هست
غده­های چندسلولی تیپیک شامل یک سرِ یک یا چند سلولی ترشحی، یک پایهِ یک تا چند سلولی، یک Base با تعداد کمی سلول و بعضی وقتا یک سلول گردنی (بین سر و پایه)
فرق­هایی بین سلول­های پایه و سر ترشحی هست
در سلول­های پایه پایین­ترین سلول می­تونه بسیار واکوئلی باشه درحالیکه سلول بالاتر ممکنه سیتوپلاسم متراکم داشته باشه، که به طور واضحی با کارکرد و نقش متفاوت اون­ها رابطه داره(Fahn, 2000)
کرک­های غده ای شامل کرک­های ترشح کننده نمک، کرک­های ترشحی شهد، غده ترشحی موسیلاژ، غده­های گیاهان گوشتخوار، تار ترشحی، کرک­های گزنده و کرک­های ترشح کننده مواد چربی دوست که روغن­های اسانس رو در خونواده نعناعیان ترشح می­کنن، می­باشن  
(Fahn, 1990)­کرک­های ترشح کننده مواد چربی دوست ممکنه پایه­ی کوتاه یا بلند، منشعب یا بدون انشعاب، سر و پایه­ی تک سلولی یا چند سلولی، سر سپری (peltate) یا تاجدار (capitate) داشته باشن و در ظرفیت خود واسه ذخیره اسانس در فضای بین دیواره و کوتیکول جور واجور می­باشن (Fahn, 2000)
کرک peltate شامل یک سلول پایه، یک سلول ساقه کوتاه و یک سر گسترده تشکیل شده از تعدادزیادی سلول­های ترشحی که در یک ردیف قرار گرفته­ان می­باشن
کرک­های capitate از یک سلول پایه، ساقه یک تا چند­سلولی و یک سر شامل یک یا دو سلول تشکیل شدن
ترایکوم­های غده­ای دارای یک لایه کوتیکول می­باشن با بلوغ کرک لایه کوتیکولی از دیواره سلولزی فاصله گرفته و اسانس در فضای زیرکوتیکولی ذخیره می­شه و در آخرای اندازه بزرگی در کرک­های peltate داره
بعضی از ترکیبات فرار اسانس ممکنه از کوتیکول عبور کنن اما خیلی از مواد تنها پس از پارگی کوتیکول به بیرون راه پیدا می­کنن (Fahn, 1988)

 

2- 1- تحقیقات فیتو شیمیایی

ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس آویشن خوب مورد مطالعه قرار گرفته و شناسایی شده­ان
دو گروه اصلی ترکیبات شیمیایی موجود در این جنس ترپنوئید­ها و فلاونوئید­ها هستن
این ترکیبات نقش اصلی رو در اثر­های دارویی این گیاهان اجرا می­کنن
اسانس­ها در گیاهان خونواده نعنا در کرک­های غده­دار و یا در غده­های ترشحی چسبیده به سطح برگ اون­ها ذخیره می­گردند (جم­زاد، 1388)

بخشای هوایی گلدارT
daenensis
 وT
Kotschyanus
  از استان همدان جمع­آوری شد
اسانس اون­ها به وسیله GC و GC/MS مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت
26ترکیب از اسانسT
daenensis
شناسایی شد، ترکیبات اصلی شامل تیمول 7/74%، پاراسیمن 5/6%، بتا­کاریوفیلن 8/3%، و متیل کارواکرول 6/3% می­باشن
(Nickavar et al
, 2005)

هم اینکه سرشاخه­های گلدار T
daenensis
، در 4 منطقه استان اصفهان با GC و GC/MS بررسی شد
در بین 27 ترکیب شناسایی شده، پنج ترکیب تیمول، پاراسیمن، گاما-ترپینن، کارواکرول و بتا­کاریوفیلن بالاترین غلظت رو به خود اختصاص می­دهند (برازنده و باقرزاده، 1386)

ترکیبات موجود در اسانس چار گونه آویشن جمع­آوری شده از استان لرستان با GC و GC/MS بررسی و مقایسه شد
ترکیبات اصلی موجود در اسانس T
daenensis
سیس­سابینن­هیدرات (2/9%)، الفا­ترپینول (18/13%) و کارواکرول (38/12%) بودن (Safaei-Ghomi et al
, 2009)

تنوع اسانس T
daenensis
در 11جمعیت جمع­آوری شده از استان­های فارس و کهگیلویه و بویراحمد در مرحله کامل گلدهی بررسی شد با استفاده از GC و GC/MS 22 ترکیب جدا شدن که ترکیبات اصلی کارواکرول (1/80-3/47%)، تیمول (2/72-1/53%)، جرانول (7/75-6/65%)، بتا کاریوفیلن (9-7/1%)، پاراسیمن (9/10-1/0%)، گاما ترپینن (8/7-1/0%) بودن
طبق تنوع در ترکیبات اسانس جمعیت­ها به سه کیموتیپ دسته بندی شدن (Bahreininejad et al
, 2010)

هاشمی و همکاران ترکیبات فرار از بخش­های هواییT
daenensis
 جمع­آوری شده از منطقه الشتر رو با روش headspace solvent microextraction و روش hydrodistillation بررسی کردن
ترکیبات اصلی موجود در عصاره ژرانیول (2/37-9/34%)، ژرانیل استات (7/18-3/15%)، ژرانیال (2/11-0/9%)، نرول (3/8-4/6%) و نرال (3/9-1/7%) بودن (Hashemi et al
, 2010)

هم اینکه T
daenensis
از ملایر در چار مرحله نموی جمع­آوری شد
اسانس گیاه با روش hydrodistillation بدست اومد و با GC و GC/MS بررسی شد
بیشترین اسانس (4/3%) در مرحله گلدهی بدست اومد
اجزاء اصلی اسانس در تموم مراحل رشد، تیمول، آلفا­ترپینن، پارا­سیمن، متیل­کارواکرول و آلفا­توجین بودن
درصد بالای تیمول (8/73%) در مرحله گلدهی، آلفا­ترپینن (59/9%) در مرحله رویشی، پارا­سیمن (0/9%) و متیل­کارواکرول (9/4%) در مرحله خواب دانه و آلفا­توجین (42/1%) در مرحله جوونه زدن بدست اومد (Rustaiee et al
, 2010)

در تحقیق دیگری T
daenensis
از 22 منطقه از استان­های اصفهان و چهارمحال­و­بختیاری جمع­آوری شد و عصاره به وسیله دستگاه HPLC بررسی شد
یافته ها نشون داد ارتفاع از سطح دریا بر میزان تیمول اثر معنی دار و مثبت داره و بر میزان کارواکرول اثر معنی داری نداره (کریمی و همکاران، 1389)

گل­پرور و همکاران اسانس T
daenensis
کشت شده درگل­خونه و مزرعه تحقیقاتی رو در دوره رویشی، ظهور آغازه­های گل، ظهور 50% گل­آذین­ها، گل­دهی کامل و زمان تشکیل بذر بررسی و مقایسه کردن
بررسی اسانس به وسیله کروماتوگراف گازی انجام شد
بیشترین درصد اسانس 41/1% از مرحله گل­دهی و بیشترین میزان تیمول 1/84% از مرحله رویشی بدست اومد (گل­پرور و همکاران، 1390)

بخش­های هوایی T
daenensis
در مرحله گل­دهی از 5 منطقه از کوه­های زاگرس جمع­آوری شد
ترکیبات شیمیایی اسانس بوسیله GC و GC/MS بررسی شد
همه اسانس­ها شامل مقدار زیادی مونوترپنوئید (0/83-4/75%) و مقدار کمی سس­کوئی­ترپن (0/4-7/1%) بودن و تیمول جزء اصلی تموم اسانس­ها شناخته شد
بر­پایه درصد ترکیبات اسانس و مارکر­مولکولی RAPD این 5 جمعیت به دو دسته اصلی تقسیم شدن
خوشه اول (اراک و ملایر) شامل تیمول به عنوان جزء اصلی اسانس و خوشه دوم (الشتر، همدان، دنا) پر از کارواکرول بود (Rustaiee et al
, 2011)

قاسمی پیربلوطی و همکاران رابطه مثبت و خطی بین ارتفاع از سطح دریا و محتوای تیمول به عنوان جزء اصلی ترکیب اسانس T
daenensis جمع­آوری شده از استان­های اصفهان و چهارمحال­و­بختیاری در مرحله گل­دهی رو گزارش کردن
بهترین ارتفاع 2400 تا 2800 متر بالاتر از سطح دریا گزارش شد Ghasemi Pirbalouti et al
, 2011a))

اسانس T
daenensis
کشت شده در استان اصفهان در مراحل شروع گل­دهی، 50% گل­دهی، گل­دهی کامل و بذر­دهی بررسی و مقایسه شد
بیشترین کارکرد اسانس در مرحله گل­دهی کامل و بیشترین درصد اسانس در مرحله 50% گل­دهی بدست اومد
تیمول ترکیب غالب در هر چار مرحله برداشت بود
بیشترین مقدار تیمول (9/85%) در مرحله اول گل­دهی بدست اومد
دومین ترکیب غالب اسانس کارواکرول بود که در مرحله بذردهی به بیشترین حد مقدار خود رسید
بورنئول هم در این مرحله به بیشترین حد مقدار خود رسید
سه ترکیب پارا­سیمن، 1،8­سینئول و گاما­ترپینن در مرحله 50% گل­دهی بیشترین حد مقدار رو دارا بودن (صفائی و همکاران، 1391)

در تحقیق دیگری دانه­های T
daenensis
در 4 منطقه با ارتفاع و آب و هوای متفاوت، در استان­های اصفهان و چهارمحال­و­بختیاری کشت و اسانس به وسیله GC/MS بررسی شد
از بین 24 ترکیب شناسایی شده، تیمول (3/70-9/33%)، کارواکرول (8/24-0/4%)، گاما­ترپینن (4/10-9/3%)، پاراسیمن (6/8-8/4%) بیشترین مقدار رو داشتن و مشخص شد گیاهان رشد یافته در مناطق نیمه خشک اسانس و تیمول زیادی ندارن (Ghasemi Pirbaloutia et al
, 2013)

بذر­های گیاهT
daenensis
 در استان اصفهان کشت داده شدن و در مراحل قبل و بعد از گل­دهی برداشت انجام شد
اسانس اون­ها به وسیله GC و GC/MS بررسی شد
26 ترکیب جدا شد که ترکیبات اصلی شامل تیمول (49/71-62/66%)، پاراسیمن (12/7-52/5)، بتا-کاریوفیلن (09/4-91/3%)، گاما­ترپینن (3/4-22/3%)، کارواکرول (77/2-64/2%) بودن
زمان برداشت تاثیر جزئی در ترکیب اسانس داره، اما بعضی مؤلفه­ها مثل تیمول و وزن خشک گیاه در مرحله گل­دهی افزایش می­یابند
(Alizadeh et al
, 2013)

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by