دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع

عنوان : بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی1285-1357ش 1906-1976م

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع

عنوان:

بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی1285-1357ش 1906-1976م

استاد راهنما :

دکتر مرتضی نورائی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات و زمینه ها

1-1- توضیح مسأله ی تحقیق و اهمیت  اون

1

1-1-1کلیدواژها

2          1-2-اهداف تحقیق

3

1-3- پرسشا و فرضیه ها

4

1-3-1پرسشا

4

1-3-2-فرضیه ها

4

1-4- روش تحقیق و مراحل اون

4

1-5- معرفی و بررسی گزیده ای از منابع

5

1-5-1- کتابای خاطرات و سرگذشت نامه

6

1-5-2-منابع تاریخی

8

1-5-2-تحقیقات تاریخی

9

 

فصل دوم: حضور اسماعیلیان در ایران از اول تا شروع انقلاب مشروطه1285ش/1906م

2-1-شروع دعوت اسماعیلیان در ایران و اولین داعیان اونا

14

2-2- دعوت جدید

16

2-2-1 – نزاریان و قلعه نشینی

18

2-2-2حکمرانان اسماعیلی نزاری در الموت(483-654/1090-1256) و وضعیت اجتماعی اسماعیلیان اون زمان

19

2-2-3-فدائیان اسماعیلی

22

2-2-4- حمله مغول و فتح قلاع اسماعیلیه

23

2-2-5-زمان اختفاء دوباره اسماعیلیان

24

2-2-6-زمان زنده کردن انجدان

26

2-2-7-امامان اسماعیلی که در ایران حکومت کردن

28

2-2-8-حکومت امامان اسماعیلی در مرکز ایران

28

2-2-8-1-حکومت و شورش آقاخان محلاتی(آقاخان اول) در کرمان

31

2-2-8-2-مسئله بازگشت آقاخان به ایران

34

2-2-8-3-اسماعیلیان ایران پس از رفتن آقاخان اول به هند

36

2-2-9-آقاخان دوم (آقاعلی شاه)

37

2-2-10-بررسی مقایسه ای ائمه اسماعیلیان قاسم شاهی و محمدشاهی

38

 

 فصل سوم: اسماعیلیان ایران از شروع مشروطه تا پایان پهلوی اول1285-1320ش/1906-1942م

3-1-آقاخان سوم

40

3-1-1-شخصیت سیاسی آقاخان سوم

41

3-1-2-آقاخان سوم و رابطه اون با انگلیس

42

3-1-3-آقاخان سوم و رابطه اون با ایران

43

3-1-4-آقاخانا و لذائذ دنیوی

44

3-1-5-قانون1905م آقاخان سوم

45

3-1-6-سیاست تجددگرایی آقاخان سوم در ایران

47

3-2- وضعیت ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a8%da%a9%e2%80%8f%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af/” title=”هویت”>هویت ، گامای اساسی برداشتند
پس این قانون اسماعیلیان خود رو از اثنی عشریا جدا کردن و به عنوان جامعه ای جداگونه عمل کردن
این زمان ، با ساخت مدارس جهت علم آموزی ، وساخت جماعت خونه ها جهت انجام اعمال عبادی ، همراه بود
آقاخان سوم واسه رسیدگی به امور اسماعیلیان در ایران ، از طرف خود نمایندهایی رو به ایران فرستاد ، بعضی از این نمایندها ، ادعای رهبری می کردن و با گرویدن تعدادی از اسماعیلیان به اونا فرقهای فرعی دیگری در ایران ، تشکیل شد
زمان آقاخان چهارم ، اسماعیلیان با شدت بسیاری به طرف پیشرفت ، حرکت کردن
آقاخان چهارم با تأسیس شبکه پیشرفت آقاخان ، به پیشرفت اسماعیلیان ایران و جهان کمکای شایانی کرد
اون به علم آموزی و مدرن کردن اسماعیلیان تأکید داشت
پس این تأکید اسماعیلیان زیادی به خارج از کشور مهاجرت کردن و اسماعیلیان روستاهای ایران به شهرها رفتند تا کسب علم کنن
آقاخان چهارم با تشکیل کمیتهایی در ایران ، کنترل اسماعیلیان این کشور رو در دست نمایندگان خود قرار داد

این تحقیق بر اینه تا دور محورهای زیر :

-حضور اجتماعی  اسماعیلیان در ایران از  اول تا شروع انقلاب مشروطه 1285ش/1906م

-وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از شروع مشروطه تا پایان پهلوی اول 1285-1320ش/1906-1942م

-وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از اول زمان پهلوی دوم تا شروع انقلاب اسلامی ایران 1320-1357ش/1942-1979م، وضعیت اسماعیلیان ایران در دوره مورد بحث رو طبق منابع اصلی مورد بررسی و بررسی بذاره

مقدمه

از زمان حضور اولین اسماعیلیان در ایران تا زمان معاصر ، این جماعت وضعیت اجتماعی پرفراز و نشیبی رو طی کردن
به دلیل زندگی همراه با تقیه اسماعیلیان در بیشتر زمان تاریخی خود ، مطالعه وضعیت اجتماعی اونا در این زمان ، بسیار سخت می کنه
اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی که در ایران زندگی می کنن تا الان دارای چهل و نه امام بودن که از نوزدهمین تا چهل و ششمین امام اونا در ایران ، امامت کردن
اولین داعیان اسماعیلی در ایران در سده سوم فعالیت خود رو در غرب و شمال غرب ایران  شروع کردن
به زودی دامنه فعالیت اونا تا شرق ایران و خراسان کشیده شد
در این زمان نمونه هایی از برخورد بین اسماعیلیان و اثنی عشریا ثبت شده و در آخر باعث قتل تعدادی از اسماعیلیان گشته
تا قبل از تشکیل دولت نزاری الموت در ایران ، زندگی اسماعیلیان همراه با محافظه کاری و تقیه بود
با قیام حسن صباح و فتح الموت در سال 483ق ، دوره جدیدی از تاریخ اسماعیلیان شروع شد که در اختلاف با اسماعیلیان مصر و شام  بودن
با حکمرانی دعات و امامان بر الموت وضعیت اسماعیلیان رو به بهبودی بود و این حکمرانان تلاش زیادی کردن تا اسماعیلیان با آرامش زندگی کنن
این زمان بدبینی عمومی نسبت به این گروه ایجاد شده بود خصوصا از زمان اعلام قیامت در سال560ق ، به وسیله حسن علی ذکره السلام ، که احکام شرع رو تعطیل اعلام کرد
با حمله مغول به قلعهای اسماعیلیه ،اونا به طور کامل از پای درنیامدند
این زمان از مهمترین و مبهم ترین زمان تاریخی اسماعیلیانه و از آن زمان تا حدود دو قرن پس از آن آگاهی دقیقی از فعالیتای اسماعیلیان در دست نیس

با حمله مغول،اسماعیلیان مجبور به ترک ایران شدن و به سرزمینایی که از قبل محل سکونت اسماعیلی مذهبان بود مثل هند و افغانستان هجرت کردن
گروه های نزاری دیگه در اماکن دوردست ،یا در شهرهایی که بیرون از سرزمینای سنتی اونا در ایران بود ،تنهایی جستند ،ودیری نگذشت که یا از بین رفتند ،یا در جوامع مذهبی مسلط بر محیطی که در اون می زیستند، مستحیل گشتن
در نیمه قرن نهم هجری ،امامان نزاری قاسم شاهی ایران،در پوشش صوفیان سربرآوردند و وارد مرحله جدیدی از حضور بعد از اختفاء مجددشان بعد از الموت ،شدن
واقعا یکی از عواملی که باعث حفظ اسماعیلیان ایران پس از حمله مغول شد،همرنگ شدن اونا با صوفیان بود
اسلام شاه ،سی امین امام مجموعه قاسم شاهی که معاصر تیمور بود و حدود 829ق/1425م ، وفات کرد ،شاید اولین امام مجموعه قاسم شاهیه که در انجدان اقامت گزید
از این زمان اسماعیلیان دوباره وارد جامعه شدن و امامانشان با کسب اموالی که از راه خمس به دست می آوردن به ثروت زیادی دست یافتندو بیشتر اون رو در راه خدمت به تموم مردم منطقه مرکزی ایران ، صرف کردن
این ثروت باعث دردسرهای بسیاری واسه امامان اسماعیلی می شد
تا جائی که شاه خلیل الله پدر آقاخان اول ، چهل و پنجمین امام اسماعیلی ، رو به قتل رساندند ، شاید از علل مهم اون ثروت زیاد شاه خلیل الله بود
پس از آن آقاخان محلاتی (آقاخان اول) به امامت رسید ، فتحعلی شاه حکومت محلات رو بهش داد و محمد شاه قاجار حکومت کرمان رو بهش داد
او پس از یه مدت به قصد کسب استقلال در کرمان قیام کرد و با تعقیب نیروهای دولتی به هند گریخت ، پس از آن امامت اسماعیلیان از ایران خارج شد
آقاخان دوم هم در کراچی به مدت چار سال امامت کرد
آقاخان سوم و آقاخان چهارم ، موفق شدن وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران رو با سرعت زیادی بهتر کنن و با اسماعیلیان هویت بدن تا دیگه در ایران همراه با تقیه به زندگی خود ادامه ندن

نکته قابل ذکر اینکه به دلیل محدود بودن اطلاعات جغرافیایی -تاریخی اسماعیلیان ایران ،ناگزیر از استفاده و خلاصه کردن اثر مهم «تاریخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه» بود
بدین جهت نقل پیوسته موجود در صفحه های 83-93در پایان نامه از این کتابه

رساله حاضر در چار فصل ، تنظیم شده
در فصل اول جدا از اینکه توضیح مسئله و طرح فرضیه ها و پرسشا ، به معرفی بعضی منابع مورد استفاده این تحقیق پرداخته شده
در فصل دوم به خاطر ورود به بحث اصلی و ایجاد زمینه درخصوص وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی ، به طور گذرا ، وضعیت اسماعیلیان ایران از اول دعوت در ایران تا شروع مشروطه رو بررسی کرده
فصل بعد به بررسی وضعیت اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی اول پرداخته
فصل آخر وضعیت اسماعیلیان ایران رو از اول پهلوی دوم تا شروع انقلاب اسلامی ایران ، مورد بررسی قرار داده و در آخر به جمع بندی و آزمایش کلی وضعیت اسماعیلیان ایران ، در دوره مورد بحث پرداخته

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by