دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

تمایل : صنایع

عنوان : بهینه سازی پایدار جایابی هاب با محدود کردن ظرفیت در یک محیط رقابتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

تمایل صنایع

عنوان:

بهینه سازی پایدار جایابی هاب با محدود کردن ظرفیت در یک محیط رقابتی

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر نظام الدین مهدوی امیری

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

1

1-1-مقدمه
2

1-2-  موضوع جایابی هاب

3

1-3- امتیازات ،مشکلات و کاربردهای شبکه هاب

4

1-3-1- امتیازات شبکه هاب

4

1-3-2- مشکلات شبکه های هاب

5

1-3-3- کاربردای شبکه هاب

5

1-4- تعاریف  شبکه هاب

6

1-5- مدلهای شبکه هاب

6

1-5-1- مسایل جایابی میونه: 6

1-5-2- مسایل جایابی هاب با درنظرگرفتن هزینه ثابت: 7

1-5-3- مسایل جایابی هاب با در نظرگرفتن هزینه ثابت هر رابطه: 7

1-5-4- مسایل جایابی هاب با در نظر گرفتن کمه کم مقدار جریان هر رابطه: 7

1-5-5- مسایل جایابی هاب با در نظر گرفتن محدود کردن ظرفیت: 7

1-5-6- مسایل جایابی هاب پیوسته: 8

1-5-7- مسایل جایابی هاب چند هدفه: 8

1-5-8- مسایل جایابی مرکز: 8

1-5-9- مسایل جایابی پوششی هاب: 8

1-5-10- مسایل جایابی هاب با ساختار شبکه ستاره: 9

1-6- اهمیت و ضرورت موضوع: 9

1-7- هدف از اجراء : 9

1-8- سوالات تحقیق : 10

1-9- ساختار پایان نامه : 10

فصل دوم : ادبیات و گذشته  تحقیق

11

2-1- ادبیات موضوع
12

2-1-1- مقدمه : 12

2-2- شبکه های هاب با تخصیص تکی وچندگانه
12

2-3- مدلا و روشای حل

14

2-3-1- مدل تک تخصیصی

14

2-3-2- مدل چند تخصیصی

16

2-3-3- مدلای با هزینه ثابت ایجاد و ظرفیت محدود
17

2-4- جایابی هاب در محیط رقابتی : 18

2-4-1- گذشته جایابی هاب در محیط رقابتی : 18

2-5- استواری، معنی و نقش اون در تحقیق در عملیات

19

2-5-1- مدل استوار بر اساس سناریو
23

2-5-2- گذشته مدل استواری در جایابی هاب : 30

فصل سوم : روش تحقیق

32

3-1- مقدمه
33

3-1-1- فرضیات موضوع: 33

3-2 – مدل پیشنهادی

34

3-2-1- اندیس مجموعه ها 34

3-2-2- پارامترها: 34

3-2-3- متغیرها: 35

3-2-4 پیرو هدف و محدودیتا 36

3-2-5- اجرا مدل استوار
41

3-2-6- خطی سازی محدود کردن غیرخطی : 43

3-3-  com/?checkout=7320″ method=”post” name=”frm_jahanpay7320″>com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by