دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

تمایل : صنایع

عنوان : تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در پروسه کار و کاسبی با در نظر گرفتن فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشكده صنایع

گروه صنایع

 

عنوان:

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در پروسه کار و کاسبی با در نظر گرفتن فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

استاد راهنما:

دكترسعید جعفرزاده

دکتر سهراب عبداله زاده

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته صنایع تمایل صنایع

اسفند ماه 1393

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

چکیده

این روزا داشتن توان رقابتی پایه باقی موندن سازمان هاس و برخورداری از توان رقابتی و حفظ اون بیشتر از هر چیزی نیازمند اطلاعاته
هوش تجاری مراحل مداومیه که اطلاعات قابل استفاده ای رو در اختیار تصمیم گیرندگان میذاره و سیستم هوش تجاری، رسیدن به داده ها و اطلاعات در پروسه کار و کاسبی رو جفت و جور می کنه
به همین منظور هدف از مطالعه حاضر بررسی  تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در پروسه کسب و کاره که این وسط متغیرای کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نقش واسطه رو داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر کاهش گر در نظر گرفته شدن
این تحقیق در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته که تعداد اون 116 نفره
وسیله جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده
داده های جمع آوری شده با استفاده از spss 18  و از راه اتحاد اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفتن
یافته های حاصل از تحقیق تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در پروسه کار و کاسبی رو تایید می کنه
جدا از اینکه این، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در پروسه کار و کاسبی داره

فصل اول: مقدمه    0
1-1
مقدمه    1
1-2
تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق    2
1-3
اهمیت و ضرورت انجام کار    2
1-4
فرضیات تحقیق    5
1-5
سوالات تحقیق    6
1-6
اهداف تحقیق    6
1-7
نوآوری تحقیق    7
1-8
استفاده کنندگان تحقیق    8
1-9
ساختار تحقیق    8
فصل دوم: ادبیات تحقیق    9
2-1
مقدمه    32
2-2
مبانی نظری    32
2-3
گذشته تجربی    39
2-3-1
تحقیقات داخلی    39
2-3-2
تحقیقات خارجی    45
2-4
جمع بندی و پیشنهاد مدل    47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    55
3-1
مقدمه    56
3-2
نوع تحقیق    56
3-3
جامعه آماری تحقیق    57
3-4
متغیرهای تحقیق    57
3-5
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    58
3-5-1
هوش تجاری    58
3-5-2
بلوغ  سیستمای هوش تجاری    59
3-5-3
کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات    60
3-5-4
استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کار و کاسبی    62
3-5-5
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی    62
3-6
وسیله جمع آوری داده ها    67
3-6-1
روایتی پرسشنامه    67
3-6-2
پایایی پرسشنامه    68
3-7
روش جدا سازی و بررسی داده ها    69
فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده ها    71
4-1
مقدمه    72
4-2
ویژگیای جواب گویان    72
4-2-1
جنسیت    72
4-2-3
میزان تحصیلات    73
4-3
جدا سازی و تحلیلای تک متغیره    74
4-3-1
بلوغ سیستم هوش تجاری    74
4-3-2
کیفیت محتوای اطلاعات    75
4-3-3
کیفیت دسترسی اطلاعات    76
4-3-4
استفاده از اطلاعات در پروسه کار و کاسبی    76
4-3-5
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی    77
4-4
جدا سازی و تحلیلای دو متغیره    78
4-4-1
بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات    78
4-4-2
بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات    79
4-4-3
بررسی رابطه کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از آن در پروسه کار و کاسبی    80
4-4-4
بررسی رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از آن در پروسه کار و کاسبی    81
4-5
جدا سازی و بررسی چند متغیره    82
4-5-1
رگرسیون چندگانه مرحله اول    83
4-5-2
رگرسیون مرحله دوم    86
4-5-3
رگرسیون مرحله سوم    89
4-5-4
بررسی تاثیر غیر مستقیم بلوغ هوش تجاری بر متغیر وابسته    93
4-5-5
رگرسیون مرحله چهارم    94
4-6
آزمون فرضیه ها    101
4-7
جمع بندی و نتیجه گیری    104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    107
5-1
مقدمه    108
5-2
یافته های تحقیق    108
5-3
محدودیتای تحقیق    112
5-4
پیشنهادات تحقیق    113
5-4-1
پیشنهادات کاربردی    113
5-4-2
پیشنهاداتی واسه تحقیقات آینده    115
فهرست منابع    117

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

تعداد صفحه :137

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by