طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

– پیشنهاد ها

سایت منبع

تمام موضوعات مطرح شده در طی مراحل کارپایان نامه ، رسیدن به شناخت از وضعیت شهرستان و پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود و پیشبرد اهداف توسعه پایداربوده می باشد ؛ لذا با توجه همه مسائل مطرح شده پیشنهادهای ارائه شده به سه دسته مدیریتی ، ساختاری و قانونی تقسیم می گردد :

 • پیشنهاد های مدیریتی شامل :
 • شناسایی و تعیین محدوده اراضی دارای قابلیت کشاورزی با در نظر داشتن محدودیت ها
 • تعیین استاندارد ها برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی
 • اولویت در تخصیص منابع به طرح های آبرسانی کشاورزی و پایش مستمر طریقه بهره برداری و اجرای قوانین مرتبط
 • هدفمند کردن تسهیلات یارانه ای به سرمایه گذاران و واحد های بهره برداری کشاورزی
 • پوشش کامل بیمه و بهره گیری ابزار های بیمه ای به خصوص برای مواقع بحرانی تظیر خشکسالی
 • گسترش مشارکت روستاییان در امر برنامه ریزی و اجرای طرح های آبرسانی و بهره برداری از منابع آبی
 • نظارت بر منابع آبی زیر زمینی و جبران کمبود آب آن از طریق تغذیه مصنوعی
 • ایجاد شبکه های عظیم لوله گذاری برای پایین آمدن اندازه تبخیر و تعرق منابع آبی و جلوگیری از شور شدن آب کانال ها و رودخانه ها
 • متناسب بودن نهاد ها و سازمانهای مسئول برای تحقق توسعه پایدار در سطح شهرستان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by